Hradní studnaVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Hradní studna, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Hradní studna, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Hradní studna, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Hradní studna, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Hradní studna, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Hradní studna. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Hradní studnu byl studna postavena dodávat pitnou vodu do hradu . asto to byl nejnákladnjí a asov nejnáronjí prvek stavby hradu a doba jeho výstavby mohla trvat desítky let.

Tyto dobe - stejn jako vekeré dostupné cisterny - poskytované chránné zdrojem pitné vody pro hradní posádky v míru a války, a také pro jakýkoliv civilního obyvatelstva hledá útoit bhem obléhání . Ve stedovku byly vnjí studny asto otráveny, obvykle rozkládajícím se tlem, aby donutily posádku vzdát se. Ale studny potopené v samotném zámku nemohly být bhem obléhání otráveny zvení.

Konstrukce

Studny musely být asto potopeny do znané hloubky, aby bylo moné poklepat na nejblií geologickou vrstvu s dostateným mnostvím vody, skutená hloubka závisí na výce hradu a úrovni podzemní vody . To bylo obzvlát nároné pi stavb hrad . Navíc zde byl také problém zajistit dostatek kyslíku pro rypadla vrt, kdy kopali studnu ze skály run.

Aby se bhem výstavby dodával rypadlm erstvý vzduch, byla do achty vrtu zabudována dlicí stna, obvykle ze deva, pípadné mezery byly vyplnny slámou a smolou, aby byla vzduchotsná. Pes takto vynívající komín byl postaven krb, který nasával vzduch skrz achtu dole. erstvý vzduch (a tedy kyslík) cirkuloval takto vytvoenou umle vytvoenou trubkou ve tvaru písmene U, piem její dv poloviny byly oddleny dlicí stnou. To dodávalo erstvý vzduch v zatáce, která bagrm poskytovala dostatek kyslíku.

Pozoruhodné píklady

Mnoho z nejhlubích hradních studní na svt je v Nmecku. Patí mezi n ty na zámku Kyffhausen (176 metr (577 ft)), pevnost Königstein (152 metr) a Hohenburg v Hombergu (150 metr). Krom toho je zde studna na zámku Stolpen (82 metr), co je nejhlubí studna zaraená do edie na svt. Podle historických pramen byl kdysi na hrad Regenstein poblí Blankenburgu v pohoí Harz hrad hluboký více ne 197 metr . Toto vak bylo vyplnno u dávno. Studna na zámku Zbiroh (nyní zámek) v eské republice je hluboká 163 metr. Pro srovnání, nejhlubí hradní studna v Anglii je na zámku Beeston (113 metr).

Reference

Literatura

  • Axel W. Gleue: Wie kam das Wasser auf die Burg - Vom Brunnenbau auf Höhenburgen und Bergvesten . 1. vydání, Verlag Schnell und Steiner, Regensburg, 2008, ISBN  978-3-7954-2085-7 .

Opiniones de nuestros usuarios

Nina Dvořáková

Nevím, jak jsem se dostal k tomuto článku o Hradní studna, ale moc se mi líbil.

Izabela Lišková

Skvělý objev tohoto článku o Hradní studna a celé stránce. Přejde přímo k oblíbeným.

Jaroslava Bendová

Tento příspěvek na Hradní studna mi pomohl na poslední chvíli dokončit práci na zítřek. Už jsem se viděl, jak zase používám Wikipedii, což nám učitelka zakázala. Díky za záchranu.