Pípad uzaven (sezóna 26)Všechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Pípad uzaven (sezóna 26), jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Pípad uzaven (sezóna 26), které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Pípad uzaven (sezóna 26), které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Pípad uzaven (sezóna 26), ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Pípad uzaven (sezóna 26), aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Pípad uzaven (sezóna 26). Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Pípad uzaven
Sezóna 26
Detektiv Conan 26.jpg
Obálka první DVD kompilace pro sezónu dvacet est detektiva Conana vydaná Shogakukanem
Zem pvodu Japonsko
Poet epizod 39
Uvolnní
Pvodní sí NNS ( ytv )
Pvodní vydání 21. kvtna 2016  - 22. dubna 2017 ( 2016-05-21 )
 ( 2017-04-22 )
Chronologie sezóny

Dvacátá está sezóna anime Case Closed reírovali Kenji Kodama a Yasuichiro Yamamoto a produkovali je TMS Entertainment a Yomiuri Telecasting Corporation . Série je zaloena na Gosho Aoyama je pípad uzaven manga série. V Japonsku bude série s názvem Detective Conan (, Meitantei Conan ), ale byl zmnný kvli právním otázkám s názvem Detective Conan . Dj epizod sleduje kadodenní dobrodruství Conana Edogawy .

Epizody pouívají pt hudebních témat : dva otvory a ti konce.

Prvním úvodním tématem je Sekai wa Anata no Iro ni Naru ( , rozsvícený Svt se stane vaí barvou) od B'ze, pouitého pro epizody 817 (sezóna 25) - epizoda 844 sezóny 26 (Pouívá se to také u filmu 20: Nejtemnjí noní mra .)

Druhým úvodním tématem je Ikusen no Meikyuu de Ikusen no Nazo wo Toite ( , rozsvícený eení tisíc záhad u tisíc labyrint) od BREAKERZA pouitého pro epizody 845 - 868 (sezóna 27).

Prvním konícím tématem je Futari no Byshin ( , rozsvícený The Second's Second Hand) od Takuta a zaíná epizodou 813 sezóny 25 a byl pouíván a do epizody 826 sezóny 26.

Druhým koncovým tématem je SAWAGE LIFE od Mai Kuraki a zaíná epizodou 827 a pouíval se a do epizody 842.

Tetím koncovým tématem je YESTERDAY LOVE od Mai Kuraki a zaíná epizodou 843 a byl pouíván a do epizody 864 sezóny 27.

Seznam epizod

Ne. Titul Airdate
818 Kogoroovo velké pronásledování hnvu (1. ást)
Pepis: Kogor, Ikari no Daitsuiseki (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
21. kvtna 2016 ( 2016-05-21 )
Ran se úastní koncertu Risa Purple, rostoucího idolu. Kogoro také psobí jako její osobní stráce. Ne vak me výkon zaít, Ran je zamnn za Risu a je unesen. Vci naberou na obrátkách, kdy únosci zjistí svou chybu a pokusí se pohbít Rana naivu, aby zakryli stopy.
819 Kogoroovo velké pronásledování hnvu (ást 2)
Pepis: Kogor, Ikari no Daitsuiseki (Khen) ( japonsky : ( ) )
28. kvtna 2016 ( 2016-05-28 )
Conan a Kogoro pasti na viníka a skutený viník za únosem je zajat a Ran je zachránn a pevezen do nemocnice.
820 Sedm lidí v ekárn
Pepis: Machiaishitsu no Nana-nin ( japonsky : 7 )
4. ervna 2016 ( 04.06.2016 )
Sedm lidí, vetn Kogora, Rana a Conana, je chyceno v tajfunu a spolu s pednostem stanice a jeho asistentem nuceni se uchýlit na nádraí. Kogoro obdrí varování, e dojde k vrad. K vrad dochází uprosted noci a nikdo neví, kdo je vrah. Zjistí Conan viníka ped druhou vradou
821 The Secret of the Dongara-ji
Pepis: Dongara-ji ga Kakusu Himitsu ( japonsky : )
11. ervna 2016 ( 06.06.2016 )
Conan a Kogoro sledují rzné stopy, které je nakonec vedou k detektivm Takagi a Chiba, kteí pátrají po mui, který se z banky dopustil loupee 30 milion jen.
822 Podezelý je horký pár (1. ást)
Pepis: Ygisha wa Netsuai Kappuru (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
18. ervna 2016 ( 2016-06-18 )
Koluje povst, e Yoko Okino a fotbalová hvzda Ryusuke Higo spolu chodí, kdy jsou vidni spolen. Fanouek Yoko Kogoro, Conan a Higo fanouek Haibara se rozhodnou prozkoumat, zda jsou zprávy pravdivé. Skoní v italské restauraci patící Higovu bývalému týmovému kolegovi Teiya Asuka, který je objeven ve skladiti s podíznutím v krku.
823 Podezelý je horký pár (ást 2)
Pepis: Ygisha wa Netsuai Kappuru (Khen) ( japonsky : ( ) )
25. ervna 2016 ( 2016-06-25 )
Kadý se zdá být podezelý. Conan pokrauje ve vyetování a zjiuje, jak k vrad dolo a kdo ji udlal.
824 Detektivní chlapci se dostanou z det
Pepis: Shnen Tantei-dan no Amayadori ( japonsky : )
9. ervence 2016 ( 09.07.2016 )
Detektivní chlapci se ukrývají ped detm v dom plném hraek. Jak se Genta snaí jít na toaletu, poádají dva mue v dom, aby je na chvíli pustili dovnit. Ukázalo se, e vechno není tak, jak se zdá, kdy uslyí enu kiet o pomoc z domu.
825 Pípad návratu do pílivového parku
Pepis: Shioiri Ken Gyakuten Jiken ( japonsky : )
16. ervence 2016 ( 2016-07-16 )
Conan, Ran a Mouri navtíví pílivový park v prefektue iba. Kogoro se je chystá vzít na veei do restaurace s moskými plody, kdy objeví tlo na protipovodovém most.
826 Krása, le a tajemství
Pepis: Bijo to Uso to Himitsu ( japonsky : )
23. ervence 2016 ( 2016-07-23 )
Conan, Kogoro a Ran narazili na místo nehody. Mu jménem Takeshi Yaginuma padl k smrti ze schodit parkovací konstrukce. Nahoe po schodech je Misaki Takizawa, který tvrdí, e na ni Yaginuma zaútoil a neastnou náhodou spadl. Bhem vyetování se zjistilo, e Yaginuma je zloinec, který vnikl do Misakiho domu a zavradil jejího manela Akiru a ukradl drahokamy v hodnot 100 milion jen. Kogoro ví, e Yaginuma zaútoila na Misakiho, aby ji umlel, ale Conan má podezení, e s Misakiho svdectvím není nco v poádku.
827 Ramen So Good, It to to Die For 2 (Part 1)
Pepis: Shinu Hodo Umai Rmen 2 (Zenpen) ( japonsky : 2 ( ) )
30. ervence 2016 ( 2016-07-30 )
Conan, Ran a Sonoko jsou odvezeni na pravidelné místo pro rameny Sera, Ramen Ogura, kde k vrad dolo díve. Uvnit najdou tamgasty Shono Yuna, Mizushina Sosuke a Nakanishi Osamu. Conanovi pipadá velké mnoství koení a koení, které dávají do jídla, podivné. Poté, co odejdou, zamstnanec Sayo odhalí loupenou vradu, ke které dolo v sousedství o nkolik dní díve. Policie pronásledovala viníka do restaurace a v té dob byli pítomní zákazníci Shono, Mizushina a Nakanishi.
828 Ramen So Good, It to to Die For 2 (Part 2)
Pepis: Shinu Hodo Umai Rmen 2 (Khen) ( japonsky : 2 ( ) )
6. srpna 2016 ( 06.08.2016 )
Policie zúila podezelé na ti tamgasty obchodu: Shono, Mizushina a Nakanishi. Po incidentu Yumi narazila na svého bývalého pítele Hanedu, který íká, e pokadé, kdy viník udlal krok, uslyel podivný zvuk. Kdy si vyslechl Hanedv píbh, nco si uvdomil. On a Sera vyeili záhadu, která stála za dvodem, pro vinník po spáchání trestného inu házel hadicí, urili dvod, pro viník nadále navtvoval obchod, a piblíili se pravd.
829 The Mysterious Boy
Pepis: Fushigi na Shonen ( japonsky : )
13. srpna 2016 ( 2016-08-13 )
Kdy Conan a jeho pátelé uslyí, e poblí mostu Kometo bylo spateno UFO, jdou ho pozorovat, ale objeví tlo a bumerang. Conan si uvdomuje pravdu o pozorování UFO.
830 Chata obklopená zombie (1. ást)
Pepis: Zombi ga Kakomu Besso (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
3. záí 2016 ( 03.09.2016 )
Kdy Kogoro, Conan a Ran jdou do chaty, kde se natáel zombie film, potkají tam Heijiho a Kazuhu. Pozdji dorazí filmový táb, aby natoil upoutávku na pokraování zombie filmu. Pi natáení zmizí producent Takashi Harawaki a ostatní ho hledají na chat. Conan a Heiji objevují Harawakiho tlo.
831 Chata obklopená zombie (ást 2)
Pepis: Zombi ga Kakomu Besso (Chhen) ( japonsky : ( ) )
10. záí 2016 ( 10.09.2016 )
Conan a jeho pátelé objevili Harawakiho tlo na míst natáení filmu o zombie. Na jeho smartphonu je video, kde Harawaki pije kyselinu kyanovodíkovou. Protoe jen Harawaki byl schopen ídit a na chat není sluba mobilních telefon, nemohou zavolat policii. Té noci upoutaný na lko Kogoro ekne Ranovi a Kazuhovi, e chatu obklíili zombie. Dívky mu neví, ale pak jsou napadeny.
832 Chata obklopená zombie (ást 3)
Pepis: Zombi ga Kakomu Besso (Khen) ( japonsky : ( ) )
17. záí 2016 ( 2016-09-17 )
Kameramanka Kyoko Ejiri je nalezena mrtvá. Na jejím chytrém telefonu je video, ve kterém zombifikovaná Harawaki koue Kyoko na krk a Harawakiho tlo zmizelo z druhé místnosti. Conan a Heiji ví, e tento pípad a pípad ped osmi lety me souviset. Gunma policejní inspektor Yamamura zahajuje vlastní vyetování, zatímco Conan a Heiji se blíí pravd.
833 Slabost velkého detektiva
Pepis: Meitantei ni Jakuten Ari ( japonsky : )
24. záí 2016 ( 2016-09-24 )
Kogoro se nechtn chytí bankovní loupee a pronásleduje ozbrojeného lupie na stechu budovy. Kogoro, který má strach z výek, se dostane do oku a ztratí lupie. Policie nakonec lupie zatkla, ale lupi pi útku odhodil zbra. O dva dny pozdji je Taizo Sakaki, obchodník s futures obvinn z podvodu, stelen do ramene a nohy osobou, která jezdí na motocyklu. Zbra pouitá pi nehod je stejná, kterou vyhodil lupi. Kogoro uruje totonost jednotlivce, který vzal chybjící zbra, ale pípad jet není u konce.
834 Mu, který zemel dvakrát (1. ást)
Pepis: Nido Shinda Otoko (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
1. íjna 2016 ( 01.10.2016 )
Kogoro a Conan, svdek tajemníka Shinkai, bodli penního podvodníka Takaradu kuchaským noem. Takarada vak byl zavradn o dv hodiny díve. Kogoro ví, e Shinkai bodl Takaradu, ani by si uvdomil, e je ji mrtvý. Kogoro byl Takaradou pedvolán do bytu, aby projednal hrozbu vrady, kterou dostal potou. Inspektor Megure uvedl, e ho jedna z Takaradových finanních obtí zabila za pomstu, a Shinkai svdí o tom, e bodl Takaradu, aby zabránil tomu, aby se z obti stal vrah. Megure také podezívá, e jeden z Takaradových len rodiny mohl spáchat zloin a zpochybuje jeho manelku Miku a mladího bratra Koji.
835 Mu, který zemel dvakrát (ást 2)
Pepis: Nido Shinda Otoko (Khen) ( japonsky : ( ) )
8. íjna 2016 ( 08.10.2016 )
Takaradova manelka Mika nemá alibi a stává se hlavním podezelým z ukrcení, kdy jsou objeveny hmotné dkazy, co znamená, e Koji zddí Takaradovo jmní. Conan má podezení, e Koji postavil Miku a ptá se ho, ale je zejmé, e Koji má alibi. Conan znovu projde fakta a postupn se blíí pravd.
836 The Unfriendly Girls Band (Part 1)
Pepis: Naka no Warui Gruzu Bando (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
15. íjna 2016 ( 2016-10-15 )
Conan, Sonoko, Ran a dva pátelé se rozhodli jít do nahrávacího studia a nahrát njaké písniky. Setkávají se s leny díví kapely, kteí se dohadují o svém nadcházejícím vystoupení. Bubeník je pozdji nalezen ukrcen ve studiu. Ti z jejích len kapely jsou podezelí, e ji zabili, ale kdy policie neme najít strunu pouitou k jejímu zabití, vyetování narazí na njaké problémy.
837 The Unfriendly Girls Band (Part 2)
Pepis: Naka no Warui Gruzu Bando (Khen) ( japonsky : ( ) )
22. íjna 2016 ( 2016-10-22 )
Inspektor Megure se dozví, e bubeník asto bojoval s jinými kapelami, a ví, e vradu spáchal nkdo jiný. Poté, co si poslechl píbhy tí peivích len kapely, Conan zkontroluje video, které skupina cvií. Uvdomuje si, pro strunová zbra pouitá k zabití obti nebyla ve studiu nalezena, a uruje totonost vraha a pekvapivý trik, který byl pouit.
838 Tajemství v horkovzduném balónu
Pepis: Funwari Kikyu de Kaijiken ( japonsky : )
5. listopadu 2016 ( 05.11.2016 )
Spolenost Suzuki Corporation poádá sout o horký balón a úastní se jí Sonoko, Ran a Conan. Bhem závodu se balón úadujícího ampióna Shinga Mizuguchiho srazil s Akihiro Okudou a zaal padat. Jak balón sestupuje, jeho ena Arisa Mizuguchi padá k smrti. Protoe Mizuguchi a Okuda bojovali ped závodem, policie má podezení, e Okuda úmysln narazil do Mizuguchiho balónu. Okuda trvá na tom, e to byla nehoda, ale na základ stavu Okudova balónu Conan zjistí, e to nebyla nehoda, ale vrada.
839 You can Hear the Tengu's Voice
Pepis: Tengu no Koe ga Kikoeru ( japonsky : )
12. listopadu 2016 ( 12.11.2016 )
Bhem pí turistiky slyí Kogoro, Conan a Ran sténající hlas tengu, bájného psího tvora. Poté, co penocovali v penzionu na úpatí hory, se rozhodli navtívit jeskyni tengu, jedno z historických památek msta. Uvnit jeskyn Conan objeví tlo na sob tengu masku visící ze svatyn. Tlo patí starostovi Shoji Mayamovi. Kogoro uruje, e smrt je sebevrada na základ nepítomnosti nkoho jiného v jeskyni, ale Conan cítí, e na tle a míst inu je nco pry.
840
Pepis Poslední dárek : Saigo no Okurimono ( japonsky : )
19. listopadu 2016 ( 2016-11-19 )
Dstojník Junko Hirose je zaten za vradu, která se stala v Tonkoro City. Junko pizná, e byla obtí Masaru Katsui vydírána, a zabila ho, protoe to u nemohla vydret. Kogoro vak v dob vrady vidl Junka ve mst Beika. Vzhledem k tomu, e msto Tonkoro a msto Beika jsou od sebe vzdáleny hodinu jízdy, vysvtluje Kogoro inspektorovi Megureovi, e Junko nemohl spáchat zloin. Její alibi oveno, Junko je proputn. Nespokojený Conan, Kogoro a Ran vak zpochybují Junkovu spolupracovníka a bývalého pítele, kdy se blíí pravd.
841 Detivá autobusová zastávka
Pepis: Ame no Basusutoppu ( japonsky : )
26. listopadu 2016 ( 2016-11-26 )
Pi chzi dom v deti narazili Kogoro a Conan na autonehodu s Toshiaki Kikuchim v bezvdomí na sedadle idie. Ped jeho vozem je zesnulý Naohiro Tsutsumi. Kikuchi je v oku, kdy pijde a uvidí Tsutsumiho tlo, protoe byl bývalým spolupracovníkem. Kikuchi svdí o tom, e na kiovatku náhle skoil mu s detníkem a nemohl vas zastavit auto. Tsutsumiho vle se nachází v kapse saka.
842
Pepis Bod obratu v den ízení : Doraibu Dto no Wakaremichi ( japonsky : )
10. prosince 2016 ( 10.12.2016 )
O est msíc díve se Remi Kirisaki obsila ve svém byt a její sousedka Kei Nakanishi si vyítala, e tomu nemohla zabránit. Nyní se Kei pesthovala a pracuje v rekreaním hostinci svého strýce. Kei ukazuje Kogoro a Conana po okolí. Remi utekla ped vymáhai dluh pomocí falených jmen, ale Conanovi pipadá podivné, e tsn ped svou smrtí pouila své skutené jméno k pronájmu bytu. Viml si také nkolika dalích podivných vcí o píbhu.
843 The Detective Boys in a Grove (Part 1)
Pepis: Tantei-dan wa Yabu no Naka (Zenpen) ( japonsky : )
17. prosince 2016 ( 2016-12-17 )
Detective Boys a Professor Agasa jdou do restaurace v obchodním dom Beika. Na schoditi jsou svdky Ujiyasu Hosogoe, hlavního kuchae, který je nespokojeným zákazníkem bodnut do bicha. Conan zavolá Gentovi, Mitsuhiko a Ayumi, aby vdli, e viník unikl jiným schoditm. Genta, Mitsuhiko a Ayumi vichni vidli viníka, ale kadý z jejich út je zcela odliný od ostatních. Urení identity viníka bude dost obtíné.
844 The Detective Boys in a Grove (Part 2)
Pepis: Tantei-dan wa Yabu no Naka (Khen) ( japonsky : )
24. prosince 2016 ( 2016-12-24 )
Inspektor Megure se ptá Genta, Ayumi a Mitsuhiko na viníka, ale jejich svdectví o tom, koho vidli, jsou velmi odliná. Detective Boys navtíví rzná patra obchodního domu, aby zjistili, pro vidli rzné viníky.
845 Conan zahnutý do tmy (1. ást)
Pepis: Zettai Zetsumei Kurayami no Conan (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
7. ledna 2017 ( 01.01.2017 )
Conan je svdkem toho, jak postava v budov rozbila trezor, ale je napaden viníkem a uvznn uvnit obdélníkové krabice. Mezitím je Kogoro najat, aby nael zlodje, který ukradl vli pedsedy skupiny Karabashi Group Gotaro Karabashiho. Conanovi se podaí pomocí svého odznaku spojit s detektivními chlapci, ale brzy se ocitne v zoufalé situaci v kout.
846 Conan zahnutý do tmy (ást 2)
Pepis: Zettai Zetsumei Kurayami no Conan (Khen) ( japonsky : ( ) )
14. ledna 2017 ( 2017-01-14 )
Mitsuhiko slyí o pípadu, kdy byl Kogoro najat k vyetování, a vyvozuje, e to musí souviset s vloupáním, kterého byl Conan svdkem. Ai a ostatní si uvdomují, e Conan je uvnit Gotarovy rakve, ale pohební vz je ji na cest do krematoria.
847 Chiba's UFO Case (Part 1)
Pepis: Chiba no Yf Nanjiken (Zenpen) ( japonsky : UFO ( ) )
28. ledna 2017 ( 2017-01-28 )
Detektiv Chiba vyetuje podivný pípad, který se stal o ti msíce díve. Redaktor asopisu Kyogo Nakatsu byl uduen k smrti a na stední kole v Haidu pitisknut elem k betonu. Hlavním podezelým je UFO fanatik Yusuke Kuchiki, který svdí o tom, e mimozeman letl dol v UFO a vradil Nakatsu, kdy se vznáel ve vzduchu, a bezpenostní kamera zachytila tajemný stín.
848 Chiba's UFO Case (Part 2)
Pepis: Chiba no Yf Nanjiken (Khen) ( japonsky : UFO ( ) )
4. února 2017 ( 04.02.2017 )
Conan navtíví dm Yusuke Kuchiki s detektivem Chiba a Kogoro, aby ho vyslechli. Zatímco je tam, Conan v místnosti nco objeví a uvdomí si dvod Kuchikiho podivných in. Pozdji Conan potvrzuje výskyt UFO. Po uzavení pravdy Conan shromádí vechny, aby provedli experiment.
849 Heslo pro registraci manelství (ást 1)
Pepis: Kon'intodoke no Pasuwdo (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
11. února 2017 ( 11.02.2017 )
Kdy policistka Yumi Miyamoto uvidí novinku o mistrovském zápase ógi, poprvé se dozví, e Haneda je profesionální hráka ógi. O nkolik let díve Yumi obdrel obálku od Hanedy a dostal pokyn, aby ji neotevela, dokud nezíská vech sedm. Haneda nyní získala vech sedm hlavních ógi titul. Detektiv Sato usoudil, e obsahem obálky musí být registrace manelství, ale Yumi ráno vyhodila asopis, který si obálku nechala. Okamit míí na skládku, ale asopis je pry. Conan a Detective Boys se snaí Yumi najít obálku.
850 Heslo registrace manelství (ást 2)
Pepis: Kon'intodoke no Pasuwdo (Khen) ( japonsky : ( ) )
18. února 2017 ( 2017-02-18 )
Vedoucí budovy Koroku Hachitsuka skrývá obálku obsahující formulá pro registraci manelství, který Haneda dala Yumi, a zamkne svj poíta osmimístným heslem. Umístní obálky bude odhaleno pi zadání hesla. Conan a jeho pátelé se domnívají, e eení me vyadovat více ne jeden list papíru, a proto se rozhodnou prohledat v místnosti dalí list. Bhem jejich hledání si Yumi vimne, e kódový list je kopie a ne originál. Tato stopa vede Conana k eení.
851 The Descent Into Hell Tour of Love (Beppu Chapter)
Pepis: Koi no Jigoku-meguri Tsu (Beppu-hen) ( japonsky : )
4. bezna 2017 ( 03.03.2017 )
Kogoro vezme Conana a Rana k horkým pramenm Beppu v prefektue Oita. Skuteným úelem spolenosti Kogoro je najít Manami Nakadai, poheovanou dceru prezidenta Nakadai Electric. Je vysoce pravdpodobné, e Manami pijela za Beppu za svým bývalým pítelem Hiroyuki Hayami. Kogoro je schopen najít Manami, ale ona je poté unesena. Mezitím detektiv Miwako Sato a policie pronásledují ozbrojeného lupie v prefektue Oita.
852 The Descent Into Hell Tour of Love (Oita Chapter)
Pepis: Koi no Jigoku-meguri Tsu (ita-hen) ( japonsky : )
11. bezna 2017 ( 11.03.2017 )
Manami je unesen a pytel obsahující 100 milion jen jako výkupné unesen Ryuji Ogikubo pomocí dronu. Detektivové Sato a Takagi také pronásledují Ogikubo jako podezelého z ozbrojené loupee. Ogikubo vezme Sata jako rukojmí a míí k horkým pramenm, kde se plánuje setkat se svým komplicem a rozdlit výkupné. Detektivové zatknou Ogikubo, ale 100 milion jen uvnit vaku zmizelo. Conan sleduje Manamiho a Ogikuboova komplice, aby pípad vyeil.
853 Memories from Sakura Class (Ran GIRL)
Pepis: Sakura-gumi no Omoide (Ran Gru) ( japonsky : GIRL )
18. bezna 2017 ( 2017-03-18 )
Zatímco Conan kráí s Ranem, Sonoko a Serou po silnici lemované teovým kvtem, Ran si vzpomíná, jak potkala Kudo Shinichi. Ped tinácti lety byla Ran ve kole v mateské kole ikanována nkterými chlapci. Piel k ní Shinichi, který práv vstoupil do koly. Shinichi má podezení, e se nco dje, kdy si vimne uitelky Ronsuke Efune, jak celou dobu zírá na Rana. Pozdji je podezelý, kdy Efune prokazuje Rankovi zvýhodování. Efune vysvtluje kadý ze svých in, ale Shinichi má podezení, e Efune nco plánuje.
854 Memories from Sakura Class (Shinichi BOY)
Pepis: Sakura-gumi no Omoide (Shin'ichi Bi) ( japonsky : BOY )
25. bezna 2017 ( 2017-03-25 )
Shinichi íká svým rodim o podezelém chování Ronsuke Efune vi Ranovi. Následujícího dne Efune vezme dti do parku daleko od mateské koly. Yusaku Kudo jde v pestrojení zkontrolovat dti a je svdkem toho, jak idi zaparkované dodávky fotografuje dti. Yusaku se dozví, e Efuneova ena pobývá v nemocnici vedle parku a zaíná rozplývat Efuneinu zápletku.
855 Mystery of the Missing Black Belt
Pepis: Kieta Kuroobi no Nazo ( japonsky : )
15. dubna 2017 ( 2017-04-15 )
Conan a Sonoko navtíví dojo v Osace, aby vidli Sonokinho pítele na dálku, Makoto Kyogoku. Kyogoku je vak obvinn z krádee dleitého erného pásu z vitríny dojo.
856 Tajemství páru Socialite
Pepis: Serebu Ffu no Himitsu ( japonsky : )
22.dubna 2017 ( 2017-04-22 )
Kogoro a Conan vyetují smrt bohatého obchodníka Seiichi Maehary a jeho manelky Saki. Inspektor Megure vyvozuje, e Saki pedstírala, e je lupi, a zavradila Maeharu, ale udlala chybu, kdy se pestrojila za ob a udusila se. Conan si vak na míst inu vimne neho zvlátního.

Reference

Reference

Opiniones de nuestros usuarios

Martin Hrubá

Tento příspěvek na Pípad uzaven (sezóna 26) mi pomohl na poslední chvíli dokončit práci na zítřek. Už jsem se viděl, jak zase používám Wikipedii, což nám učitelka zakázala. Díky za záchranu.

Marek Machová

Tento záznam o Pípad uzaven (sezóna 26) bylo přesně to, co jsem chtěl najít.

Radim Valenta

Můj táta mě vyzval, abych udělal domácí úkol, aniž bych použil cokoli z Wikipedie, řekl jsem mu, že to zvládne prohledáním mnoha jiných stránek. Naštěstí jsem našel tento web a tento článek o Pípad uzaven (sezóna 26) mi pomohl dokončit můj úkol. Málem jsem upadl do pokušení jít na Wikipedii, protože jsem nemohl najít nic o Pípad uzaven (sezóna 26), ale naštěstí jsem to našel zde, protože pak táta zkontroloval historii procházení, aby zjistil, kde byl. Dokážete si představit, že se dostanu na Wikipedii? Naštěstí jsem našel tento web a článek o Pípad uzaven (sezóna 26) zde. Proto vám dávám svých pět hvězdiček.

Josefina Navrátilová

Potřeboval jsem najít něco jiného o Pípad uzaven (sezóna 26), což nebyla typická věc, která se vždy čte na internetu, a tento článek z Pípad uzaven (sezóna 26) se mi líbil.