Pípad uzaven (sezóna 5)Všechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Pípad uzaven (sezóna 5), jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Pípad uzaven (sezóna 5), které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Pípad uzaven (sezóna 5), které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Pípad uzaven (sezóna 5), ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Pípad uzaven (sezóna 5), aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Pípad uzaven (sezóna 5). Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Pípad uzaven
Sezóna 5
Case Closed Volume 5.png
Kryt kompilace DVD vydané FUNimation Entertainment páté sezóny
Zem pvodu Japonsko
Poet epizod 28 (japontina)
18 (anglitina)
Uvolnní
Pvodní sí NNS ( ytv )
Pvodní vydání 29. ervna 1998  - 08.2.1999 ( 1998-06-29 )
 ( 1999-02-08 )
Sezónní chronologie

Pátou sezónu anime Case Closed reírovali Kenji Kodama a Yasuichiro Yamamoto a produkovali TMS Entertainment a Yomiuri Telecasting Corporation . Série je zaloena na Gosho Aoyama je pípad uzaven manga série. V Japonsku bude série s názvem Detective Conan (, Meitantei Conan ), ale byl zmnný kvli právním otázkám s názvem Detective Conan . Dj epizod pokrauje v ivot Jimmyho Kudo jako malého dítte jménem Conan Edogawa a pedstavuje postavu Ai Haibara/Vi Graythorn .

Epizody pouívají pt skladeb tematické hudby : dv úvodní a ti závrená. První japonské úvodní téma Unmei no Roulette Mawashite ( , rozsvícený Spinning the Roulette of Destiny) od Zarda do epizody 123. Druhým úvodním tématem je Pravda (velký detektiv lásky) od Two- Mixujte po zbytek sezóny. Prvním konícím tématem je Negai Goto Hitotsu Dake ( lit, rozsvícený Only One Wish) od Miho Komatsu do epizody 108. Druhým konícím tématem, poínaje epizodou 109, je Kri no ue ni Tatsu y ni ( Ho , rozsvícený Standing on Ice) od Miho Komatsu do epizody 131. Tetím konícím tématem je Still for Your Love od Rumania Montevideo po zbytek sezóny. Anglická adaptace úvodního tématu páté sezóny byla Spinning the Roulette of Destiny a do epizody 130 a nebyly vydány ádné dalí dabované epizody. Anglická adaptace konící tématy byla Negai Goto Hitotsu Dake a do epizody 114 a poté Kri no ue ni Tatsu y ni a do epizody 130.

Sezóna pvodn bela od 29. ervna 1998 do 8. února 1999 na Nippon Television Network System v Japonsku. Epizody 107 a 134 byly pozdji shromádny do osmi DVD kompilací od Shogakukana, které byly vydány 24. bezna 2006. Sezóna byla pozdji licencována a dabována spoleností FUNimation Entertainment a vydána v sad DVD box obsahující epizody sto est a sto ticet, sto a jedna dvacet ti v japonském íslování. Viridian vydání sezóny bylo vydáno 23. bezna 2010.

Seznam epizod

Ne. Crunchyroll peloený název/název Funimation
Originální japonský název
Pvodní datum vysílání
Orig. Funi.
107 113 Tajemství mimozemského krtka (ást 1) / Tajemný moletský pípad (ást 1)
Pepis: Mogura Seijin Nazo no Jiken (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
29. ervna 1998 ( 1998-06-29 )
Matthew Kohler, co-star of the Masked Yaiba show, piel za Richardem a ádá o pomoc pi hledání jeho sestry Celia, která podle nj byla zavradna a pohbena na dvorku mue jménem Walter Rivers, poslední klientka Celia, ne zmizela. . Navrhne, aby se pohrabali, kdy Walter odejde na sobotní oetení do místní nemocnice. Richard bohuel odmítá kvli nedostatku dkaz, e byl spáchán zloin. Juniorská detektivní liga, která se u jednou setkala s Walterem, kdy se pokouela získat jejich baseball, jde do Walterova domu, aby zastavila Matthewa, pokud by se rozhodl vzít vci do vlastních rukou, ale jsou okováni, kdy zjistí, e je v policejní vazb poté, co práv okradl klenotnictví. Conan se diví, pro Matthew opustil své útkové auto tam, kde by ho bylo moné snadno spatit, pro se neobtoval zakrývat si obliej a vímá si achty poblí Walterova domu a stavenit.
108 114 Tajemství mimozemského krtka (ást 2) / Tajemný moletský pípad (ást 2)
Pepis: Mogura Seijin Nazo no Jiken (Khen) ( japonsky : ( ) )
06.07.1998 ( 1998-07-06 )
Matthew astn vysvtluje, e ukradené klenoty zakopal na Walterov dvoe a pinutil policii, aby ho vykopala. Akoli nenali ádné tlo, Conan si je jistý, e Walter zavradil Celii Kohlerovou jen zlým úklebkem na tvái. Juniorská detektivní liga se ptá svdka Seana Mosse, který slyel kopací zvuky z Walterova dvora v den, kdy se Celia ztratila. Sean udlal chybu a hluk ve skutenosti picházel ze sousedního stavenit. Poté, co Conan zavolal vechny zpt do Walterova domu, poloil svou teorii a poukázal na to, e tlo je pod rostoucím kvtem, který vyrostl od obti, která dostala jako dárek v den, kdy zmizela. Walter piznává poráku a piznává se s vysvtlením, e Celiaina smrt byla náhodná; kdy se vrátil do svého pokoje poté, co se dozvdl, e piel o peníze kvli chyb na stran Celia, Celia se ho pokusila zastavit, ale Walter mu stáhl ruku, co zpsobilo, e ztratila rovnováhu a upadla do své smrti. Její tlo je odkryto a Matthew, který má za svj loupený pípad pouze podmínku, zamíí zpt dom, aby Celii ádn pohbil.
109 115 Pípad pronásledování Velké detektivní ligy / Hit and Run
Pepis: Tantei-dan Daitsuiseki Jiken ( japonsky : )
13. ervence 1998 ( 1998-07-13 )
Poté, co Juniorská detektivní liga úspn sundá lupie, je Amy sraeno erveným autem, které rychle ujede kolem továrny, ale po nkolika minutách ho znovu najdou, aby ho pronásledovali na policejní stanici, kde se mu jménem Kenny Sheen odevzdá zloin. V nemocnici si Amy vimla, e její odznak chybí. Richard vechny informuje, e Henry Issac byl zavradn v továrn, kde byli. Dora Mae, prodavaka, íká, e nevidla Kennyho, protoe odpovdla na nkolik hovor. V budov vedle továrny se nachází ervené auto a dalí stopy, které poukazují na Kennyho vinu. Conan srazil Richarda, aby vysvtlil, e Kenny je vrah; zámrn udeil Amy a dovolil Juniorské detektivní lize, aby ho pronásledovala. Bhem pronásledování Kenny vymnil auta a v jednom okamiku skuten zabil svého neschopného éfa, zavolal Dora Mae, aby ji rozptýlil, a poté pokraoval ve své hon, aby si zajistil alibi. Jako dkaz najdou chybjící detektivní odznak Amy zaklínný mezi nárazníkem auta v garái. Poraený, Kenny se vzdává úadm.
110 116 Pípad vrady v uebn vaení (ást 1) / Recept na vradu (ást 1)
Pepis: Ryri Kyshitsu Satsujin Jiken (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
27. ervence 1998 ( 1998-07-27 )
Rachel vezme lekci vaení francouzské kuchyn v nepítomnosti Sereny a Conan a Richard se pipojí. Tam se setkají s ostatními studenty: Katherine Sinclair, Becca Kinsey, Coral Laraway a Percy Nicholson, ne se setkají s uitelkou Misty Laraway. Kdy Conan a Richard zamíí do umývárny, dojde k výpadku proudu. Na Misty, která padá na zem, se plíí neviditelná postava. Kdy je obnoveno napájení, zjistí, e nkdo zámrn vypnul jisti pomocí závaí a bloku ledu. Po návratu do kuchyn je Misty na podlaze a tvrdí, e má potíe s dýcháním, a Conan zjistí, e byla propíchnuta do zad. Je pevezena do nemocnice, zatímco policie vyetuje a nachází dkazy, e útoníkem byl nkdo zevnit. Objeví se zpráva, e Misty byla bodnuta icí jehlou, kterou lékai popsali jako. Hledají se osobní vci, které by odpovídaly popisu zbran, ale nic se neobjeví. Inspektor Meguire dostane telefonát z nemocnice a navzdory vekerému úsilí Misty zeme, ím se vyetování zmní na pípad vrady.
111 117 Pípad vrady ve tíd vaení (ást 2) / Recept na vradu (ást 2)
Pepis: Ryri Kyshitsu Satsujin Jiken (Khen) ( japonsky : ( ) )
3. srpna 1998 ( 1998-08-03 )
tyi podezelí jsou vyslýcháni a prohledáni. Kadý má motiv: Misty ukradla Katherininho pítele, Carolin manel, který je Mistyin syn, se zneuívá, Misty upednostuje jiného kuchae a ne Percyho, a recepty Beccy ukradla a zveejnila Misty. Conan trochu zkoumá své vlastní vci a najde pouzdro na kontaktní oky za oknem koupelny a tónované kontaktní oky v jedné z míchacích misek. Conan uklidnil Richarda a odhalil Percyho Nicholsona jako vraha. Ped zaátkem hodiny nosil barevné kontakty a poté je bhem výpadku vytáhl, co doasn zlepilo jeho vizi. Percy pomocí icí jehly, lepího zraku a provázku peel k Misty a zavradil ji. Pouil prsten na prstu (jediný podezelý, který prsten nosil) jako náprstek, kterým zatlail jehlu dovnit a provázek ji vytáhl. Uzavírá Conan s tím, e Percy schoval jehlu do tuby plnicího pera. Percy se piznal a byl rozzuený, jak Misty ukradla recepty Beccy. Conan to odsuzuje; Mistyho vrada nebyla z lásky, odmítla ho sponzorovat a jeho restaurace selhala. Po pípadu Rachel mluví o pipojení se k dalím lekcím vaení a Richard tvrdí, e to není poteba, a komicky se dusí rybí kostí.
112 118 Sedm tajemství základny Teitanu / kola vlkodlak
Pepis: Teitan-sh Nana-Fushigi Jiken ( japonsky : 7 )
10. srpna 1998 ( 10.08.1998 )
Amy pila jednu noc do koly najít maskovaného mue. ekla zástupci editele a poslední dva dny chybl a ostatní uitelé se chovají podezele. Juniorská detektivní liga se v noci vplíí do koly, kde najdou loutky se svými jmény, pohybující se figuríny a sochy a nkoho, kdo se je snaí vydsit ervenou barvou a suchým ledem . Juniorská detektivní liga pedstírá strach a skrývá se v koupeln. Kdy vyjdou, zjistí, e jejich uitelka, paní Kobayashiová, tajn cvií pro setkání rodi. Tvrdí vak, e se je nepokusila zastrait, a uvdomí si, e ve kole je skuten nkdo jiný. Je to vak ve skutenosti zástupce editele, který ztratil své tupo a hledal ho poslední dv noci.
113 119 Pípad vrady White Sandy Beach / Pedpis na vradu
Pepis: Shiroi Sunahama Satsujin Jiken ( japonsky : )
17. srpna 1998 ( 1998-08-17 )
Annie Evans je nalezena útesem v tom, co se jeví jako sebevrada. Její kamarádka Liz ví v opak a je pesvdená, e ji doktor Kennedy zavradil, protoe se s ním kvli jeho chování rozela. Kdy se odhalí informace, e mstský léka s ní byl v minulosti intimní, Conan i Richard mají podezení, e jde skuten o vradu. Nyní ti dva musí najít stopy, ne nad nimi bude vládnout jeho pijácké alibi. Conan najde plovák s dírou, studuje píliv a odliv a omráí Richarda a odhalí, e doktor Kennedy zavradil Annie Evansovou. Chloroformoval ji, poté jí pivázal kámen ke kotníkm, pak ji umístil do plováku s otvorem v ní a postavil ji na moe, kde se potichu utopila, jakmile plováku doel vzduch. Akoli nadále popírá úast, Conan odhaluje, e otisky prst doktora Kennedyho jsou na plováku. Doktor Kennedy, kterému byly pedloeny tyto dkazy, se vzdává úadm.
114 120 Pípad vrady pi potápní (ást 1) / Potápní (ást 1)
Pepis: Sukyba Daibingu Satsujin Jiken (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
24. srpna 1998 ( 1998-08-24 )
Rachel podvede matku a otce, aby li spolen na plá. Natvaný Richard odejde na záchod a vrátí se se dvma dívkami jménem Kimberly Sanchez a Haley Martin a setká se se svými spoleníky: Kevinem, Hatcherem a Matthewem, který je zasnoubený s Kimberly. Zvou rodinu Mooreových a Conana na obd do klubu pro potápní na místní vysoké kole. Kimberly se rozhodne jít si zaplavat sama a poádá Kiwaka, aby jí bhem obda pinesl runík, nicmén skupina spatí, jak se Kimberly topí. Matthew se pokouí zachránit Kimberly, ale kvli jeho neschopnosti plavat ho odhodí Kevin, který ji zachrání. Kimberly, stující si na bolest z ruky, byla pokousána hadem a je pevezena do nemocnice. Rachel si je jistá, e vidla erabu moského hada , ale vichni jsou zmatení, kdy tvrdí, e vidla hada s kídly. V rámci vyetování Eva vyjaduje svj hnv na Rachel, nikoli na Richarda, který jet nezjistil, e nemá snubní prsten, ale jeden z Kimberlyiných pátel se pokusil o její ivot.
115 121 Pípad vrady potápní (ást 2) / Potápní (ást 2)
Pepis: Sukyba Daibingu Satsujin Jiken (Khen) ( japonsky : ( ) )
31. srpna 1998 ( 1998-08-31 )
Rodina Mooreových, Conan a lenové potápského klubu spchají do nemocnice, kde je Kimberly na jednotce intenzivní pée . Conan a Eva jsou si jisti, e vrada byla plán. Conan dostane nápad, kdo to udlal, po rozhovoru, který Eva a Rachel vedou o Richardovi, který se snaí vyzkouet její trplivost. Conan uklidnil Richarda, odhalil Haley Martina jako viníka a vysvtlil, jak Kimberly pedstírala utonutí, aby otestovala Matthewovu lásku k ní. Haley s ohledem na svj vlastní plán neskoila do vody, aby zachránila Kimberly, ale pinutila hada kousnout Kimberly, a tak vyuila situace. Ve svém balíku pro fanouky mla hada schovaného, zajitného páskou, aby ji nekousl, co vysvtluje kídla, která Rachel vidla. Páska a hadí upiny k ní pipojené jsou dostateným dkazem, který ji usvdí z pokusu o vradu prvního stupn. Haley se piznává s tím, e árlila, e si Matthew vybral Kimberly nad ní. Kimberly, která peila útok Haley, se omlouvá Haley za to, e její city k Matthewovi nepovauje a incident zaadí jako karma, která ji dohání.
116 122 Pípad zmizení tajemného spisovatele (ást 1) / Zmizení tajemného spisovatele (ást 1)
Pepis: Misuterii Sakka Shiss Jiken (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
07.09.1998 ( 1998-09-07 )
Katie Nantz se objeví v detektivní agentue a ádá detektiva Moora, aby nael jejího otce Jonathana, který zmizel ped dvma msíci spolu se svou enou. Jediným vodítkem k jeho pobytu je kousek nalezený v jeho nejnovjí publikaci.
117 123 Pípad zmizení tajemného spisovatele (ást 2) / Zmizení tajemného spisovatele (ást 2)
Pepis: Misuterii Sakka Shiss Jiken (Khen) ( japonsky : ( ) )
14. záí 1998 ( 1998-09-14 )
V pokraování posledního pípadu pokrauje pátrání po pisateli tajemství. Conan a ostatní musí deifrovat kód v jeho textu, aby vyeili záhadu jeho a jeho manelky zmizení ped dvma msíci.
118 124 Pípad sériové vrady Naniwa / Licence k smrti (ást 1)
Pepis: Naniwa no Renzoku Satsujin Jiken ( japonsky : )
21. záí 1998 ( 1998-09-21 )
V Ósace se objeví sériový vrah, který nejprve ukrtí své obti a poté je bodne do penenky . Harley Hartwell zve Conana a Moorese na prohlídku jeho rodného msta s Trumanem Salingerem jako prvodcem a policejním doprovodem. Na turné se setkají s Kirsten Thomas, která je sleduje od zaátku. Pozdji je tlo Castrona Odalise svreno na jejich auto, tetí ob stejného pachatele. Vydená kolemjdoucí Susan Connolyová opustí scénu ve svém aut a Harley se podaí získat její licenci a vystopovat ji do jejího bydlit. Conan a Harley zjistí, e její byt je prázdný, a venku je táhne výkik, kde spolu s údrbáem zjistí, e Susan se stala obtí stejného sériového vraha, ukrcena a probodnuta její penenkou do hrudi.
118 125 Pípad sériové vrady Naniwa / Licence k smrti (ást 2)
Pepis: Naniwa no Renzoku Satsujin Jiken ( japonsky : )
21. záí 1998 ( 1998-09-21 )
Conan a Harley zjiují, e obti jsou skuten spojeny, absolvovali idiské zkouky na stejném míst, kde byl pi nehod pod vlivem alkoholu zabit instruktor jménem pan Inaba. Harley pak cestuje, aby se setkal s kongresmanem Gradym, jejich hlavním podezelým; sám Grady vak dostal od viníka telefonát, ale odmítá to sdlit úadm. Conan je Rachel nucena cestovat s jiným dstojníkem do jejich motelu, ale kvli nouzové situaci jsou odvezeni na místo, kde se údajn ukrývá nebezpený uprchlík a také podezelý Cornelius Graver . Poté, co ho Conan najde, si uvdomí, e Cornelius a Grady nejsou vrah. Harley se postaví sériovému vrahovi: Trumanovi Salingerovi, jeho prvodci, který zámrn upustil tlo své obti na auto, aby Harleyho uvrhl do aktivního pípadu vrady, co mu zase umonilo pístup k kongresmanovi Gradymu, kterého plánoval dalí vradu. Cornelius, kdy se skrýval pro své dalí zloiny, byl nalezen Salingerem, kterého si spletl s panem Inabou, Salingerovým otcem, kterého zabily jeho obti v ertu, který se pokazil. Cornelius to také piznává ostatním orgánm, kdy je zajat a bylo plánováno, e bude pouit jako obtní beránek, jakmile Salinger dokoní své vraedné ádní. Po zastavení sebevrady je Harley zastelen, ale peije.
119 126 Pípad vrady Kamen Yaiba / Tajemství vrady maskované Yaiby
Pepis: Kamen Yaibaa Satsujin Jiken ( japonsky : )
12. íjna 1998 ( 1998-10-12 )
Conan, Richard, Rachel a Junior Detective League jsou na cest na veei a setkají se se Stu Hoganem obleeným jako maskovaná postava Yaiba. George sáhne po své zbrani, ale Stu zareaguje vas. Stu poádá veírek se svými páteli Yorkem Taylorem a Melanie Seymourovou. Najednou Sam Mitchner, dalí pítel, rozzloben prorazil dvemi a zastelil Stu, ne obrátil zbra a zabil se, ím vydsil vechny pítomné. Stu útok díky neprstelné vest pod kostýmem peije. Dkladné vyetování ukazuje více, ne si kdokoli dokázal pedstavit. Conan omráí Richarda a vysvtluje, e Sam se nezabil, jak si vichni mysleli; byl zavradn a jeho smrt byla zorganizována a nacviena pod probuzením hry se skutenými kulkami, které zahrál Sam a jeho zabiják, který byl odhalen jako Stu Hogan. Na závr byl Georgev otisk prstu nalezen na Samov zbrani, ale nikdy se ho nedotkl. Ped veírkem se George dotkl Stuovy zbran, co je konkrétní dkaz, e Stu zbran vymnil. Stu se piznává, e pro svého bratra Henryho, který byl zabit pi smrtelné nehod, kdy Sam ukradl jeho vzácný plakát Masked Yaiba, prohlauje, e je mizerný.
120 127 Pípad vrady na medovém koktejlu / Velký ihadlo
Pepis: Hanii Kakuteru Satsujin Jiken ( japonsky : )
19. íjna 1998 ( 1998-10-19 )
Richarda pozve Stacy Youngová, pedchozí klientka, do svého horského domu, který si peje, aby Richard pomohl s vyhláením lázeského stediska. Zatímco se Richard dívá z okna, Stacy padá z druhého patra a je na míst prohláena za mrtvou. Dkazy ukazují, e Stacy byla napadena velami a omylem utekla z balkonu, ale Conan ví, e v píbhu je nco víc a provádí vlastní vyetování. Conan ukliduje Richarda a prohlauje hospodyni Stanley Aikman za vraha. Stanley zakryl Stacyinu kliku, její jediný zpsob úniku, velami a medem, ím vyuil Stacyinu apifobii ve svj prospch. Pedem oslabil její balkonové zábradlí éterem, a kdy se o nj Stacy opela, zlomilo se a poslalo ji na smrt níe. Jako dkaz má Stanley v kapse nit, která slouila k vypoutní vel z balónu, který byl ukrytý v jejím komín. Stanley se piznává a íká, e zachránil Stacy ped útokem vel, kdy byli mladí, ale na oplátku ho nadávala a poniovala pi kadé píleitosti.
121 128 Pípad vrady v zapeetné koupeln (ást 1) / Zapomenutý svazek (ást 1)
Pepis: Basurmu Misshitsu Jiken (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
26. íjna 1998 ( 1998-10-26 )
Dv sestry, Mindy a Maya, balí krabice a pijí sklenice piva, z nich jedna má rozputné práky na spaní. Následujícího dne jsou Conan, Richard a Rachel na cest na koncert Yóko, kdy Richard zjistí, e ztratil lístek. Mindy zaslechne na telefonním automatu Mindy a její situaci ohledn kamarádky, která kvli nachlazení neme jít na koncert. Richard ji poádá o náhradní lístek a ona souhlasí, dokud ji odveze do jejího domu vyzvednout její sestru Mayu. Po píjezdu zjistí, e se Maya nalepila do koupelny. Richard, Rachel a Mindy propadli dvemi dol, aby z rozezaného zápstí objevili mrtvou Mayu. Na pásce byly jen její otisky prst a poblí tla byly nalezeny dva smíené isticí prostedky. Mindy, hlavní podezelá, je vidt hystericky se smát nad smrtí své sestry, kdy je sama v místnosti. Vichni jsou pesvdeni, e Maya spáchala sebevradu, ale Conan ví, e dolo k brutální vrad, a chladnokrevným zabijákem byla Mindy Garrett.
122 129 Pípad vrady v zapeetné koupeln (ást 2) / Zapomenutý svazek (ást 2)
Pepis: Basurmu Misshitsu Jiken (Khen) ( japonsky : ( ) )
2. listopadu 1998 ( 1998-11-02 )
Mayin snoubenec Kenneth se snaí policii sdlit, e den pedtím zazvonil u dveí. Conan detekuje krev nad kukátkem na dveích a ukliduje Richarda s vysvtlením, e Maya nespáchala sebevradu, ale byla zavradna její sestrou Mindy. Poté , co Mindy dostala do bezvdomí práky na spaní , Mindy odtáhla Mayu do koupelny a potrubí pelepilo dvee a okno , rozízlo Mayin zápstí rovnou bitvou a jednodue odelo . Poté, co pivedla svdky , Mindy je pemluvila k rozbití dveí , pak kroutila klikou, aby to vypadalo, jako by prorazili pee, zatímco ve skutenosti to neudlali . Jako dkaz, Mindy nechtn dostala Mayinu krev na její átek, který se penesl na dvee nad kukátkem, kdy se podívala na Kennetha. Mindy se piznává a uvádí, jak ob ukradla svého pítele. Po nedorozumní pocit bí Mindy k mrtvole Mayy a prosí ji, aby se probudila, ale bezvýsledn. Poté, co pípad, Richard bí na jeviti na Yóko Okino koncertu a dává jí kvtiny, ale to je odhaleno být sen.
123 130 Pípad únosu Lady The Weather / Mizející dívka poasí
Pepis: Otenki Oneesan Ykai Jiken ( japonsky : )
09.11.1998 ( 1998-11-09 )
Ashley Underwood, pedpov poasí pro místní zprávy, zanechává zprávu pro Richardovu pomoc. Richard je pry kvli podnikání, a tak se Junior Detective League vydá zjistit, e Ashley dostává výhruné dopisy. Setkávají se s Katie Banwell, Ashleyinou spolupracovnicí, která je k dtem krutá. Conan dává Ashley íslo svého pageru tsn pedtím, ne pijme naléhavý telefonát, a poádá Juniorskou detektivní ligu, aby na ni pokala. Kdy se nevrátí, Conan narazí na nkolik znepokojivých fakt, e Ashley byla unesena. Zane dostávat ísla jako zprávy od ní na svj pager vetn nouzového telefonního ísla . S nápovdou od Rachel a George je Conan schopen dekódovat zprávy a urit, kde je Ashley. Dti zachraují Ashley a naráejí na hlavy s únoscem, kterého pokoí a odhalí, aby odhalily Katie Banwell. Umlecky navrený hebík je to, co jí dalo pry. Katie piznává, e zpravodajský tým ji nahradil Ashley, a Conan jí dává kontrolu reality s tím, e mla tvrdji pracovat a bojovat, aby si udrela svoji pozici. Krátce nato je zatena.
124 - Pípad vrady záhadného odstelovae (ást 1)
Pepis: Nazo no Sogekimono Satsujin Jiken (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
16. listopadu 1998 ( 1998-11-16 )
Seiji Ishimoto, prezident elektronické spolenosti, tvrdí, e dostával výhruné dopisy, a najal Richarda jako osobního stráce. Tsuneaki, sekretáka Seiji, upustí na hostinu a upustí dálkové ovládání a vloí zpt baterie. Ministr vlády Masao Tanaka je okamit zabit výstelem a Seijiho rameno je spásáno. Conan zahlédne na balkon mue, Shira Hiraoka, ale ten ho pronásledováním ztratí a ve svtle reflektor objeví krábance. Richard tráví noc v Seijiho hotelovém pokoji hlídáním pro pípad, e se vrah vrátí. Ráno Richard obdrí telefonát od inspektora Meguireho, který oznamuje, e Shiro Hiraoka byl nalezen mrtvý po zjevném pádu ze schod v oputné budov. Tento zvrat událostí nechává Conana zmateného, ale slíbil, e pípad vyeí.
125 - Pípad vrady záhadného odstelovae (ást 2)
Pepis: Nazo no Sogekimono Satsujin Jiken (Khen) ( japonsky : ( ) )
23. listopadu 1998 ( 1998-11-23 )
Seiji Ishimoto ekne policii o výhruných dopisech poté, co ho oslovil ministrv tajemník Tsuneaki Niikura. Kdy vichni opoutjí hotelový pokoj, Conan hledá stopy. Inspektor Meguire se Richarda ptá na sekretáku Seiji a odhalí, e má motiv, a ukazuje obrázek jejího pítele, kterého Richard poznává jako osobu, na kterou narazil, kdy odeel z hotelového pokoje. Richard volá vechny na místo vrady, kde prohlásí pítele za vraha. Conan omráí Richarda a obnoví vradu. Shiro nezastelil Seijiho a Tanaku; zbra pouitá pi zloinu byla pipoutána k reflektoru motorem, který navíjí strunu, která stiskne spou. Poté Shiro vzal zbra a uprchl, setkal se se svým komplicem a byl zavradn. Conan odhaluje Tsuneaki Niikuru jako skuteného vraha poté, co rozplývá nco, co neml íkat; pokusil se Seijiho obvinit z vrady poté, co zabil Hiraoka umístním motoru do své kanceláe. Jeho motivem není nic jiného ne chamtivost, protoe Tsuneaki je nástupcem Tanaky jako éfa parlamentu, ale neplánuje, e by brzy odeel do dchodu. Jako dkaz jsou Tsuneakiho otisky prst na baterii uvnit dálkového ovladae. Odeslání výhrných dopis Seijimu bylo jen rozptýlení a on se vzdal úadm.
126 - Pípad vrady The Traveling Drama Troupe (ást 1)
Pepis: Tabi Shibai Ichiza Satsujin Jiken (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
30. listopadu 1998 ( 1998-11-30 )
Rachel, Serena a Junior Detective League mají Tamanosuke Ito pístup do zákulisí jeho dramatické/akrobatické show, která se specializuje na hry zobrazující Edo Boy, feudálního zlodje zodpovdného za zloiny v celém Japonsku, který se vyhnul zatení dodnes. . Po setkání s herci Ryuichi Muraki, Yuri Shirai, Kenzo Tajima a Tamanosukeovou sestrou Megumi se stanou svdky toho, e scénárista Tetsuo Chikaishi byl s Tamanosukem zbyten drsný. Poté, co proel generální zkouku hry, Megumi jde dostat Tetsuo, jen aby ho nael mrtvého. Nikdo ze skupiny nemohl vradu spáchat, protoe vichni spolen cviili. Conan si neme nevimnout, e Tamanosuke se chová podezele, kdy vem neekne, e na scén nco chybí.
127 - Pípad vrady The Traveling Drama Troupe (ást 2)
Pepis: Tabi Shibai Ichiza Satsujin Jiken (Khen) ( japonsky : ( ) )
07.12.1998 ( 07.12.1998 )
Tamanosuke je vidn toulat se po Tetsuov vraedné scén a je napaden Conanem a Megumim. Pokladník druiny, Itoe Ogiwara, je nalezen ve spodní ásti suterénu jevit, mrtvý s dopisem, který ji zjevn volá v ruce. V nemocnici se vrah, o kterém se nyní ví, e je skutený Edo Boy, pokusí dokonit zotavující se Tamanosuke, ale neuspje. Conan konen zjistil pravdu a uklidnil Richarda, kdy odhalil, e Tamanosuke vdl, e Edo Boy zabil Tetsua, protoe byl vydírán, ale nevdl, kdo vlastn Edo Boy byl. Ogiwara v domnní, e bylo objeveno její praní penz, byla zabita kvli nepochopení dopisu, který ml Edo Boy zavolat a setkat se s Tamanosuke. Kenzo Tajima je odhalen být Edo Boy a, podle poadí, vrah. Kdy odstranil soubory z poítae, jako dkaz jsou jeho otisky prst na klávesnici Tatsuo. Kenzo se omlouvá obsazení a personálu a je zaten za vrady.
128 - The Black Organization: 1 Billion Yen Robbery Case
Pepis: Kuro no Soshiki Joku En Gdatsu Jiken ( japonsky : 10 )
14. prosince 1998 ( 1998-12-14 )
Zatímco je v bance, Conan je svdkem bankovních lupi, kteí odjídjí s 1 miliardou jen v kamionu. Policie najde oputný kamion pod mostem a narazí na masku pouitou pi loupei. Rtnka na masce naznauje, e viníkem loupee je Masami Hirota. Pozdji v noci Gin a Vodka zavradí dva bankovní lupie a umístí Hirotovu rtnku na místo inu. Conan si uvdomuje, e se neznámý útoník pokouí vylákat Hirotu z úkrytu. Conan se vplíí do Hirotina bytu a pokusí se jí zabránit ve setkání s útoníky. Ignorující Conanovo varování, Hirota zamíí do prázdného skladit a setká se s Gin, která odhalí její pravou identitu jako Akemi Miyano . Poádá ho, aby propustil její sestru výmnou za 1 miliardu jen; Gin ji vak zavradí a vezme klíe od skíky na mince obsahující peníze z loupee. Conan dorazí do skladu krátce poté a najde smrteln zranného Akemiho, který mu ped smrtí odhalí existenci zloineckého syndikátu Black Organization . Poté, co dorazí policie, Conan si slíbí, e organizaci zruí.
129 - The Girl from the Black Organization and the University Professor Murder Case
Transcription: Kuro no Soshiki Kara Kita Onna Daigaku Kyju Satsujin Jiken ( japonsky : )
4. ledna 1999 ( 1999-01-04 )
Conanova tída pijímá nového studenta jménem Ai Haibara. Po kole poádá chlapec jménem Toshiya Juniorskou detektivní ligu, aby nala jeho poheovaného bratra. Juniorská detektivní liga spolu s Aiem prozkoumají Toshiyin dm a najdou obraz Natsume Sseki . Toshiya prozrazuje, e ne jeho bratr zmizel, pistoupila k Toshiyi ena, která se o ten portrét zajímala. Juniorská detektivní liga prohledávala msto a zeptala se, zda nkdo vidl enu nebo Toshiyina bratra. Conan si vimne, e mu pouívá padlaný 1000 ¥ a uvdomuje si, e Toshiyin bratr byl unesen a nucen pomoci vytvoit padlané bankovky. Poté, co následovali mue spolu s stopami, které Toshiyin bratr zanechal, jsou schopni zatknout skupinu organizovaného zloinu a zachránit Toshiyina bratra. Na cest dom Ai prozradí, e zradila ernou organizaci a utekla s pouitím APTX 4869, kvli kterému se stala díttem. Prozrazuje, e omylem poslala své seste disketu obsahující data o erné organizaci, která je nyní v drení profesora její sestry Masami Hiroty. Agasa vezme dva tam, aby je získal, jen aby si uvdomil, e Hirota byl zavradn. Podezelými jsou ti Hirotovi studenti, kteí ten den navtívili. Conan odhaluje viníka Akira Shirokura; Shirokura po ubití Hiroty k smrti pivázal kazetu záznamníku kolem klíe do místnosti, která se petoila, kdy byl uskutenn hovor, a následn pinesl klí do místnosti. Jako dkaz Conan odhaluje, e Shirokurovy otisky prst by mly být nalezeny na pásce. Ai se porouchá a ptá se Conana, pro nemohl zachránit její sestru Akemi ped ernou organizací. Pozdji tého dne se Ai pokusí peíst soubory z disku pouze proto, aby virus odstranil vechna data.
130 - Pípad nevybíravého hrozivého stadionu (ást 1)
Pepis: Kygij Musabetsu Kyhaku Jiken (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
11. ledna 1999 ( 1999-01-11 )
Juniorská detektivní liga se úastní zápasu na fotbalovém stadionu, kdy si Conan vimne, e nkdo vystelil mí runí palnou zbraní. Pijde policie a Conan se dozví, e viník jménem televizní editel poaduje výkupné, jinak zane stílet na lidi z davu. Conan si uvdomuje, e existují dva viníci, jeden se zbraní a druhý pozorující a volající editele. Policie pepadne viníka, kdy jde po penzích, ale jeho partner hrozí jeho proputní nebo zane masakr.
131 - Pípad nevybíravého hrozivého stadionu (ást 2)
Pepis: Kygij Musabetsu Kyhaku Jiken (Khen) ( japonsky : ( ) )
18. ledna 1999 ( 1999-01-18 )
Volající poaduje 1 miliardu ¥ výmnou za volání policie. Conan, který vdl, e není moné shromádit takové mnoství penz v krátké dob, uzavírá, e volající plánuje nkoho zavradit bez ohledu na peníze. Kdy skenují kamery pro podezelé lidi v davu, Conan si uvdomí, e viníkem je kameraman a jde mu elit. Viník odhalí svou bankovní loupe, kterou zmaila televizní stanice, co mlo za následek sebevradu jeho manelky. Hodlá nkoho zabít a svalit vinu na stanici jako pomstu. Conan zadruje zloince kopnutím fotbalového míe do hlavy. Na konci Vi pochválí Conanovu práci a odhalí, e je jen o rok starí ne on.
132 - Pípad vrady Magic Lover (Vrada)
Pepis: Kijutsu Aikka Satsujin Jiken (Jikenhen) ( japonsky : ( ) )
25. ledna 1999 ( 1999-01-25 )
Serena zve Rachel, aby se zúastnila setkání plného nadených fanouk magie, se kterými se setkala online. Poté, co ji vysadili ve snhové hale, se Conan a Richard vrací dom. Bhem jízdy v rádiu slyí, e jeden z len, Tatsuo Nashiyama, je nalezen mrtvý ve svém dom a e jeho umírající zprávou bylo jméno Dark Master, jeden z len klubu. Conan spchá zpt do salonku, aby zjistil, e jediný most pes je v plamenech. Conan spchá pes most, ne se zhroutí, a dorazí do salonku. Toshiya Hamano je pozdji nalezena mrtvá deset metr od salonku. Conan se diví, jak k vrad dolo, protoe ve snhu nebyla nalezena ádná stopa .
133 - Pípad vrady kouzelníka (Podezení)
Pepis: Kijutsu Aikka Satsujin Jiken (Giwakuhen) ( japonsky : ( ) )
1. února 1999 ( 1999-02-01 )
lenové salonku se rozhodnou nechat tlo Hamana nedotené, aby zachovaly místo inu, a ustoupit zpt do salonku. Diskutují mezi sebou a ví, e vrahem je len klubu s uivatelským jménem Dark Master. Conan, Rachel, Kihisae Tanaka a Katsuki Doi zamíí nahoru a vezmou si svetr. Zatímco nahoe, ipka prorazí okno a tém je zasáhne. Souasn dalí ipka prorazí okno ve spodním pate. Lidé z obýváku zamíí ven, aby prozkoumali a nali na zemi kue . Lidé zaínají vit, e viníkem je outsider klubu. Conan vyetuje a vimne si, e existují dkazy o tom, e venku bylo nco seitého. Conan si uvdomuje, jak jsou vrady provádny.
134 - Pípad vrady Magic Lover (eení)
Pepis: Kijutsu Aikka Satsujin Jiken (Kaiketsuhen) ( japonsky : ( ) )
08.02.1999 ( 1999-02-08 )
Conan obnoví útok kuí v nejvyím pate a naláká vechny ven. Conan pomocí sedativa vyrazí Serenu a odhalí viníka Kihisae Tanaka. Conan prozradil, e incident s kuí byl jednoduchý, Kihisae vytáhl provázek s pedmtem na konci, aby rozbil okno, a vypálil skrytou kuí, aby vytvoil pedstavu, e útok pichází zvení. To samé udlala pro spodní okno, ale nechala si íp pedem pichytit k zrcadlu. Pokud jde o Hamanovu vradu, Kihisae ho ukrtil a pomocí pruných strun je vypálil z balkonu do lesa, dokud jich nebylo dost, aby unesly Hamanovu váhu. Poté pivázala kolem Hamanova tla provázek a pomocí umístného provázku sklouzla tlem dol. Poté svázala vechny struny do dalího ípu a vypálila. Jako dkaz Conan odhaluje, e ípy byly specializované na to, aby k nim byla pipojena ra a e by se mly nkde na tle Tanaky nacházet. Tanaka se k vrad pizná a prozradí, e lenové skupiny online vyzvali jejího ddeka, slavného kouzelníka, aby se pokusil o nebezpený trik, který vyústil v jeho smrt. Conan mezitím konfrontuje Katsuki Doi a odhalí, e jeho jméno je pesmyka pro Kaito Kid . Kid prozradí, e vidl, e nkdo byl na útu kouzelníka, a chtl to prozkoumat a pomocí svého závsného kluzáku unikl ze salonu.

Poznámky

 • ^Jp. íslování epizody pouívané v Japonsku
 • ^Angl. íslování epizody pouívané Funimation Entertainment
 • ^2 hod. Epizody byly vysílány jako jediná dvouhodinová epizoda v Japonsku

Reference

 1. ^ " seznam zamstnanc" . Yomiuri Telecasting Corporation . Citováno 13. dubna 2009 .
 2. ^ "Funimation pejmenuje Conana" . Anime News Network . Citováno 13. dubna 2009 .
 3. ^ a b c "Detektiv Conan epizody 86 - 128" (v japontin). Aga-search.com. Archivovány od originálu 28. listopadu 2009 . Citováno 28. listopadu 2009 .
 4. ^ a b "Detektiv Conan epizody 129-173" (v japontin). Aga-search.com. Archivováno od originálu 7. ledna 2010 . Citováno 5. ledna 2009 .
 5. ^ " DVD Part5 vol.1" (v japontin). Amazon.co.jp . Citováno 28. listopadu 2009 .
 6. ^ " DVD Part5 vol.7" (v japontin). Amazon.co.jp . Citováno 28. listopadu 2009 .
 7. ^ Pípad uzaven: pátá sezóna . Amazon.com . Citováno 5. ledna 2009 .
 8. ^ "Case Closed: Season Five (2010)" . Amazon.com . Citováno 5. ledna 2009 .

Opiniones de nuestros usuarios

Igor Prokop

V tomto příspěvku o Pípad uzaven (sezóna 5) jsem se dozvěděl věci, které jsem nevěděl, takže teď můžu jít spát.

Svetlana Staňková

Potřeboval jsem najít něco jiného o Pípad uzaven (sezóna 5), což nebyla typická věc, která se vždy čte na internetu, a tento článek z Pípad uzaven (sezóna 5) se mi líbil.