Hotovostní aplikaceVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Hotovostní aplikace, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Hotovostní aplikace, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Hotovostní aplikace, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Hotovostní aplikace, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Hotovostní aplikace, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Hotovostní aplikace. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Hotovostní aplikace
Logo aplikace Square Cash. Svg
Vývojái Square, Inc.
První vydání 15. íjna 2013 ( 2013-10-15 )
Operaní systém Android , iOS
K dispozici v Anglitina, francouztina
Typ Mobilní platba
webová stránka hotovost .app

Cash App (díve známá jako Square Cash ) je mobilní platební sluba vyvinutá spoleností Square, Inc., která umouje uivatelm pevádt peníze mezi sebou pomocí aplikace pro mobilní telefony. Tato sluba je k dispozici v USA a Velké Británii. K 21. beznu 2021 zaznamenala sluba 36 milion aktivních uivatel.

Djiny

Square zahájilo Square Cash v 15. íjna 2013.

V beznu 2015 spolenost Square pedstavila Square Cash pro firmy, co zahrnuje monost jednotlivc, organizací a majitel firem pouívat jedinené uivatelské jméno k odesílání a pijímání penz, známé jako $ cashtag.

V lednu 2018 se aplikace Cash rozíila o podporu obchodování s bitcoiny .

V listopadu 2020 spolenost Square oznámila, e za 50 milion dolar získává da z kreditu Karma , bezplatnou slubu daového evidence do-it-yourself a stane se souástí její aplikace Cash App.

Servis

Tato sluba umouje uivatelm ádat a pevádt peníze na jiný hotovostní úet prostednictvím své aplikace Cash nebo e -mailu. Uivatelé se pak mohou rozhodnout vybrat peníze z jejich debetní karty Visa, zvané Cash Card, v bankomatech nebo je pevést na jakýkoli místní bankovní úet.

Cash Card je erná, pizpsobitelná karta. Uivatelé jsou poádáni, aby se v mobilní aplikaci podepsali. Podpis bude poté vytitn na kartu a odeslán uivateli.

Square Cash také pedstavil své jedinené uivatelské jméno, známé jako $ cashtag. Umouje uivatelm pevádt a poadovat peníze od rzných uivatel zadáním tohoto uivatelského jména.

V roce 2017 byla do aplikace pidána monost nakupovat bitcoiny a v roce 2020 monost nakupovat akcie (dolarové ástky nakupující zlomkové akcie).

Od 7. bezna 2018 aplikace Cash podporuje pímé vklady ACH .

Reference

externí odkazy

Opiniones de nuestros usuarios

Stanislava Adamcová

Toto je dobrý článek o Hotovostní aplikace. Poskytuje potřebné informace bez excesů.

Karol Benešová

Děkuji za tento příspěvek na Hotovostní aplikace, přesně to jsem potřeboval.

Daniel Turková

Myslel jsem, že už o Hotovostní aplikace vím všechno, ale v tomto článku jsem si ověřil, že určité detaily, které jsem považoval za dobré, tak dobré nejsou. Děkuji za informaci.