Castle Hill, CambridgeVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Castle Hill, Cambridge, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Castle Hill, Cambridge, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Castle Hill, Cambridge, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Castle Hill, Cambridge, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Castle Hill, Cambridge, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Castle Hill, Cambridge. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Castle Mound , ve, co zbylo z hradu Cambridge na Castle Hill.

Castle Hill je pahorek v Cambridge v Anglii , který se nachází v hradní ásti msta. Sídlo rady hrabství Cambridgeshire , Shire Hall , se nachází pímo v sousedství Castle Hill.

Djiny

Kopec je místem pvodního osídlení, severn od eky Cam . Existují dkazy o pedrománské innosti, ale ímané zde vytvoili msto zvané Duroliponte . Bylo to vhodné místo k pekroení eky. V té dob to bylo v ele splavné ásti eky, tehdy známé jako eka Granta . Kostel svatého Petra , který se nachází v polovin kopce, má ve stnách njaké kousky ímské dladice.

V anglosaském období byl kopec vyuíván k obran. V roce 1068 postavili Normani na kopci hrad Cambridge . Hrad ji neexistuje; zstává pouze Mohyla hradu .

Castle Hill je také nedaleko Shire Hall.

Viz také

  • Castle Street , jihozápadn od Castle Hill
  • Honey Hill, také na jihozápad

Reference

Souadnice : 52,2128 ° N 0,1128 ° E 52 ° 12'46 N 0 ° 06'46 E / / 52,2128; 0,1128

Opiniones de nuestros usuarios

Oliver Hruška

Nevím, jak jsem se dostal k tomuto článku o Castle Hill, Cambridge, ale moc se mi líbil.

Leopold Liška

Článek o Castle Hill, Cambridge je úplný a dobře vysvětlený. Neodstraňuji ani nepřidávám čárku.

Denis Musil

Potěšilo mě, že jsem našel tento článek o Castle Hill, Cambridge.