Pípad uzaven (sezóna 12)Všechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Pípad uzaven (sezóna 12), jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Pípad uzaven (sezóna 12), které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Pípad uzaven (sezóna 12), které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Pípad uzaven (sezóna 12), ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Pípad uzaven (sezóna 12), aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Pípad uzaven (sezóna 12). Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Pípad uzaven
Sezóna 12
Detective Conan DVD 12.png
Obálka první DVD kompilace pro sezónu dvanáct Detective Conan vydané Shogakukan
Zem pvodu Japonsko
Poet epizod 38
Uvolnní
Pvodní sí NNS ( ytv )
Pvodní vydání 21. dubna 2003  - 1. bezna 2004 ( 2003-04-21 )
 ( 01.03.2004 )
Chronologie sezóny

Dvanáctou sezónu anime Case Closed reírovali Kenji Kodama a Yasuichiro Yamamoto a produkovali je TMS Entertainment a Yomiuri Telecasting Corporation . Série je zaloena na Gosho Aoyama je pípad uzaven manga série. V Japonsku bude série s názvem Detective Conan (, Meitantei Conan ), ale byl zmnný kvli právním otázkám s názvem Detective Conan . Dj epizod sleduje kadodenní dobrodruství Conana Edogawy .

Epizody pouívají pt hudebních témat: dv úvodní a ti konící. První zahajovací téma je Kaze no La La La ( , rozsvícené La La La of the Wind) od Mai Kuraki a do epizody 332. Druhým zahajovacím tématem je Kimi to Yakusoku Shita Yasashii Ano Basho Made ( The , rozsvícený Ráj, který jsem ti slíbil) od U-ka Saegusa v dB po zbytek sezóny. Prvním koncovým tématem je Ashita wo Yume Mite ( , rozsvícený Dreaming of tomorrow) od Zarda a do epizody 328. Druhým koncovým tématem je ~ Kimi to Iu Hikari ~ ( , rozsvícený Vae svtlo) od Garnet Crow a do epizody 349. Tetí téma koní Nemuru Kimi no Yokogao ni Hohoemi wo ( o , rozsvícené Úsmv na tvé spící tvái) od U-ka Saegusa v dB po zbytek sezóny.

Sezóna pvodn probíhala od 21. dubna 2003 do 23. února 2004 na Nippon Television Network System v Japonsku. Epizody 316 a 353 pozdji Shogakukan shromádil do deseti DVD kompilací . Byli proputni mezi 22. ervencem 2005 a 25. listopadem 2005 v Japonsku.

Seznam epizod

Ne. Titul Airdate
316 The Tarnished Masked Hero (Part 1)
Pepis: Yogoreta Fukumen Hero (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
21. dubna 2003 ( 2003-04-21 )
Kogoro , Ran a Conan navtvují profesionální zápas, kde zápasník zpochybuje legendárního zápasníka Wolf Face. Ped zaátkem zápasu je vyzyvatel Vlí tváe Hyota Nagase nalezen mrtvý ve svém pokoji. Tajná videokamera odhaluje, e mu v masce Vlí tvá zavradil Hyotu. tyi zápasníci, kteí mají stejnou stavbu tla jako Vlí tvá, jsou shromádni a vyslýcháni policií.
317 The Tarnished Masked Hero (Part 2)
Pepis: Yogoreta Fukumen Hero (Kouhen) ( japonsky : ( ) )
28.dubna 2003 ( 2003-04-28 )
Po optovném sledování vrady na kamee si Conan uvdomí, jak najdou vraha. Poté, co uklidnil Kogoro, nechal Conan zápasníky nosit masku Vlí tváe a ekl jim, aby li rovn. Zápasník Iwao Ushigome je poté oznaen za vraha. Conan odhaluje, e Vlí obliej ve fotoaparátu ml potíe s chzí, protoe nebyl zvyklý nosit vlí masku. Jako dkaz Conan odhaluje, e maska, kterou ml Ushigome na sob, byla roztrhaná a krev prosakovala na druhou masku, kterou ml na sob pod ním; Nali druhou masku v Ushigomeov bund s Nagaseovou krví. Ushigome pokrauje v útoku na zápasníky, ale je neschopný Ran.
318 Pouzdro na doutníky tstí (1. ást)
Pepis: Kouun no Shigaa Keesu (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
5. kvtna 2003 ( 05.05.2003 )
Mouri, Ran a Conan jsou v aut z pjovny, kdy se uprosted nieho pokazí v horském prsmyku. Nemohou pouívat své mobilní telefony, take najdou budovu, zaklepou a poádají o pouití telefonu. Jedná se o vývojovou laborato masáního kesla a 3 vývojái pili s novými prototypy. Mezi 3 vývojái a prezidentem spolenosti je patrné naptí a vci se jet více napnou, kdy jeden z vývojá probodne prezidenta a odjede, jen aby havaroval s jeho autem a zemel.
319 Cigar Case of Fortune Fortune (Part 2)
Pepis: Kouun no Shigaa Keesu (Kouhen) ( japonsky : ( ) )
12. kvtna 2003 ( 12.05.2003 )
Díky bezpenostním kamerám se Conanovi podaí získat dalí informace. Analýza cesty údajného pachatele umouje chlapci pochopit fakta tak, jak k nim dolo. Conan najde pachatele a odhalí ve prostednictvím Kogora. Prezident je skuteným viníkem: vilo se, e ten mu zabil prezidenta a poté uprchl s autem, s ním prezident díve manipuloval.
320 Ninja Art: The Art of Alibi Construction
Pepis: Ninpou Aribai Kousaku no Jutsu ( japonsky : )
19. kvtna 2003 ( 2003-05-19 )
Yuuichi Kusaka, klient spolenosti Kogoro, je nalezen mrtvý v parku. Kogoro a Conana vyslýchat Yuuichi je sensei Ryuutarou Tsukigata, romanopisec známý svými knihami o ninji a uit se, e Yuuichi volal jeho sensei v 8:10 hodin, aby mu ekl, e pijel na nádraí. Kogoro odhaluje, e vrahem by ml být Masaru Saruhashi, a odhaluje, e oba soupeili o asistenta Tsukigaty. Policie vyslýchá Saruhashiho, který má alibi mezi 8:00 a 9:00. Conan najde klí od skíky vlakového nádraí . Uvdomil si, jak k vrad dolo, a Conan zamíil na nádraí, aby potvrdil, jaký byl pedmt ve skíce. Conan poté uspoádá schzku v kancelái Kogoro, kde se shromádí policie a dva podezelí. Poté, co uklidnil Kogora uklidujícím zpsobem a pomocí svého hlasu mnícího motýlka se vydával za Kogora, Conan odhaluje, e Kusaka se pokusil zavradit Saruhashiho, ale byl zabit v sebeobran . Conan odhaluje, e Kusaka uloil taku obsahující své pedmty spolu s magnetofonem a telefonem naasovaným zavoláním Tsukigata v 8:10, aby vytvoil alibi; O tom svdí jízdenka na vlak, která odhaluje skutený as, kdy byl Kusako na vlakovém nádraí. Po Kusakov smrti nese Saruhashi tlo do parku a míí do baru, aby vytvoil své alibi.
321 Únikové auto zmizelého únosce (1. ást)
Pepis: Kieta Yuukai Tousousha (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
26. kvtna 2003 ( 2003-05-26 )
Conan a detektiv chlapci jdou navtívit Jun, jednoho z jejich kamarád, který je hospitalizován. Chlapec chce jít do herny a poádá své pátele, aby mu pomohli vyklouznout. Dti to pijmou a Conan nahradí Jun v nemocnici. Do místnosti vstoupí mu, který ví, e Conan je Jun, unese Conana a poádá o výkupné od Junovy rodiny. Jakmile policie vydal výkupné, vloila ho do dodávky, kde cestoval s únoscem, ale poté, co byl v tunelu, zmizel ve vzduchu, jako by nikdy nebyl.
322 Van Getaway Car zmizelého únosce (ást 2)
Pepis: Kieta Yuukai Tousousha (Kouhen) ( japonsky : ( ) )
2. ervna 2003 ( 06.06.2003 )
Jun a Detective Boys zpt do nemocnice, a tak policie pochopila, e Conan byl unesen jako rukojmí místo Jun. Conanovi se podaí uprchnout z místa, kde je zameno, jít do nemocnice a je vyslýchán policií. Takagi a Conan rozumjí triku, kterým únosce zbavil tunelu kamionu. Krátce poté, co inspektor uvdomí detektiva, který nael mrtvolu únosce a mue zabil komplic. Zpoátku policie podezívá nevlastní matku Jun, ale Conanovi se podaí prokázat, e skuteným viníkem je idi Junovy rodiny.
323 Zoufalá situace Heiji Hattoriho! (1. ást)
Pepis: Hattori Heiji Zettai Zetsumei! (Zenpen) ( japonsky : ! ( ) )
9. ervna 2003 ( 06.06.2003 )
Heiji , Kazuha a mu jménem Kasukawa jsou rukojmími v podkroví ního domu. Conana, Rana a Kogora mezitím unavuje ekání na ty dva a zanou je hledat na základ vodítek z posledního telefonního hovoru. Vyetují domov detektiva Kasukawy a objevují dkazy o tom, e tam byl Heiji. Conan najde poznámku, která popisuje Kenbashi City, Ito Residence. Vyetují osoby s píjmením Ito, ale nejsou schopni najít informace o Heiji. Mezitím se ukázalo, e Heiji je rukojmím Misari Ito, právníka, který je vedoucím skupiny daových únik . Ito poaduje, aby Heiji vyeil kód vytvoený Kasukawou, který obsahuje sedmimístný kód do bezpené schránky obsahující dkazy o jejím skandálu.
324 Zoufalá situace Heiji Hattoriho! (ást 2)
Pepis: Hattori Heiji Zettai Zetsumei! (Kouhen) ( japonsky : ! ( ) )
16. ervna 2003 ( 2003-06-16 )
Zatímco dren u hlavn, Heiji pole upravenou verzi kódu Kogoro a poádá ho, aby to vyeil. Conanovi se podaí vyeit kód, protoe si uvdomil, e K, Q a J zastupují krále , královnu a Jacka a podle toho je nahrazuje ísly. Conan si uvdomí, e poslední ti íslice jsou ve skutenosti písmena, a uvdomuje si, co se mu Heiji snaí íct, a odpoví na upravený kód. Heiji ekne Misari, e jí ekne sedm íslic a míí do banky. Heiji odhaluje, e ísla, pokud jsou umístna v diagramu 3 ku 3, vytvoí diagram kostky s ísly 1 pedstavujícími teky na kostce. Heiji odhaluje, e kód, který poslal Kogoro, ml písmena LIB, co znamená Váhy, co odkazuje na váhy Váh a odznak právníka Ito; Vysvtluje, e kód Kogoro odpovdl prostedky Lure One of them Out. V Itov dom Conan vyadí dva únosce a osvobodí Kazuhu. Policie dorazí pozdji a zadruje zloince.
325 The Red Horse Among the Flames: The Incident
Pepis: Honoo no Naka ni Akai Uma (Jikenhen) ( japonsky : ( ) )
23. ervna 2003 ( 2003-06-23 )
Heiji je poádán Kasukawou, aby vyetil mue, který íhá poblí domu Ryoko Morozumiho. , pezdívaný Red Horse po ryzák figurky mu zanechává v ohni, bylo pálení okrsk v poádku. Vzhledem k tomu, e první ti ji zaili poár a Ryokov dm byl ve tvrtém okrsku, podezívají cizího mue, e je há. Zatímco Kogoro, Conan a Heiji pronásledují dm, uprosted noci hoí. Existují tyi podezelí ze háství: prodava jménem Takanori Genda, Ryokov milenec a tená feng-uej Misao Soga, Ryokoina sestra Keiko Gondou a Ryokoin manel Akira Morozumi. Jeliko poslední ti zavedli alibi, zstává Genda jako jejich hlavní podezelý.
326 The Red Horse Among the Flames: The Investigation
Pepis: Honoo no Naka ni Akai Uma (Sousahen) ( japonsky : ( ) )
29. ervna 2003 ( 2003-06-29 )
Ran a Kazuha dostanou od Gendy na cest dom erveného kon. Kogoro si uvdomuje, e Genda plánuje spálit agenturu Mouri s Ranem a Kazuhou a spchá dom, aby zjistil, e Genda byla zatena. Ran vysvtluje, e Genda se objevila v agentue a ádala zpt erveného kon, protoe to zpsobí, e budova bude v plamenech, a kvli jeho podivnému chování zavolala policii. Conan a Heiji mají podezení, e zatímco Genda byla píinou prvních tí poár, mohl být vytvoen tvrtý ohe, který vradil Ryoko, zatímco vinu vrhl na Gendu. Conan a Heiji vyetují a uvdomují si, e Genda má psychologické problémy a e dalí ti podezelí ho mohli manipulovat, aby zpsobil poáry. Vyetují Ryokv dm a uvdomují si, jak byl ohe zaloen.
327 The Red Horse Among the Flames: The Resolution
Pepis: Honoo no Naka ni Akai Uma (Kaiketsuhen) ( japonsky : ( ) )
7. ervence 2003 ( 07.07.2003 )
Poté, co prozkoumali Gendin domov, zjistili, e tam byla skrytá poslechová zaízení zasazená Sogou a Gondou, a uvdomili si, kdo je viníkem. Té noci, ti viníci vstoupit Genda dm s Soga a Gondou získávání jejich poslechových zaízení. Heiji a Conan konfrontují Akiru Morozumi, ne mohl zahájit palbu, a prohlásí ho za viníka. Odhalují, e Akira, Gendin psychiatr , ho piml vit, e zaal ohe, ale ve skutenosti byl první poár nehodou, zatímco ostatní ti byly provedeny Akirou. Heiji odhaluje, e Akira zahájila tvrtý ohe zabalením árovky do list papíru a vloením zápalky mezi listy. Kdy dosáhne urité teploty, zápalka se zapálí a zahájí palbu. Conan odhaluje, e dalí dva podezelí pouze pomocí poslechového zaízení pimli Gendu k pesvdení, e mohou pedpovídat jeho budoucnost. Akira je pozdji zatena a Genda je proputna z vazby.
328 Mystery of the Birthday Wine
Pepis: Baasudee Wain no Nazo ( japonsky : · )
14. ervence 2003 ( 2003-07-14 )
Richard, Rachael a Conan jsou pozváni Ranovým pítelem na jejich malou narozeninovou oslavu. Tam je ena otrávena pitím vína, ale její víno bylo dáno poté, co se u nkdo napil. Conan zjistí tento trik a prokáe, e viníkem byl vrah. Pachatel odhalí, e obtí byla jeho pítelkyn, která stále kupovala drahé vci a nechala ho v dluzích.
329 Pátelství nelze koupit za peníze (1. ást)
Pepis: Okane de Kaenai Yuujou (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
28. ervence 2003 ( 2003-07-28 )
Ayumi rozhodne, e se na detektivní chlapci výlet, bude se pokouet adresy Ai Haibara jejím kestním jménem a volat ji Ai-chan . Bhem výletu narazili na tyi vysokokoláky, kteí jim nabídli jízdu ve svém campervanu na vrchol hory, aby sledovali ohostroj. Pi jízd z hory, jeden ze ty student univerzity, Yasumi Shirafuji, je nalezen na silnici mrtvý. Dkazy na vrcholu hory naznaují, e Shirafuji ztratila kontrolu nad svým motocyklem a omylem pela pes útes. Conan odhaluje, e na cementu není dostatek krve, co zvyuje monost, e vrada vypadala jako nehoda, a e podezelí jsou ti vysokokoláci.
330 Pátelství nelze koupit za peníze (ást 2)
Pepis: Okane de Kaenai Yuujou (Kouhen) ( japonsky : ( ) )
4. srpna 2003 ( 04.08.2003 )
Po dkladném vyetování Conan zjistí, jak bylo tlo umístno na silnici a kdo je vrah. Conan se vydává za Agasin hlas a odhaluje, e Shirafujiho tlo bylo zavradno a umístno na dodávce. Vinník pouil stení okno k zadrení tla Shirafuji a zabalil své tlo do plastové krytiny, aby se sníilo tení . Kdy bylo stení okno uvolnno, Shirafujiovo tlo spadlo dozadu, zatímco byl karavan v pohybu, co vysvtluje, pro nali tlo na zpátení cest. Conan pak odhalí viníka, e je studentkou Haruka Tendou, o em svdí její pevlékání. Conan odhaluje, e se jí zmnila na podobné díny, ale design byl trochu odliný a e odhodila svj druhý jean, protoe obsahuje krev Shirafuji. Tendou se pizná a ukáe, e pedstírala, e je bohatá, a zjistila, e její pátelé vdli pravdu, ale jejich vztah vyuili pouze pro peníze. Bhem cesty zpt Haibara umouje Ayumi, aby jí po pijetí jejich pátelství íkala Ai-chan.
331 The Suspicious Spicy Curry (Part 1)
Transcription: Giwaku no Karakuchi Karee (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
11. srpna 2003 ( 11.08.2003 )
Kogoro, Ran, Sonoko a nemocný Conan se na výletu s tenisem setkají s tenisovým instruktorem Hiroto Akashim. Zaíná siln pret a jejich dodávka je spláchnuta, co nutí skupinu, aby se uchýlila v Hirotov dom poblí. Hiroto vem pedstaví svého adoptivního otce Iwaa a na veei pipravil pikantní kari. Kdy Ran jde získat Iwao talí, uslyí tlumený zvuk a jde zpt do obývacího pokoje. Vrací se podruhé na Hirotovu ádost, ale najde Iwaa visícího v jeho pokoji, krvácejícího z jeho úst. Inspektor Yamamura je povolán vyetovat; on i Kogoro doli k závru, e si Iwao vzal ivot. Hiroto je povaován za hlavního podezelého, ale myl nádobí a svdky, aby podpoili své tvrzení. Conan se zapojí a najde ubrousek se stopami po kousnutí, zauzlenou ru lampy, tenké stopy na Iwaových zápstích a nco, co pi incidentu chybí.
332 The Suspicious Spicy Curry (Part 2)
Transcription: Giwaku no Karakuchi Karee (Kouhen) ( japonsky : ( ) )
18. srpna 2003 ( 2003-08-18 )
Conan zjistí pravdu v Iwao Akashi smrti, ale ztratí hlas v tomto procesu. Je si jistý, e ho Hiroto, adoptivní syn obti, zabil, pestoe ml dokonalé alibi. Conan upustí od náznak a nechá Kogora, Sonoko a Yamamuru obvinit Hirota. Jak poznamenal Conan, velké mnoství kari bylo ve skutenosti v oekávání píjezdu skupiny, protoe poteboval náhodné lidi, aby byli svdky údajné Iwaovy sebevrady. Poté, co Hiroto podával veei svého adoptivního otce, zavsil Iwao za ústa pomocí lana zakrytého ubrouskem a svázal si ruce za zády strunou lampy. Kdy se Iwao u nedokázal dret pusou, lano mu vyklouzlo z úst, úinn ho povsilo a zabilo a pi tom vytáhlo dva zuby. Poté, co byla mrtvola nalezena, vytvoil Hiroto píbh o tom, jak byl Iwao sebevraedný a nechal si na ústech provést zubní práci; to je v rozporu s tím, e jedl kari jako vichni ostatní. Schoval jeden ze zub do kari, aby zakryl dkazy. Hiroto uvádí, e bez ohledu na to, zda by ml svdky nebo ne, vradu by stejn provedl. Piznává, e Iwao na pohbu své manelky tvrd promluvil, ani by si uvdomil, e je za ním. Hiroto je zaten za vradu.
333 Alike Princesses (Part 1)
Pepis: Nitamono Purinsesu (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
25. srpna 2003 ( 2003-08-25 )
Kogoro si najme bohatý mu jménem Mikio Fujieda, aby zjistil, kdo ho chce zabít, a po vyeení pípadu mu bylo slíbeno 10 milion ¥ . Kogoro vak utratí 8 milion ¥ a není schopen pípad vyeit. Ran se rozhodne zavolat své matce Eri Kisaki , aby pomohla vyeit záhadu. Conan, Ran a Eri míí do sídla Fujiedy, aby vyetili, jen aby narazili na Conanovu matku Yukiko, která vyetuje záhadu namísto jejího manela Yusaku . Ob matky vzpomínají na sout na stední kole a na to, jak to skonilo remízou kvli tomu, e osoba neodevzdala svj balet. Ran odhaluje, e Kogoro má neoetený balet ze soute, co vyvolává zájem obou. Pozdji v noci je Fujieda po výstelu zachycena na kameru.
334 Alike Princesses (Part 2)
Pepis: Nitamono Purinsesu (Kouhen) ( japonsky : ( ) )
1. záí 2003 ( 01.09.2003 )
Conan vyetuje a uvdomuje si, kdo je vrah, poté, co dostal nápovdu od svého otce. Conan odhaluje, e vrahem je komorník Shouhachi Ueki. Conan odhaluje, e Fujieda byl omámen izoprenalinem, co zpsobilo, e byl omráen a omámen, kdy vstal, aby se protáhl a piml je vit, e v dob vrady byl viník v místnosti. Conan vysvtluje, e Fijieda byl zastelen zvení místnosti. Jako dkaz Conan odhaluje, e káva, kterou komorník podával, by mla obsahovat stopy izoprenalinu a e komorník by ml mít v sob tlumi. Ueki se pizná a prozradí, e zavradil svou Fujiedu, aby zachoval zahradu, na které se jeho bývalý mistr tak tvrd snail vybudovat. V agentue Mouri se Yukiko a Eri zeptají Kogora, koho hlasoval pro jejich prvod na stední kole. Kogoro prozradí, e hlasoval Eri, protoe si myslel, e slena Teitan znamená chybu a e to byla chyba, e Eri vstoupila do soute.
335 Tajemství filmového centra Touto (1. ást)
Pepis: Touto Genzoujo no Himitsu (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
8. záí 2003 ( 08.09.2003 )
Yukiko pináí Conanovi, Ai a detektivním chlapcm sledovat filmový náhled Kamen Yaiba. Jakmile tam byli, zjistili, e film byl odloen na pozdjí noc. Yukiko musí odejít, aby stihla svj let do Ameriky, nechává dti v péi Akiry Hojimy, jedné ze ty zamstnanc filmu Kamen Yaiba. Ped odjezdem Yukiko ekne Conanovi, aby si dával pozor na erné auto, které je sledovalo. Akira vezme dti do svých byt poblí studia a zve své kolegy na hru Mahjong . Zatímco vichni spí, probudí je výkik a zjistí, e prodava Furumura Norihiro byl zavradn noem. Conan si klade otázku, jak dolo k vrad, kdy nebylo moné vidt temnotu, ani by se v pinavé místnosti ozval zvuk.
336 Tajemství filmového centra Touto (ást 2)
Pepis: Touto Genzoujo no Himitsu (Kouhen) ( japonsky : ( ) )
15. záí 2003 ( 2003-09-15 )
Policie vyetuje a zjistí, e bhem útoku byla zapnuta kamera Furumury, a odhaluje, e nebyl vydán ádný podezelý zvuk. Zatímco policie podezívá Akiru jako vraha, odhaluje se, e Akira a jeho dva spolupracovníci mají motivy k vrahovi Furumurovi; Furumura zniil jejich pedchozí film kvli jeho neopatrnému zacházení s negativy, co jim zpsobilo velkou ztrátu penz na optovné natáení zniených ástí. Conan zavolá Agasovi, aby odhalil Akiru jako vraha a odhalil, e Furumurovo chybjící tlaítko tetí koile hrálo pi vrad dleitou roli. Pozdji tého dne se viník vrací do Akirina bytu, aby vrátil chybjící tlaítko. Policie a Agasa vypadají, e odhalili, e se jednalo o odhalení viníka zamstnance Yoshikiko Negami. Conan pomocí hlasu mnícího motýlky prostednictvím Agasy, e Yoshikiko pomocí fluorescenní pásky dokázal tie projít nepoádek a s fluorescenní barvou pokrývající tetí tlaítko Furumury, ho dokázal bodnout do srdce. Yoshikiko piznává a prozrazuje, e zniené ásti filmu Furumura nemohly být nikdy znovu natoeny, protoe jeden z hlavních vedlejích herc zemel. Kdy kolem projde erné auto, které je pronásleduje, Conan odhalí Haibarovi, e zavolal Takagiho, aby stalkerm otestoval obsah alkoholu v krvi . Protoe stalker kouí, znamená to, e o nich ztratili pehled.
337 Skrytá fakta náhodného pádu
Pepis: Tenraku Jiken no Ura-jijou ( japonsky : )
13. íjna 2003 ( 2003-10-13 )
Mouri a Conan jsou na cest dom, kdy jsou svdky boje dvou mu o batoh. Pozdji jeden z mu spadl z budovy a zemel. Policie vyslýchá druhého mue jménem Sanben. ekl, e jeho batoh byl ukraden, kdy byl v umývárn, a pokouel se jej získat od druhého mue, Kurina. Nehoda se vak ukázala být vradou, která vypadala jako nehoda. Sanbenovým motivem byla pomsta za jeho pítelkyni, její smrt byla údajn zpsobena jejím uhánním pes silnici, ale ve skutenosti ji zpsobil opilý Kurin, jeho auto ji pejelo.
338 Four Porsches (Part 1)
Transcription: Yon-dai no Porushe (Zenpen) ( japonsky : 4 ( ) )
20. íjna 2003 ( 2003-10-20 )
Conan a Agasa se rozhodli pivést na kliniku velmi nemocného Ai, ale klinika byla zaplnna a museli pokat alespo 2 hodiny, ne na n pijde ada. Poté se rozhodli nejprve obdvat v nedalekém nákupním stedisku. Na parkoviti nákupního centra zahlédli tyi vozy, v nich spal opilý mu. Pozdji se Conan a Agasa setkají s Ranem, Sonoko a Jodie v restauraci, zatímco Ai odpoívá v Agasov aut. Conan si vimla Jodieho podezení, kdy slyela Rana zmínit Ai. Poté s ním pohovoril televizní táb a rozhodl se vrátit k autu a odvést Ai pry, protoe vdl, e ho lidé z Organizace mohli spatit prostednictvím televize. Kdy se vak vrátil na parkovit, byl mu v Porsche nalezen mrtvý a Conan musí pípad vyeit.
339 Four Porsches (Part 2)
Transcription: Yon-dai no Porushe (Kouhen) ( japonsky : 4 ( ) )
27. íjna 2003 ( 2003-10-27 )
Ai a Agasa nemohli opustit nákupní stedisko, protoe východ byl blokován policií. Zatímco s Dr. Araide, Jodie si vimne nemocné Ai v aut Agasy a pamatuje si ji z pípadu únosu autobusu. Jodie si myslí, e zná skutenou identitu Ai. S funkcí kadého typu auta nael Conan trik viníka a toho, kdo ob usmrtil. Poté, co Conan pípad vyeil, je Vermouth ukázán ve svém pokoji a ona zjevn ví, kde je Sherry.
340 Tajemství ukryté v koupeln (1. ást)
Pepis: Toire ni Kakushita Himitsu (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
3. listopadu 2003 ( 11.03.2003 )
Tato epizoda odhaluje kousky rodiny Ai. Ai ví o svých rodiích jen velmi málo a svou matku povauje za chladnou a tajemnou enu, kterou Organizace pezdívá Pekelný andl. Profesor Agasa poté pivedl Conana a ji do domu starého pítele jejího otce, který je také profesorem. Pozdji, poté, co opustil koupelnu, byl tento profesor zavradn, co vedlo Ai k pesvdení, e za tím stojí erná organizace.
341 Tajemství ukryté v koupeln (ást 2)
Pepis: Toire ni Kakushita Himitsu (Kouhen) ( japonsky : ( ) )
10. listopadu 2003 ( 10.11.2003 )
Conan ze stopy jedu objeví trik, jak otrávit profesora k smrti. Conan vyeí pípad a získá tajemství, které Akemi skryl v koupeln. Ukázalo se, e to byla sada kazet, které zaznamenala Elena, Akemi a zesnulá matka Ai, k narozeninám Ai kadý rok a do roku, kdy jí bylo 20. Epizoda skonila tím, e Conan ekl, e Aiina matka byla opravdovým andlem.
342 Bride of Huis Ten Bosch
Pepis: Hausutenbosu no Hanayome ( japonsky : )
17. listopadu 2003 ( 2003-11-17 )
Sonoko zve Rana a Conana, aby se zúastnili svatby mezi Shinya Oogou a Akane Katori v Huis Ten Bosch . Na cest tam ti potkají skláského emeslníka jménem Junichi Takahashi, který je doprovází do Huis Ten Bosch do muzea skla. Shinya babika, Tae Ooga, zaujatý Takahashi znalostmi na skle, ho zve na veei s rodinou Ooga. Té noci, Shinya rodie nabídnout Akane ddictví snubní prsten na svatbu a pozvat Takahashi zúastnit se svatby. Ped zaátkem svatby je prsten nezvstný a na jeho míst je obrázek Akane s Hydrangea Otakusas v pozadí. Conan si uvdomuje, e kvtina odkazuje na japonskou manelku Filipa Franze von Siebolda , Taki (, rozsvícený vodopád ), a najde prsten na tekoucí fontán zobrazující konec ecké mytologie Amor a Psyché . Conan brzy zjistí, e Akane byl unesen, a najde ji na zvonkohe v zábavním parku. Odhalí, e Takahashi plánuje zabít svou babiku-in-law pomocí bomb v jejím vzducholodi. Conanovi se podaí zneschopnit Takahashiho, ne odpálí výbuniny. Kdy se Shinya celá rodina shromádí na scénu, Conan uklidní Sonoko a vysvtlí, e Shinya sestra Mika Ooga a babika ukryli prsten, aby otestovali Akaneovo odhodlání, o em svdí místo, kde byl prsten nalezen a jak se situace týká ecké mytologie. Conan pak odhalí, e Takahashi se pokouel pomstít svého uitele, Akaneova otce, vradou Tae. Takahashi nabyl vdomí a vysvtluje, e Akanv otec spáchal sebevradu, kdy mu rodinná banka Oogy naídila, aby mu splatil peníze, které hrabal. Shinya strýc odhaluje, e oddálili dluh Akaneova otce o rok a e peníze potebné na výrobu skla byly pi jejich prodeji více ne zisk, co podpoilo dluh Akaneova otce. Takahashi, kdy si uvdomil, e Ooga není na vin, se zhroutí ve smutku. Po svatb, Ran obdrí hodil kytici, která zpsobí Conan utéct ze svatby.
343 The Convenience Store Trap (Part 1)
Pepis: Konbini no Otoshiana (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
1. prosince 2003 ( 01.12.2003 )
Jodie plánuje odejít a Ran a Sonoko, omráení zprávami, se rozhodnou uspoádat párty. Jdou do obchodu a najdou mladou enu jménem Aya, kterou její éf obvinil z krádee v obchod. Podaí se jim pijít se temi monými podezelými. Ran se pokusí o pomoc zavolat Shinichiho nebo Conana, protoe oba umí lépe eit záhady, ale pekvapiv ji Jodie zastaví a ekne jí, aby pouila vlastní dedukci.
344 The Convenience Store Trap (Part 2)
Pepis: Konbini no Otoshiana (Kouhen) ( japonsky : ( ) )
8. prosince 2003 ( 08.12.2003 )
Ayin éf hrozí, e ji vyhodí a zavolá policii, pokud se pípad nevyeí, a Ran zstane jako jediná nadje. Ped sdílením její dedukce Ran promluví se Shinichi. Kií na ohe a nutí viníka, který se skrýval v obchod, aby ho odhalil. Odtamtud Ran vysvtluje svou teorii a piznává své iny. Pozdji Ran v dom Jodie objeví obrázky Shinichi, Conana a Ai.
345 Head-to-Head Match With the Black Organisation; Two Mysteries of the Night of Full Moon
Pepis: Kuro no Soshiki to Makkou Shoubu Mangetsu no Yoru no Nigen Misuterii ( japonsky : )
5. ledna 2004 ( 05.01.2004 )
Richard obdrí pozvánku na halloweenskou plavbu; halloweenská plavba je známá tím, e najímá hosty, aby hráli v hororovém filmu. Conan dostává stejné pozvání od Vermutu ; pozvánka je vak adresována Conanovi Edogawovi a Jimmymu Kudovi , co znamená, e Vermouth zná jeho skutenou identitu. Bhem plavby jsou lenové strany rozdleni do skupin s týmovým áblem skládajícím se z Richarda, Sereny a lidí maskovaných jako vlkodlak , mumie , medúza , Frankensteinská píera a neviditelný mu. Bhem veírku je hostitel vystelen z kue a ke ipce je pipojena karta od týmu ábla. Mumie je hlavním podezelým, protoe mu chybí alibi a jeho karta chybí. Neviditelný mu shromauje hosty veírku na pídi lodi a odhaluje svou totonost jako Jimmy a prohlauje vlkodlaka za vraha. Odhalí, e vlkodlak poloil svou masku na mumii, aby si vytvoil vlastní alibi, o em svdí vlkodlak, který vyel ze stánku koupelny mumie. Aby to podpoil, Jimmy poukazuje na skutenost, e Vlkodlak tvrdil, e je zaneprázdnn soustedním na to, aby zstal v povaze, aby mohl být najat, aby hrál ve filmu, pesto pil suchý Martini , známý také jako stíbrná kulka, a tak vyvrací jeho lhát. Jako dkaz Jimmy odhaluje, e na balkón, kde byl hostitel zabit, byly sklenné stepy a e by mly být sklenné stepy zaputné do chodidel vlkodlaí boty. Vlkodlak se pizná a odhalí, e Vermouth drel jeho rodinu jako rukojmí a vydíral ho, aby hostitele zavradil. Jinde Haibaru zvedne Jodie, zatímco je pronásleduje Dr. Araide . Jodie konfrontuje Araida na molu, který ukáe, e je Vermouth v pestrojení. Na veírku je Jimmy Kudo v pestrojení za Harley Hartwell; toto bylo dláno, aby odvrátilo Vermouth od povimnutí si Conanovy nepítomnosti. Haibara je odhalen jako Conan v pestrojení a pokouí se podmanit si Vermouth. Skutený Haibara vak dorazí na molo a Rachaelin vasný vzhled ho tsn zachrání ped smrtí. Vzhled Shuichi Akai vyzve Vermut, aby vzal Conana jako rukojmí a uprchl ze scény. Conan prozradí Vermuthovi, e má na sob skryté poslechové zaízení , které pole ve, co bylo eeno úadm v pípad jeho smrti. Vermouth pouije na Conana spací plyn a ekne mu, e zatím odloí svj plán vrady Haibary. Conan se probudí, aby zjistil, e zaízení bylo znieno a nezstávají ádné dkazy o erné organizaci.
346 Find the Buttocks 'Mark! (Part 1)
Pepis: Oshiri no Maaku wo Sagase (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
12. ledna 2004 ( 12.01.2004 )
Conan a Haibara spolu s dalími detektivními dtmi kráí dom ze koly a diskutují o pedchozí události, která se stala. Mezitím Ran a Sonoko navtíví Jodie, která se v nemocnici zotavuje ze svého zranní. Jodie vysvtluje Ranovi a Sonoko, e je agentkou FBI, a vypráví jim provizorní píbh, který zakrývá skutenost, e Haibarv ivot je v nebezpeí. Poté pijde Jodieho nadízený a mluví o tom, jak dostat Haibaru do programu ochrany svdk. Kdy Ayumi nechala zbytek jít dom, narazila na Fantomového zabijáka, ale s mnoha svdky kolem uprchl z místa inu. Jediným vodítkem je znaka na Ayumiin ruce od pedmtu, který viník spadl na zem a rychle získal. Pozdji se zjistilo, e je to znaka automobilové znaky, protoe stejná znaka byla také vytitna na zadním konci Genty, kdy sedl na Satouov aut.
347 Find the Buttocks 'Mark! (Part 2)
Pepis: Oshiri no Maaku wo Sagase (Khen) ( japonsky : ( ) )
19. ledna 2004 ( 2004-01-19 )
Vyetování vedlo ke tem podezelým, vichni ti mají tento model automobilu, nemají v dob útoku alibi a uvedli, e ztratili pvodní klí (viník neme poskytnout data, která by mohla být krvavá). Ayumi by ráda vidla zblízka ti podezelé, ale nedoporuuje se jí to kvli moné pomst pachatele v pípad, e byl proputn pro nedostatek dkaz. Po nkolika vyetováních Conan zjistil, kdo je vinen, a pouil tento trik, aby zajistil, e na zámku vozu nebudou nalezeny stopy krve. Pozdji se mu piznal k napadení lidí, jen aby získal patnou povst a zail silné emoce. Nakonec se chlapci zeptají Ayumi, jestli se nebojí, ale ona odpovdla záporn: vdl, e Conan a ostatní budou vdy s vámi. Po vyslechnutí tchto slov Ai utíká od Jodie a oznámila, e se rozhodla program ochrany svdk odmítnout. Jodie si uvdomuje, jak se cítí, a peje jí hodn tstí.
348 Láska, duch a ddictví svta (1. ást)
Pepis: Ai Yuurei Chikyuu Isanovi (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
26. ledna 2004 ( 2004-01-26 )
Ran, Conan a Kogoro s detektivními dtmi dorazí do hostince. Tam potkají dalí turistickou skupinu a velmi hrubého mue (který nakonec odejde do jiného hostince). Bhem veee se majitel rozílí pi tení lánku, který íká, e v hostinci straí, a proto je populární. Pozdji dti odcházejí hledat ducha, ne díve, ne Conan uvidí manelku majitele venku vzlykat. Pipojují se k hlídkujícím obyvatelm msta, kdy Ayumi vidí dívku, která jí volá, a je ztracena. Vichni ji hledají a ona byla v bezvdomí vedle stromu. Kdy ekne, e vidla dívku, hospodyn v hostinci jí ekne, e ta dívka se jmenuje Mami, která vila v Eijiho nevinu. Ale majitel hostince íká, e je to nemoné, protoe zemeli ped 10 lety! Rozzloben popírá, e by Eiji byl jeho syn, a íká, e vichni pedvádjí show. Detektivní dti se rozhodnou vyetovat. Zjistí, e Mami je doma, ale je oputný. Z Agasy také zjistili, e Eiji spáchal sebevradu, ped kterou byl podezelý z krádee perk, kvli otiskm prst zanechaným na míst inu. Ayumi je vezme na místo, kde vidla, jak Mami mizí, a najdou tam kus nové látky. V noci chytí lovka v horní ásti hostince a kdy se mu majitel pokusí zabránit v útku, vrhne ho noem a unikne. V tu chvíli uslyí Ranv kik a uvidí Mamiho ducha poblí noe.
349 Láska, duch a ddinost svta (ást 2)
Pepis: Ai Yuurei Chikyuu Isanovi (Khenovi) ( japonsky : ( ) )
2. února 2004 ( 02.02.2004 )
Majitel je pevezen do nemocnice. Kogoro je poádán, aby pípad vyetil. I kdy Kogoro zahájí odpoet wronog, dti pokraují ve vyetování a zjistí, e silnice, kde byl n, vede ke konci, co znamená, e zloinec je nkdo z vesnice nebo jeden z turist. Následujícího dne zanou dti pátrat po tom, co zloinec hledal v podkroví. Ai podotýká, e jasn vidí místo, kde byl vera v noci napaden majitel, Nagakura, co znamená, e dokonce i majitel vidl, kdo byl v podkroví. Conan spchá na místo a najde tam lakovaný strom, co byl dvod, pro majitel omdlel. Vidí, jak je hrubý turista Kawaji obklopen vesniany a Ai jim íká, e Nagakura byla souástí skupiny, která byla za registraci vesnice jako svtového ddictví (ale proti ní byla i jiná skupina). Kawaji je inspektor svtového ddictví, který piel zjistit, zda by vesnice mla být svtovým ddictvím, ale pijal úplatky z rzných vesnic a také poádal nkteré z Nagakury. Kawaji je zaten jako podezelý, protoe jeho dm byl práv tam, kde Nagakura zemel. Dti se dozvdly od inspektora, e domy Nagakury a Otozawy byly vymnny a jejich místa byla vymnna. Conan prohledá pdu oputného domu a najde ukradené perky. Té noci se dti schovaly v podkroví a pokaly na zloince. Zloince se vyklube Sakaki, chybjící schvalující klenotník. Pinutil Eijiho, který byl zadluen, aby mu pomohl pi loupei, a zabil také stráného a pozdji Eijiho, aby skryl svj vlastní zloin.
350 The Forgotten Cell Phone (Part 1)
Pepis: Wasureta Keitai Denwa (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
9. února 2004 ( 02.02.2004 )
Richard vezme Conana do restaurace, kde servírka jménem Azusa, poádá o jeho pomoc pi hledání majitele ztraceného mobilního telefonu. íká jim, e osoba volala do buky tikrát, ale má pocit, e to nemusí být majitel buky, který volá, protoe poprvé ekl: Omlouvám se, musí být patné íslo, podruhé Huh, udlal slyíte práv nco zvonit a potetí, úpln jiným tónem: Hele, ty jsi jeho dívka, e Vra telefon, nebo t zabiju!. Poté, vydená, telefon vypnula, ale po optovném zapnutí neobdrela ádné hovory. Conan zjistí, e se telefon nepipojuje. Azusa mu íká, e zákazník nosil brýle, byl baculatý, ml vlasy rozepnuté na stranu a dál hrál hry na telefonu. První hovor piel po hodin poté, co odeel, brzy druhý a tetí 30 minut poté. Zjistí, e jména a ísla v seznamu kontakt se zdají být na nich falená a divná: nkterá jména mají za sebou teku a nkterá ne; kestní jména jsou v katan a píjmení v kanji; ísla jsou 10 íslic poínaje 1. Také jim ekne, e telefon zstal pod sedadlem, anténa stále venku, a nala jej jen proto, e zazvonil. títek se sériovým íslem na telefonu je odtren. Zákazník také poádal o mnoho potravin, které inily pesn 3000 jen, a poádal o potvrzení, ani by uvedl své jméno. Inspektor Yumi pichází s ádostí o Richardovu pomoc s tím, e osoba s potvrzením zemela den pedtím pi nehod. Také jim ekne, e mue srazilo nákladní auto, které nepekraovalo rychlost ani neml opilého idie, kdy pecházel ulici a spchal do obchodu jménem Poirot. Také nesl spoustu útenek z obchod vude kolem. Conan navrhuje vyhledat jméno a adresu obti a ID volajícího z telefonní spolenosti.
351 The Forgotten Cell Phone (Part 2)
Pepis: Wasureta Keitai Denwa (Khen) ( japonsky : ( ) )
16. února 2004 ( 2004-02-16 )
Od telefonní spolenosti tyto ti hovory potvrzují, ale uskuteují se z rzných míst. Jméno a adresa osoby se zeptali a bhem posledního hovoru, kdy uslyeli hlasitý zvuk a hovor byl náhle peruen. Yumi nejprve zavolá stanici Beiko, kde jsou informováni o nebezpen vypadajícím mui v dlouhém kabát, který váhal, aby uskutenil hovor, a hlasitý zvuk me být oznámení. Yumi poté zavolá do sportovního obchodu Apollo, kde piel mu, který ml vybitou baterii a jeho hlasitost byla vybitá, a hlasitý zvuk mohl být konstrukním zvukem zvení. Tetí místo je Colombo restaurent, kde po zapjení drobné telefonoval bný zákazník se sluneními brýlemi. Zde se ukázalo, e hlasitý zvuk vychází z kampaového vozu, který je dnes vude. Kdy se zákazník vrátí, Yumi ho poádá, aby zavolal zpt. Conan zjistí, e vtina ísel je velmi blízko u sebe, co naznauje, e by mohli být sousedé. Chybí také ísla od 1032 do 1100. Azusa navrhuje, aby mohli odvodit data od íjna do listopadu. Conan navrhuje, aby byl telefon umístn tak, aby jej bylo snadné najít, jakmile zazvoní, co naznauje, e ml být s nkým vymnn. Naznauje, e ob mohla mít patné místo, protoe byl v této oblasti nový, a proto spchal. Dedukují, e ob mohla patn pojmenovat obchod, protoe vycházela z detektiv. Picházejí do Colomba a na dotaz majitele zjistí, e se zákazník ptal majitele, jestli nael ztracený telefon. Conan Richarda uklidní a odhalí pravdu.
352 Tragédie rybáského turnaje (1. ást)
Pepis: Fisshingu Taikai no Higeki (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
23. února 2004 ( 2004-02-23 )
Rachael a Conan byli pozváni na rybáský turnaj, který sponzorovala spolenost Sereninho otce. Kdy to uslyeli, chtli pijít také George, Amy a Mitch. Bhem turnaje se setkali s Ayukawa Saori a Masubuchi Takuya, obma úastníky, a Funaki Toshihiko, spisovatel na volné noze. Druhý den turnaje byla Rachael a Serena poblí jezera nalezena mrtvá Funaki.
353 Tragédie rybáského turnaje (ást 2)
Pepis: Fisshingu Taikai no Higeki (Khen) ( japonsky : ( ) )
1. bezna 2004 ( 01.03.2004 )
Conan a Junior Detective League pokraovali ve vyetování. Pozdji zjistili, e Funaki-san byl zavradn na jiném míst. Mezitím byl Masubuchi-san podezíván inspektorem Worthingtonem pro nedostatek alibi.

Reference

Veobecné
  • " Detective Conan episodes 266-Current reach" . Yomiuri Telecasting Corporation .
  • Detective Conan epizoda 304344 (v japontin). Aga-search.com. Archivovány od originálu 9. kvtna 2009 . Citováno 6. kvtna 2009 .
  • Detektiv Conan epizoda 345383 (v japontin). Aga-Search.com. Archivovány od originálu 9. kvtna 2009 . Citováno 6. kvtna 2009 .
Charakteristický

Opiniones de nuestros usuarios

Viera Kašparová

Jazyk vypadá staře, ale informace jsou spolehlivé a obecně vše, co je o proměnné Pípad uzaven (sezóna 12) napsáno, dává hodně důvěry.

Rostislav Martinková

Skvělý objev tohoto článku o Pípad uzaven (sezóna 12) a celé stránce. Přejde přímo k oblíbeným.

Linda Petrová

Stránka se mi líbí a článek o Pípad uzaven (sezóna 12) je ten, který jsem hledal.