Kaspické ekonomické fórumVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Kaspické ekonomické fórum, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Kaspické ekonomické fórum, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Kaspické ekonomické fórum, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Kaspické ekonomické fórum, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Kaspické ekonomické fórum, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Kaspické ekonomické fórum. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Kaspické ekonomické fórum
Logo I kaspického ekonomického fóra.jpg
Zakladatel Gurbanguly Berdimuhamedow
webová stránka http://cefavaza2019.gov.tm

Caspian Economic Forum (CEF; Turkmen : Hazar Ykdysady Forumy ; Rus : ) je mezinárodní ekonomická událost, jejím cílem je poskytnout platformu pro diskusi o otázkách týkajících se vytvoení podmínek pro velké investiní projekty pro pobení kaspických stát. První fórum se konalo v Avaze v Turkmenistánu . Klíovým úelem fóra je pomoci pekonat geografické a informaní pekáky pro investice v kaspickém regionu .

Formace a rámec

Na V. summitu hlav kaspických pobeních stát v Aktau v Kazachstánu v roce 2018 zahájil prezident Turkmenistánu Gurbanguly Berdimuhamedow uspoádání prvního kaspického ekonomického fóra v roce 2019. Konalo se v den výroí dohody o právním postavení Kaspické moe 12. srpna v turkmenské turistické zón Awaza . Fórum si údajn klade za cíl zlepit obchod a investice mezi státy, zejména ve vztahu k projektm z Kaspického moe. Odhaduje se, e Kaspické moe obsahuje asi 50 miliard barel ropy a devt bilion metr krychlových plynu. Pi správném vyuití by tyto zdroje mohly mít hodnotu bilion dolar. Druhý Caspian ekonomické fórum se bude konat v Astracha msta Ruska .

Reference

Opiniones de nuestros usuarios

Gustav Zelenka

Myslel jsem, že už o Kaspické ekonomické fórum vím všechno, ale v tomto článku jsem si ověřil, že určité detaily, které jsem považoval za dobré, tak dobré nejsou. Děkuji za informaci.

Boris Brabcová

Informace poskytnuté o proměnné Kaspické ekonomické fórum jsou pravdivé a velmi užitečné. Dobrý.

Tobias Kratochvil

Vždy je dobré se učit. Děkujeme za článek o Kaspické ekonomické fórum.