Inženýrské vědy: Od elektrotechniky po stavebnictví

Etika vědecké práce

Inženýrské vědy: Od elektrotechniky po stavebnictví

Inženýrské vědy jsou jedním z nejvíce rozvinutých oborů na světě. Tyto vědy mají vliv na téměř všechny oblasti našeho života, od elektrotechniky až po stavebnictví. V této části se budeme zabývat detaily jednotlivých oborů.

Elektrotechnika je jedním z nejstarších a základních oblastí inženýrství. Zahrnuje oblasti jako elektrické sítě, elektromagnetizmus, elektroniku a telekomunikace. Elektrotechnologie ovlivňuje všechny aspekty našeho života, od osvětlení až po internetové připojení. Základy elektrotechniky jsou vstřebávány již během základní školy, nicméně pokročilá zákoutí elektrotechniky jsou záležitostí pro specialisty s technickými znalostmi.

Průmyslové inženýrství se zabývá organizací a řízením průmyslových procesů. Průmyslové inženýrství zahrnuje oblasti jako logistiku, výrobu a řízení zásob. V této oblasti jsou nejvýznamnější inženýři na pozicích výroby, plánování výroby a vedení výrobních procesů, a to jak v průmyslu tak v neprůmyslových společnostech.

Mechanické inženýrství zahrnuje oblasti jako výrobu strojů a výrobních zařízení, aerodynamiku, robotiku a další zařízení. V této oblasti se při výrobě strojů věnují pozornost kvalitativním a kvantitativním aspektům našeho života, což zahrnuje vše od spotřební elektroniky až po průmyslové stroje a nástroje.

Stavebnictví a architektura jsou dvě příbuzné oblasti inženýrských věd, které se zabývají návrhem, výstavbou a údržbou budov a infrastruktury. Stavebnictví zahrnuje vše, co se týká budov a konstrukcí, od stavebních materiálů až po řešení konstrukčních problémů. Architektura se zabývá návrhem budov a infrastruktury, s využitím nejmodernějších technologií.

Informatika a software jsou dvě oblasti, v nichž se inženýrské vědy stávají úzce provázanými se sociálnimi vědami. Informatika se zabývá zpracováním a ukládáním dat, vývojem webových aplikací a řízením sítí. Software inženýrství rovněž zahrnuje oblasti jako databázové systémy, vývoj software, aplikace a další.

Biomedicínské inženýrství je oblast, která se zabývá aplikacemi inženýrských technik a technologií v oblasti medicíny. Biomedicínské inženýrství se zabývá například kardiovaskulární robotikou, neinvazivní lékařskou technikou a další.

Environmentální inženýrství se zabývá vývojem a aplikacemi ekologických technologií k řešení problémů v oblasti životního prostředí. V této oblasti se inženýři zabývají například vývojem čistících systémů, recyklací odpadu a řešením problémů ovzduší a znečištění vod.

V září 2015 se konalo setkání mnoha vědeckých inženýrů na konferenci pořádané Národním společenstvím pro inženýrské vědy (National Society of Engineering Sciences). Hlavním tématem setkání byla budoucnost inženýrských věd a výzvy, které přináší stále se rozvíjející a rychle se měnící svět. Konference ukázala, že inženýrské vědy mají velký vliv na budoucnost našeho světa.

Ať už jste student, nebo pracující v oblasti inženýrství, máte mnoho možností rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Například se můžete stát výzkumníkem v oblasti biomedicínského inženýrství, nebo pracovat v oboru průmyslového inženýrství. Zkrátka, inženýrské vědy jsou mnohostranným oborem, který nabízí nekonečnou řadu možností.