Pípad uzaven (sezóna 15)Všechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Pípad uzaven (sezóna 15), jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Pípad uzaven (sezóna 15), které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Pípad uzaven (sezóna 15), které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Pípad uzaven (sezóna 15), ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Pípad uzaven (sezóna 15), aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Pípad uzaven (sezóna 15). Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Pípad uzaven
Sezóna 15
Detektiv Conan DVD 15.png
Kryt první kompilace DVD pro patnáctou sezónu detektiva Conana vydané Shogakukanem
Zem pvodu Japonsko
Poet epizod 39
Uvolnní
Pvodní sí NNS ( ytv )
Pvodní vydání 23. ledna 2006  - 19. února 2007 ( 2006-01-23 )
 ( 2007-02-19 )
Sezónní chronologie

Patnáctou sezónu anime Case Closed reírovali Kenji Kodama a Yasuichiro Yamamoto a produkovali TMS Entertainment a Yomiuri Telecasting Corporation . Série je zaloena na Gosho Aoyama je pípad uzaven manga série. V Japonsku bude série s názvem Detective Conan (, Meitantei Conan ), ale byl zmnný kvli právním otázkám s názvem Detective Conan . Dj epizod sleduje kadodenní dobrodruství Conana Edogawy .

Epizody pouívají est skladeb tematické hudby : ti úvodní a ti konící. Prvním úvodním tématem je Shd (, rozsvícený Impuls) od B'z do epizody 437. Druhým úvodním tématem je 100 mo no Tobira ( 100 , rozsvícený 100 dveí) od Riny Aiuchi a U-ka Saegusa v dB do epizody 456. Tetím úvodním tématem je Kumo ni Notte ( , rozsvícený Jízda v oblacích ) od U-ka Saegusa v dB po zbytek sezóny . Prvním konícím tématem je Kanashii Hodo Anata ga Suki ( lit, rozsvícený Miluji t stejn jako jsem smutný) od Zarda do epizody 437. Druhým koncovým tématem je Mou Kimi dake wo Hanashitari wa Shinai " ( , rozsvícený U t nepustím ) od Aya Kamiki do epizody 458. Tetí konící téma je Shiroi Yuki ( , rozsvícené.) White Snow ) od Mai Kuraki po zbytek sezóny.

Sezóna pvodn bela od 23. ledna 2006 do 19. února 2007 na Nippon Television Network System v Japonsku. Epizody 427 a 465 byly pozdji shromádny do deseti DVD kompilací Shogakukanem . Byli proputni mezi 22. prosincem 2006 a 28. záím 2007 v Japonsku.

Seznam epizod

Ne. Titul Airdate
427 Super tajná cesta do koly (ást 1)
Pepis: Chhimitsu no Tsgakuro (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
23. ledna 2006 ( 2006-01-23 )
Mitsuhiko ekne Detektivní Boys e Shouko Amemiya, dívka, která siln podobá Haibara , chybí. Conan zvauje monost, e ji erná organizace unesla a vyetuje. Dozvdli se, e Amemiya rodie jsou pry na týden na pohbu a e Amemiya byla spatena, jak míí do veerky. Conan se dozví, e Amemiya koupila velkou láhev dusu, suené mléko a n X-Acto .
428 Super tajná cesta do koly (ást 2)
Pepis: Chhimitsu no Tsgakuro (Khen) ( japonsky : ( ) )
30. ledna 2006 ( 2006-01-30 )
Z podivného chování Amemiya se Detective Boys vydali do garáe, kde nali koata, o která se Amemiya starala. Nemohli najít Amemiya, prozkoumali oblast kolem garáe a zjistili, e dolo k nedávné autonehod. Po prohlídce nemocnic zjistí, e se Amemiya zotavuje na klinice Tomoaki Araide .
429 Dva, kteí se ji nemohou vrátit (ást 1)
Pepis: Mó Modorenai Futari (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
06.02.06 ( 2006-02-06 )
Ran a Sonoko pozývají svého nového spoluáka Eisukeho Hondoua na návtvu Kogoro . V tu chvíli klient jménem Atsushi Misumi poádá Kogoro, aby vyhledal jeho pítelkyni Ami. Dedukcí z jejích posledních slov si uvdomují, e Ami eká na Misumi na míst, kde se poprvé setkali. Jsou hnáni Misumi do prefektury Gunma, kde najdou Ami v zapeetném mrtvém aut. Misumi vloupá do auta pomocí pálky a prorazí pední okno a pokrauje v otevírání dveí odíznutím pásky ze strany spolujezdce. Zjistí, e Ami zemela na otravu oxidem uhelnatým a dospjí k závru, e jde o sebevradu. Conan vyetuje a uvdomuje si, e to byla vrada, a ví, e vrahem je Misumi. Poté pokrauje ve vyetování, aby zjistil, jak Misumi dokázal vystoupit z auta, zatímco dvee byly zapeetny lepicí páskou .
430 Dva, kteí se ji nemohou vrátit (ást 2)
Pepis: Mó Modorenai Futari (Khen) ( japonsky : ( ) )
13. února 2006 ( 2006-02-13 )
Po vyetování si Conan uvdomí, jak k vrad dolo. Conan ukliduje Kogoro a prohlauje Misumi za vraha. Prozrazuje, e Misumi ídila Ami v tom aut a omámila ji spánkem. Poté zalepil vechny dvee páskou, ale proízl dvee spolujezdce, co mu umonilo odejít. Conan vysvtluje, e kdy Misumi vtrhl do auta, aby zachránil Ami, pouze pedstíral, e otevel dvee spolujezdce a e u byly vyíznuty. Jako dkaz, e je vrahem, Conan odhaluje, e kniha ve voze vyla tého dne a e na obálce byly otisky prst Misumiho. Misumi vak oznámil, e jeho pítelkyn se vera ztratila. Misumi se pizná a odhalí, e ho jeho pítelkyn podvádla, i kdy jí toho tolik dal.
431 Detektiv lásky z metropolitní policie 7 (ást 1)
Pepis: Honcho bez Keiji Koimonogatari 7 (Zenpen) ( japonsky : 7 ( ) )
20. února 2006 ( 2006-02-20 )
Mori, Ran a Conan jsou v kavárn, kdy narazí na Takagiho, který se snaí vyzvednout dívky. Mezitím najde Sato, jak dlá toté. Po napjatém rande se dvma cizinci si Conan z rozhovoru uvdomí, e chlapec sám doma je v nebezpeí. Kdy dorazili do svého domu, chlapec byl unesen. Únosce zanechá e -mail s ádostí o peníze.
432 Metropolitní policejní detektiv Love Story 7 (ást 2)
Pepis: Honch no Keiji Koimonogatari 7 (Khen) ( japonsky : 7 ( ) )
27. února 2006 ( 2006-02-27 )
Po vyeení stop Takagi náhle odejde a Conan odhalí, kdo je únosce. V tu chvíli se chlapec vrátí dom bez zranní, co je pimje vit, e se viník pokusí utéct. Po píjezdu do jeho domu se ukázalo, e výherní loterie byla vrácena viníkovi do jeho potovní schránky, co ho propustilo, jeho pátelé nemli v úmyslu ho ukrást a vina za jeho zloin ho pimla k sebevrad. Takagimu se podaí zachránit ivot, zatímco Sato na nj kií kvli nebezpeí, ve kterém mohl být.
433
Pepis Conan-A Strange Child : Konan Hen na Ko ( japonsky : )
06.03.06 ( 2006-03-06 )
Kogoro a Conan navtíví slavného autora jménem Osamu Umezu, aby si nechali podepsat jeho knihu. Pozdji zahlédnou Osamuovu sekretáku Mikami Touru, jak bí k Osamuovu domu. Dozvdli se, e Mikami, e Osamu neodpovídá na jeho telefonáty, a chystal se ho zkontrolovat. Doprovázejí ho do Osamuova bytu a najdou Osamu mrtvého. Dkazy nasvdují tomu, e to byla sebevrada, ale Kogoro si vimne krve v odpadkovém koi a odhalí, e lo o vradu. Osamuv asistent a syn jsou podezelí z vrady, protoe jako jediní mají klíe od bytu. Conan vyetuje a po uspání Kogoro se za nj vydává a odhalí vraha jako Mikami. Prozrazuje, e Mikami pivázal provázek na stechu, kde visela ped oknem Osamu. Po otrav Osamu Mikami opustil byt a zamkl dvee. Poté odeel na stechu a pomocí ry, kterou postavil, posílá klí zpt do Osamuova bytu. Conan odhaluje, e Osamu zemel drením jeho trofeje, kterou vyhrál se svou knihou. Conan vysvtluje, e trofej byla drena vzhru nohama, aby odhalila Osamuovy názvy knih a Mikamiho jméno bylo také palindrom . Jako dkaz Conan prozrazuje, e Osamu se podailo vytrhnout Mikami knoflík z koile a pomocí gumy, kterou ml, ji pilepit na pohovku. Mikami se pizná ke svému zloinu a prozradí, e Osamu ukradl jeho rukopis a knihu vydal jako svou vlastní.
434 Triumf The Great Dog Coeur's Triumph
: Meiken Kru no Otegara ( japonsky : )
10.04.06 ( 2006-04-10 )
Conan a Ran procházejí kolem parku pro psy a spátelí se se dvma páry, z nich kadý vlastní psy; jeden se jmenuje Musashi a druhý se jmenuje Coeur. Yoriko Nakatani, sousedka majitele Musashiho, manel Tsutsumi, poádá Kogoro, aby vyetila psa Musashiho, který se k ní chová agresivn. Conan a Ran prozrazují, e ví, e udlala nco, co psa natvalo, a pimla ji, aby odela. Na druhý den, Nakatani tchyn je zdánliv zabit Musashi, kdy jsou na jeho krku nalezeny stopy po zubech. Conan vyetuje a je ztracen, dokud Coeur nenajde hlinnou modelaci psí elisti a neuvdomí si, jak k vrad dochází. Policie odhalí Conanovu dedukci vysvtlující, e Nakatani pouil model z hlíny k propíchnutí hrdla obti. Krev na Musashiho ústech pocházela z lízání rány ve snaze zmírnit krvácení. Nakatani se piznává a vysvtluje, e ji její tchyn kritizovala pi svých návtvách a veejn zvolala, e si peje, aby si pro svého syna vybrala lepí manelku.
435 Shromádné informace o detektivních chlapcích (ást 1)
Pepis: Tantei-dan ni Chme Shuzai (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
17. dubna 2006 ( 2006-04-17 )
Pijde spisovatel na volné noze, aby udlal píbh o Detective Boys. Jdou spolu se svým uitelem do spisovatelova bytu, ale kdy dorazí, zjistí, e byl ubit k smrti. Conan si okamit vimne, e z jednoho z tlaítek na záznamníku je setena krev a krev na klice. Naznauje, e viník mohl zanechat zprávu, aby si stanovil alibi. Haibara varuje Conana, aby se nepedvádl, protoe upoutá pozornost, a tak se snaí Takagiho a Megure navést ke stopám svým obvyklým dtinským zpsobem. Detective Boys na druhé stran cítí, e Conanova dtinská dovádní zpsobují, e vypadají nezral.
436 Shromádné informace o detektivních chlapcích (ást 2)
Pepis: Tantei-dan ni Chme Shuzai (Khen) ( japonsky : ( ) )
24. dubna 2006 ( 2006-04-24 )
Ti ze ty zpráv na záznamníku jsou podezelé, ale v kadé z nich se dje nco, co jim pomáhá ovit as a místo hovoru. V prvním Haruka nechává obti zprávu s televizí hrající v pozadí. Ve druhé slyí vlakvedoucího, který má problémy s alergií. Ve tetím se volající zeptá nkoho na datum a as bhem hovoru. Conan s pomocí dalích Detective Boys upoutí rady pro policii, dokud si neuvdomí, e pouze jeden z alibist mohl být zfalován. Pivedou podezelého dovnit a jsou schopni najít krev obti na jeho motocyklu.
437 Ueto Aya and Shinichi - The Promise from 4 Years Ago
Pepis: Ueto Aya to Shinichi Yonenmae no Yakusoku ( japonsky : 4 )
08.05.06 ( 2006-05-08 )
Aya, která dala slib Shinichimu, se vrací do svého domu a poádá o pomoc v pípad, který se týkal její babiky a její dcery a která zemela ve vku 17 let. Conan pípad eí a prozrazuje, e slib byl, e za tyi roky, kdy znovu se setkají, Aya by byla skutená hereka a Shinchi by byla skutená detektivka. Epizoda koní tím, e Conan dostane textovou zprávu od Ran to Shinchi s dotazem, jaký byl slib.
438
Pepis The Fish Mail Pursuit : Osakana Mru no Tsuiseki ( japonsky : )
15. kvtna 2006 ( 2006-05-15 )
Servírka Poirot Cafe, Azusa Enomoto, oznámila, e dostala podivné zprávy od chlapce, co naznauje, e by mohl být unesen nebo uvznn na míst bez jídla a vody. Jediný zpsob, jak ho najít, je peíst si jeho textové zprávy. Chlapec ví jen, jak posílat, ale neví, jak pijímat. Conan musí dát dohromady stopy, které dává, aby zjistil jeho polohu.
439 A bylo by hezké, kdyby vichni zmizeli
Pepis: Soshite Daremo Inakunareba ( japonsky : )
22. kvtna 2006 ( 2006-05-22 )
Mu jménem Sasamoto je tém zabit padajícím kvárovým blokem. Ví, e je to jeho starý vysokokolský pítel Hikage, který zmizel ped 3 lety, ale od té doby napsal román o proroctví o vrad, kde zabije své 3 pátele z vysoké koly. Jeden z pátel, Nesu, byl ji objeven zavradný v parku, a tak dva zbývající pátelé hledají pomoc Kogoro. Pro druhého pítele, Kamio, dorazí balíek, který exploduje, i kdy zpsobí jen mení zranní. Hikage se poté pokusí pejet Sasamota, ale Conan zpochybuje skutený zámr zloince. Conan provede njaké vyetování a zjistí, e Hikage pinesl své mistrovské dílo Kamiovi, který mu ekl, e to nemá cenu. Hikage odeel do hor, kde spáchal sebevradu. Po uklidnní Kogoro, Conan ukazuje, e Kamio byl vydírán Nesu pes Hikage smrti. Kamio pak vymyslel spiknutí s cílem zabít Nesu v pestrojení za Hikage, a poté pedstírat, e míí na sebe i na Sasamota.
440
Pepis Stunt Car's Ultimate Limit : Kyokugen no Kaa Sutanto ( japonsky : )
29. kvtna 2006 ( 2006-05-29 )
The Detective Boys navtívit Kamen Yaiba Stunt Show. Reisér Shinji Fukamachi a asistent reie Hidehiko Nakasato pokárají idie kaskadér Kenga Rikiishiho, e s autem provedl tak nebezpený kousek. Kengo odfoukl jejich slova a nechal kameramana Daisaku Kijima znovu zachytit jeho dalí zábr pozdji. editelé íkají Kengovi, e ml ekat na RC auto identické s jeho vlastním, aby provedl scénu mimo stechu, co Kenga rozílí a myslí si, e posádka nerespektuje jeho idiské schopnosti. Shinji vidí Masao Nishiwakiho, mechanického technika, o pipravenosti voz na opakování. Dti se jdou setkat s posádkou a Mitsuhiko a Genta se jdou podívat na auta, která Genta nalepí na RC auto, aby to vypadalo chladnji, ale pijde technik, aby to vzal na stechu. Dti se baví, dokud neuslyí rvaku. Kengo u má dost toho, e mu reisér ekl, aby kaskadér znovu nedlal, e to dlá ve slepé zuivosti, kterou na filmu zachytil Daisaku. Kdy se dostal na vrchol, Kengo se nedostal ven a pi nárazu zemel. Conan vidí, e bezpenostní pás byl uvolnný, co znamenalo, e se Kengo pokusil dostat ven, ale nco mu bránilo dostat se ven. Conan a posádka se dívají na zábry z události, poté nkdo zalarmoval policii a Conan je pronásleduje. Dti si mýlí Conanovy iny, kdy je vyetuje bez nich, a následují ho na stechu, kde íká, e nehoda byla peliv naplánovanou vradou. Kdy Megure pebírá prohláení od posádky, která vysvtlovala, e Kengo chtl udlat kousek, bylo to, co ho zabilo, a kadý bojoval mezi sebou a íkal, kdo si myslí, e je vrah. Conan pouívá Agasu k vyeení pípadu tím, e dokáe, e Fukamachi je vrah, který piml Kenga, aby provedl senzaci. Fukamachi ml vz A, který neml ádnou leteckou bombu, ízený Kengem, který byl práv tam, kde byl. Ale Kengo vymnil auto A za B na stee, ani by vdl, e bomba je v aut A, a Conan ukazuje, e nálepku ml na aut- dokud Genta neekne, e na ob auta dal jeden. Ale Conan ukazuje, e roh kabátu byl zachycen na aut, které havarovalo, ale ne na tom na kamee, kdy startovalo. Conan vytáhne dálkový ovlada z kapsy editele a nechá technika prokázat, e havarované auto je RC auto, a editel nechal zamknout bezpenostní pás, aby drel Kenga pi pádu. Pizná se a uvádí, e byl zadluený a pouil peníze z výroby na jeho zaplacení, také Kengo neídil, ale RC ho ídilo dálkové ovládání, které mu bránilo dostat se ven. Na cest dom je Genta plná, Ayumi si láme hlavu nad svým autogramem od Yaiby a Mitsuhiko, Agasa a Conan jsou Gentou pokryty nálepkami.
441 Závrený Ahh
Pepis: Saigo no n ( japonsky : )
05.06.06 ( 2006-06-05 )
Kogoro a Conan jsou pivedeni do bytu, aby vyetili smrt mue jménem Yamamoto. To je povaováno za sebevradu jako dkazní projekt, který dal zbra do úst a stelbu. Jeho pítel je podezelý z vrady, kdy opustil místo inu, ani by zavolal policii. Kdy je Kogoro krmen jahodami, Conan si uvdomí, kdo je vrah. Poté, co vyetoval zubae Yamamota, Conan uklidnil Kogoro a odhalil vraha jako Yamamotova souseda Yumi Suzuki. Conan odhaluje, e Yumi Yamamoto je zubní asistent a vyvozuje, e Yumi vstoupil do Yamamotova bytu a nabídl se, e ho oetí. Kdy otevel ústa, Yumi ho stelil zbraní. Jako dkaz Conan odhaluje, e Yamamoto míchadlo kávy je ve skutenosti Yumiho zubní zrcátko.
442
Pepis Mu bránící ocelovému rámu : Tekkotsu ni Habamareta Otoko ( japonsky : )
12. ervna 2006 ( 2006-06-12 )
Bojující umlec jménem Daijirou Manaka je tém zabit padajícím paprskem I. Zatímco leí v nemocnici, Takagi a detektivní chlapci procházejí jeho takou a najdou jeho licenci, lano, rukavice a sebevraedný dopis. Daijirou se probouzí a kdy se ho Takagi zeptá na taku, tvrdí, e má amnézii, ale Conan si vimne, e le. Daijirouovým jediným ijícím píbuzným je jeho strýc, který mu odmítl pomoci, pokud se nevzdá toho, e je umlec. Conan vyvozuje, e to zpsobilo hluboce zakoennou nenávist ke svému strýci, kterého plánoval zabít a vypadalo to jako sebevrada. Conan jde do sídla Daijirouova strýce a zjistí, e tajn kupoval Daijirouovy obrazy. Nakonec ho pesvdí, aby el a zabránil Daijirouovi spáchat sebevradu. Daijirou si konen uvdomí, e jeho strýci na nm záleí.
443 Shell Shromádní a povzdech (ást 1)
Pepis: Tameiki Shiohigari (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
26. ervna 2006 ( 2006-06-26 )
Detektivní klub Junior jsou na plái a vykopávají keble. Brzy se setkají s vysokokolskou skupinou student na podobné exkurzi. Pozdji je vak jeden z vysokokolák nalezen mrtvý na otravu v aut, ve kterém jeli.
444 Shell Shromádní a povzdech (ást 2)
Pepis: Tameiki Shiohigari (Khen) ( japonsky : ( ) )
3. ervence 2006 ( 2006-07-03 )
Chlapec je mrtvý kvli kyanidu pítomnému v jeho láhvi zeleného aje. Conan je pesvden, e se jedná o vradu, a s pomocí detektiva Boys získá zpt dkazy, které potvrdí jeho teorii, a pachatele zatkne detektiv Jyugo.
445
Pepis Tajemství ruské modré : Roshian Bur no Himitsu ( japonsky : )
10. ervence 2006 ( 2006-07-10 )
Mu Kogoro je poádán, aby vyeil kódovanou textovou zprávu od své dcery, protoe mu odmítla sdlit význam textové zprávy. Mezitím Eri nechala své ruské modré kot Goro v péi Kogoro. Zatímco se Kogoro pokouí deifrovat zprávu, Goro upustí slovník pekládat anglitinu do japontiny, co zpsobí, e si Kogoro uvdomí, e anglická písmena kódu lze peloit do japontiny. Goro se vplíí do sbírky videokazet Kogoro a kde si vimne, e chybí páska, a uvdomí si, e zpráva obsahuje Hiraganu a Katakanu s chybjícími tahy. Poté, co dal dohromady postavy, Kogoro eí kód, který odhaluje, e muova dcera mu plánovala koupit dárek k narozeninám se svým pítelem. Conan se vrací dom ze koly a odstrauje Katsuobushi, který byl pouit k vedení Goro, aby dal Kogoro rady. Kogoro zavolá svému klientovi a ekne mu, e to nemohl vyeit a e dcera toho mue je hodná holka.
446 Uzavené okno západního stylu (ást 1)
Pepis: Fin-sareta Ys (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
24. ervence 2006 ( 2006-07-24 )

Sonoko, Ran, Eisuke a Conan putovali do horské vily Sonoko, kdy zjistili, e most vedoucí k chat se zítil kvli havárii. Mimo dosah signál mobilních telefon odeli do sousední vily poádat o pouití domácího telefonu a zjistili, e jej nedávno koupila hudební skupina Dorcus jako doup pro skládání nové hudby.

lenové kapely prozradili, e ve vile dostali pínu levn, protoe mla strait. Prodejce jej pvodn postavil spolen se svým starím bratrem.

Po chvíli se starí bratr prohlásil, e do domu vtrhl zlý duch. Pes pibití zavel jedno z kídlových oken ve druhém pate, o kterém tvrdil, e ho pouívala zlovolná pítomnost, starí bratr propadl zoufalství. Jeden ze sluebník tvrdil, e vidl zapeetné okno otevené a za ním hledící tvá. Krátce nato byla manelka starího bratra nalezena mrtvá, povená podle klasického scénáe zamené místnosti. Následovala sebevrada starího bratra. Mladí bratr se rozhodl zbavit majetku.

Zatímco ekali, a je vyzvedne Sonoko sestra Ayako, Ran a její pátelé proli vilu. Eisuke najednou oznámil, e z zapeetného okna, které se záhadn krátce otevelo, uvidl hledící tvá. Vrhli se do domu a zjistili, e jeden z len kapely visel mrtvý ve stejné místnosti jako manelka starího bratra a ve stejném stylu zamené místnosti.
447 Uzavené okno západního stylu (ást 2)
Pepis: Fin-sareta Ys (Khen) ( japonsky : ( ) )
31. ervence 2006 ( 2006-07-31 )
Piel inspektor Misao Yamamura, aby vyetil. Conan se také snaí shromádit stopy na pomoc, ale je omezen na to, co me udlat, kdy záludný Eisuke zane pehovat a sledovat ho. Conan musí pouívat rzné taktiky, aby mu nepipadal podezelý.
448
Pepis Meguro's Sanma Case : Meguro no Sanma Jiken ( japonsky : )
14. srpna 2006 ( 2006-08-14 )
Kogorou, Conan a inspektor Megure kráí smrem k Rakugu (typ japonského herního centra), kde se Kogorou pokusí jednat a získat cenu Ve, co me vypít. Zastaví se u restaurace slavného herce Rakugo, Meguro. Rakugo herec Ichimatsu pomáhá v tomto obchod s Meguro Miya, bývalou manelkou, která je také majitelkou. Po he je Ichimatsu pobodán a poslán do nemocnice. Dkazy poukazují na to, e viníkem je Meguro Miya, ale poté se objeví Ichimatsuv bývalý ue Manragutei Kisaburou, který tvrdí, e Ichimatsu bodl. Zatímco se oba snaí sami sebe usvdit, Conan zjistí, kdo je viníkem. Jakmile je pípad vyeen, Miya a Kisaburau jdou navtívit Ichimatsu v nemocnici. Na konci Kogorou cvií svou stralivou hru a nutí Conana, inspektora a jednoho z policist poslouchat.
449 Milostný píbh metropolitní policie - falená svatba
Pepis: Honcho ne Keiji Koimonogatari Itsuwari no Uedingu ( japonsky : )
21.srpna 2006 ( 2006-08-21 )
Takagi a Miyamoto se vydávají za nevstu a enicha, aby dopadli sériového vraha/zlodje, který vyhrooval zabitím skutené nevsty a enicha. Kdy Chiba hlásí, e u eky je nalezena spálená mrtvola jednoho ze svatebních host, Megure vydedukuje, e ob zabil sériový vrah, aby získal svatební oznámení. Na svatební hostinu dorazí tajemné video od enichova pítele. Po shlédnutí videa má Megure podezení, e vrah je ji v kapli, a Conan navrhne, aby se nevsta setkala s hosty, aby nala zlodje, který se vloupal do jejího domu. Nevsta uvádí, e existují ti podezelí hosté: fotograf, instruktor snowboardingu a správce internetu. enich trvá na tom, aby svatba pokraovala, navzdory Megureho protestm. Kdy nevsta kráí ulikou, najednou se objeví zlodj. enich vak oznamuje, e lupiem byl ve skutenosti policista Chiba, který se vydával za lupie. Megure poukazuje na to, e Chiba byl u eky a enich nemohl pijít na skutenou identitu lupie. Megure také prozradí, e enich byl lupiovým komplicem a nakonec zlodje zabil, aby si mohl vzít nevstu za peníze. Kdy se enich pokusí o útk, zastaví ho Conan a Ran.
450 Trik vs. magie (ást 1)
Pepis: Torikku vs Majikku (Zenpen) ( japonsky : vs ( ) )
28. srpna 2006 ( 2006-08-28 )
Slavný kouzelník najme Kogoro, aby hlídal své zamstnance, protoe ví, e jeden z nich me být venku, aby ho zabil. Pro jeho první akt, leí na posteli s hroty, a je narazil s jiným, který má Conan a Kogoro starosti, dokud se ukázalo, e je naivu. Dalí trik u nedopadne tak dobe a on skoní uvznn ve vodní nádri, kde byl vchod utsnn. Ne bude oteveno a on bude zachránn, bude píli pozd a jeden z jeho pracovník je zodpovdný.
451 Trik vs. magie (ást 2)
Pepis: Torikku vs Majikku (Khen) ( japonsky : vs ( ) )
04.09.06 ( 2006-09-04 )
Conan hledá stopy v nadji, e najde skuteného viníka. Krátkou cestou blízko pódia dostal Conan njaké stopy k vyeení pípadu. Po získání informací se dozví, kdo stojí za trikem, a odhalí skuteného strjce smrti kouzelníka.
452 Tajemná osoba ze skupiny Konpira
Pepis: Konpira-za no Kaijin ( japonsky : )
11. záí 2006 ( 2006-09-11 )
Conan, Ran, Mouri a Sonoko cestují do Shikoku, aby vidli kabuki hrát Fantoma Konpira. Je to hra zaloená na Fantomovi opery . Vci zaínají napodobovat hru. Existují ádosti o zmnu hrdinky, pozorování fantoma a zámrný pokus o hrdinku, stejn jako Fantom opery. Náelník jevitního prostedí je zabit a pedseda a sponzor jsou zateni nepímými dkazy. Conan pomocí Sonoko prozradí, e se hrdinka pokusila zniit divadelní hru.
453
Pepis Soukromé pedstavení osudu a pátelství : Innen to Yj no Shishakai ( japonsky : )
23. íjna 2006 ( 2006-10-23 )
Mu si koupí lístek na film, který je pokraováním dalího, který on a jeho pátelé vidli v minulosti. Dá lístek jednomu ze svých pátel, poté odejde, ale stopy, které po sob zanechal, Conana uví, e má na mysli víc. Má v plánu spáchat sebevradu a plány na to zarámují svého pítele. Bude Conan schopen zabránit svému plánu, ne jej splní
454 Pevrácený závr (ást 1)
Pepis: Hikkurikaetta Ketsumatsu (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
30. íjna 2006 ( 2006-10-30 )
Mandu, známého autora, vítá jeho redaktor, který potebuje jeho rukopis. íká mu, e je tém hotový a redaktor jde a eká na chodb hotelu. Manda se vplíí v pestrojení a jde do Haramotova domu, mue, který pro Mandu psal duch. Haramoto dává Mandovi scéná a poté mu ekne o nové záhad, kterou se chystá odhalit, jakmile ho Manda pedstaví správným lidem. Manda zabije Haramota vázou a ukradne detektivku, ne se vrátí do svého hotelového pokoje.
455 Pevrácený závr (ást 2)
Pepis: Hikkurikaetta Ketsumatsu (Khen) ( japonsky : ( ) )
06.11.06 ( 2006-11-06 )
Genta zasáhne baseball oknem Haramotova domu a rozbije vázu. Jdou dovnit, aby se omluvili a nali Haramota mrtvého. Conan si uvdomuje, e ob musela zabijáka znát, a Manda se chová podezele, zvlát kdy peruí hospodyni, kdy zmíní záhadu, na které Haramoto pracoval. Conan radí policii a ta dorazí k Mandin domu a zatkne ho.
456
Pepis Tajemství, které jsem miloval : Ore ga Aishita Misuter ( japonsky : )
13. listopadu 2006 ( 2006-11-13 )
V byt dojde k vrad. Ob je slavný detektivní autor. Karta ponechaná ve scén ukazuje, e nkdo, kdo se nazýval postavou autorova detektivního románu, vzal autorovi ivot. Byli identifikováni dva podezelí: stráce zámku, který rád pije, pestoe mu autor ekl, aby ne, a redaktor vydavatelské spolenosti, který tvrdil, e autor byl naivu, kdy odeel z místnosti. Po nalezení dkaz prostednictvím sushi byl odhalen viník, který to udlal z lásky k autorov záhad.
457 Sonokv ervený kapesník (ást 1)
Pepis: Sonoko no Akai Hankachi (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
20. listopadu 2006 ( 2006-11-20 )
Sonoko pivedla Ran, který na oplátku pivedl Conana, navtívit místo na venkov, které slouilo jako místo pi natáení dobe pijatého romantického televizního seriálu, kde hlavní pedstavitelka pivázala ervený kapesník k vtvi stromu, aby její milenec nael její. Úspch série pesáhl oekávání a ospalá venkovská oblast se stala oblíbeným turistickým místem, kde návtvnice vázaly ervené kapesníky po celém lese, co kazilo Sonokoin plán vylákat Makoto na romantické setkání. Poté se setkali s muem, který tvrdil, e je souástí televizního tábu, a byl fanoukem poven najít pesnou polohu stromu s pvodním erveným kapesníkem z poadu. Krátce poté byl na uvedeném míst objeven pobodán k smrti.
458 Sonokv ervený kapesník (ást 2)
Pepis: Sonoko no Akai Hankachi (Khen) ( japonsky : ( ) )
27. listopadu 2006 ( 2006-11-27 )
Vyetování vrady se zúilo na ti podezelé, kteí nedávno dorazili do nedalekého hostince. Conan odvodil viníka a píinu vrady. Postavil se viníkovi na místo vrady, ale ekal ho ok, Ran a Sonoko - viník nebyl sám! Na vin byl poruík yakuzy, který pivedl stoupence píli mnoho na to, aby se s nimi Ran dokázal vypoádat sám. Makoto dorazil vas, on a Ran je odradili, dokud nepijela policie.
459 Tajemný mu - píli písný s pedpisy
Pepis: Kaijin Gachigachi Kisoku Otoko ( japonsky : )
04.12.2006 ( 2006-12-04 )
Detektivní klub Junior navtívil píli písného mue, protoe Ayumi a Mitch navrhli, aby s ním udlali rozhovor. Pozdji vak Club Crews vidli, e píli písný mu je obvinn z vrady eny. Je to vrada nebo je to sebeobrana Conan to musí prozkoumat a zjistit pravdu.
460 Skvlá operace tídy 1-B!
Pepis: Ichi-nen B-Gumi Daisakusen! ( Japonsky : 1 B ! )
15. ledna 2007 ( 2007-01-15 )
Uitel Detective Boys se rozhodne dát tíd mentální test. Uitele volá Conan, take tída to musí vyeit bez nj. eí to pomocí dvou tichých out-cast student. Ukázalo se, e to byl plán, jak zahrnout nové studenty, aby se cítili více zapojeni.
461
Pepis Chybjící stránka : Kieta Ichi Pji ( japonsky : 1 )
22. ledna 2007 ( 2007-01-22 )
Detective Boys dlají knihu, kdy si Ayumi vimne, e byla odtrena poslední stránka její knihy, Alecova dobrodruství. Conan a Ayumi se rozhodnou hledat Tsukasu Naita, toho, kdo knihu vyhrabal jako poslední. Detective Boys pozdji zjistí, e byl ukraden cenný kámen, Sairai Seki ( , rozsvícený Return Stone) . Conan si uvdomuje, e Tsukasa musel kámen ukrást v domnní, e jde o stejný kámen z Alecovy adventury Futabi no Ishi ( , rozsvícený Again Stone) , kvli stejnému kanji a chce jej pouít k optovnému získání ztraceného pedmtu. Detektiv Boy vyetuje Tsukasv dm a objeví kus roztrhané stránky potvrzující Conanovo podezení. Naleznou obrázek Tsukasy a jeho matky na plái a zakódovanou zprávu za fotografií, z ní lze odvodit polohu pláe. Detektivní chlapci sledují stopy a dorazí na plá, kde najdou Tsukasu pokouejícího se pouít kámen ke vzkíení své mrtvé matky. Tsukasa otec pijde a obejme ho, aby si uvdomil, e jeho matka je navdy pry. Pozdji toho veera Detective Boys a Tsukasa vrací kámen do koly.
462 The Shadow of the Black Organization (The Young Witness)
Pepis: Kuro no Soshiki no Kage Osanai Mokugekisha ( japonsky : )
29. ledna 2007 ( 2007-01-29 )
Rocková hvzda jménem Roku Itakagi byla v posledních dnech nezvstná. Mladý chlapec jménem Takumi Hashiratani tvrdí, e na Nový rok byl svdkem mue, který nesl Itakagiho v tace a hodil ho pes most. Takumi tvrdí, e mu ml tmavé auto, hebík na pai a e v pozadí vidl obí záící kladivo. Kogoro je zpoátku skeptický, ale uvdomuje si, e Takumi mluví pravdu, kdy zprávy potvrzují, e tlo Itakagi bylo nalezeno v pytli plujícím v ece. Z Takumiho svdectví Kogoro, Ran, Conan a Eisuke hledají most, pes který bylo tlo svreno.
463 The Shadow of the Black Organization (The Strange Illumination)
Pepis: Kuro no Soshiki no Kage Kimy na Shmei ( japonsky : )
05.02.2007 ( 2007-02-05 )
Pi vyetování se dozvdli, e Itakagiho logo kapely bylo hada, kterým prorazily hebíky. Po výslechu tatéra se dozvdli, e tetování bylo nové a dostali ho jen ti lidé. Po dalím vyetování jsou schopni odvodit, e tetování je na pravé ruce idie kvli dopravnímu proudu na most a e jediný zpsob, jak mohl Takumi vidt jeho pai, je kdyby volant byl na pravé stran auta. Uvdomují si, e reklama v kombinaci se svtly z budovy vytvoila siluetu vzhru nohama kladiva; Pomocí tchto znalostí jsou schopni urit, kde viník odhodil tlo z mostu. Prostednictvím procesu eliminace je odhalen viník mu jménem Kiritani. Poté, co úady zatknou Kiritani, Eisuke pokusí vyslýchat Kogoro o Rena pimt Conana, aby si uvdomil, e ve skutenosti ji hledá.
464 Stín erné organizace (Tajemství velké odmny)
Pepis: Kuro no Soshiki no Kage Nazo no Kgaku Hsh ( japonsky : )
12. února 2007 ( 2007-02-12 )
Eisuke ádá Kogora, aby vyetil záhadu, a domnívá se, e jde o zloin související s The Red-Headed League ; Eisuke prozradí, e mui jsou vyplaceni hodn penz za to, aby odpadky ze sbru sousedského odpadu vymnili za odpadky z pedchozího dne odpadk. Kogoro vezme Ran, Conana a Eisukeho, aby prozkoumali okolí. Narazili na Takagiho, který vysvtluje, e ena jménem Kaneyo Funemoto byla nedávno zavradna v sousedství poté, co byla doma zastelena do týla. Její syn Touji Funemoto íká, e ho podivná cizí ena vyslýchala ohledn nehody, které byl svdkem, a ví, e zavradila jeho matku. Conan si uvdomuje, e ena je Vermouth a e erná organizace nyní musí vdt, e Rena Mizunashi je v souasné dob hospitalizována v kómatu .
465 The Shadow of the Black Organization (Shining Star of Pearl)
Pepis: Kuro no Soshiki no Kage Shinju no Nagareboshi ( japonsky : )
19. února 2007 ( 2007-02-19 )
Po dkladném vyetování Conan uklidnil Kogoro a odhalil viníka, e je Kanyovým manelem pipoutaným na invalidní vozík , Tatsuhito Funemoto. Conan ukazuje, e Tatsuhito nechal Kanya podívat se ven tím, e jí ekl, e je padající hvzda, a zastelil ji. Poté zfaloval loupe tím, e schoval její perlový náhrdelník tím, e je pouil jako fazole Setsubun a nechal ho svou slukou vysát. Conan vysvtluje, e schéma odpadk bylo tak, e Tatsuhito mohl pozdji obdret vakuový pytel a zastavit perly. Jako dkaz vrady Conan odhaluje, e na rukojeti jeho invalidního vozíku, kterou dostal z kuchyské gumové rukavice , byla cibule ; Conan prozrazuje, e otisky prst a stelný prach na rukavici ho usvdí z vrady. Tatsuhito se pizná a odhalí, e jeho manelka posedle utrácela peníze za sponzorské veírky a e plánovala umístit na dm druhou hypotéku a rozvést se s ním, aby ho nechala plného dluh.

Reference

Veobecné
  • Detektiv Conan epizody 266-Aktuální dosáhnout . Yomiuri Telecasting Corporation .
  • Detektiv Conan epizoda 425-459 (v japontin). Aga-Search.com. Archivováno od originálu 28. kvtna 2009 . Citováno 26. kvtna 2009 .
  • Detektiv Conan epizoda 460-490 (v japontin). Aga-Search.com. Archivováno od originálu 8. ervna 2009 . Získaný 8. ervna 2009 .
Charakteristický

Opiniones de nuestros usuarios

Jan Strnad

Tento záznam na Pípad uzaven (sezóna 15) mi pomohl na poslední chvíli dokončit práci na zítřek. Viděl jsem, jak znovu táhnu Wikipedii, něco, co nám učitel zakázal. Díky, že jsi mě zachránil.

Alan černá

Už je to nějakou dobu, co jsem viděl článek o Pípad uzaven (sezóna 15) napsaný tak didaktickým způsobem. Líbí se mi to.

Margita Urbanová

Opravit. Poskytuje potřebné informace o Pípad uzaven (sezóna 15).

Max Richter

Tento záznam na Pípad uzaven (sezóna 15) mě přiměl vyhrát sázku, což je méně než dobré skóre.