Scientiacs.com: Zdroj vědeckých poznatků a objevů

hm, oukej, zkusím to takhle: - biologie - chemie - fyzika - matematika - astronomie - geologie - ekologie - psychologie - medicína - biotechnologie - informační technologie - robotika - strojírenství - elektrotechnika Doufám, že to přesně odpovídá požadavkům na seznamnou verzi Principy vědy Metodologie vědeckého zkoumání Rozdělení vědních disciplín Historie vědy Teorie a hypotézy Experiment a pozorování Měření a sběr dat Analýza dat a statistické metody Publikování vědeckých výsledků Spolupráce vědců a výzkumných týmů Využití vědeckých poznatků v praxi Etika vědecké práce

Poslední články