Cassie ( Skins série 1)Všechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Cassie ( Skins série 1), jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Cassie ( Skins série 1), které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Cassie ( Skins série 1), které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Cassie ( Skins série 1), ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Cassie ( Skins série 1), aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Cassie ( Skins série 1). Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Cassie (série 1 Skins)
Epizoda skin
Epizoda . Series 1
Episode 2
Reie Paul Gay
Napsáno Bryan Elsley
Pvodní datum vysílání 1. února 2007
Hostování

Cassie je druhou epizodou první série britského teenagerského dramatu Skins . Scéná napsal Bryan Elsley a reie Paul Gay. Vysílalo se na E4 1. února 2007. Je vyprávno z pohledu hlavní postavy Cassie Ainsworth .

Synopse zápletky

Cassie se probudí u Michelle po divoké domácí párty, kde dolo k boji o jídlo . Z kalendáe v lednici si uvdomuje, e Michelleina matka Anna se má ten den vrátit dom. Kdy se Cassie pokusí varovat spící Michelle, Michelle podvdom ekne Cassie, e je ílená a e nikdy nic nejí. Cassie odejde a venku se setká s Annou a jejím novým manelem Malcolmem. Anna íká Cassie, e vypadá lépe, Malcolm se ptá, jestli drí hladovku . Anna pak vstoupí do domu a je zdena nepoádkem, co vyvolalo unáhlenou evakuaci od vtiny zbývajících návtvník veírk. Cassie nasedne do autobusu a najde slovo jíst! na lístek s post-it pilepený na zádech. Doma le svým sexuáln stimulovaným rodim o snídani a informuje je, e je to její poslední den na klinice. Poté ji vyzvedne taxiká kliniky Allan, se kterým vypadá, e má blízký vztah. Slibuje, e neekne, e si dala do spodního prádla závaí, aby mohla oklamat kliniku tak, e si myslí, e jí. Na klinice je Cassie proputna matkou psychiatra Abigail , dr. Stockem, a poslána na závrenou skupinovou terapii. Pi skupinové terapii vypráví spolupacientka Madison Twatterová skupin o studentovi Sidovi Jenkinsovi, který od nj dostal drogy za úvrových podmínek a nikdy mu to nezaplatil (události z pedchozí epizody). Je rozzuený a skupin ekne, e má Sidv studentský prkaz .

Cassie na vysoké kole narazí v jídeln na Sida a povídají si. Prozradí mu, jak se dokáe dostat pry, kdy skrývá skutenost, e nejí, ale není na ni zapsoben, a protestuje. Kdy prohlásí, e to nikoho nezajímá, odpoví m to zajímá. Tony se objeví a okamit zane nadávat Sidovi za jeho lenost a pinavost. Cassie, která chtla Sidovi bránit, zámrn ouchá do podnosu, aby vysypala Sidovu Coca-Colu na Tonyho kalhoty, take to vypadalo, jako by byl sám mokrý, co ho natve natolik, e zaútoí na spoluáka Posha Kennetha. Ne odejde, Cassie varuje Sida ped Mad a zmiuje, e má svj studentský prkaz. Tony jde do atny personálu, aby si osuil kalhoty, a nechtn narazí na úpln nahou Angie, která se práv sprchovala. Angie kárá Tonyho, e je v místnosti pro zamstnance, ale nijak se nesnaí zakrýt si prsa, dokud se neobjeví Sid a nezmíní, e Mad Twatter ví, kde je. Sid je rychle následován Chrisem do atny , smje se Tonyho boji s Kennethem, aby zpanikail a vytáhl je ven, kdy vidí, e je tam Angie. Pozdji Sid ekne svým pátelm a Angie o Madovi, který má jeho studentský prkaz, ale zdá se, e mu nikdo nedokáe pomoci. Jak si Sid nadále dlá starosti s Madem, který získává uitelské místo na vysoké kole, Cassie nadále dostává textové zprávy s nápisem jez!. Kdy se zdá, e se tyto texty shodují se Sidem pomocí jeho telefonu, pedpokládá, e je odesílá. Kdy ho kvli tomu konfrontuje, on to pope a ekne jí, e na telefonu nemá ádné zprávy.

Vydená a zmatená Cassie volá Allanovi. íká mu, e jí nkdo poád íká, aby jedla, a on naznauje, e si ty texty pedstavuje, protoe si je mentáln posílá sama sob, protoe chce jíst. Cassie se poddá a sní hamburger.

Hlavní obsazení

Psychologie ke

V této epizod dostává Cassie ze své mysli zprávy ve form halucinací . Najde potu a dostane texty s nápisem jez!. Na Skins je to poprvé, co diváci vidí nco jiného ne realitu show. Tento efekt je moný, protoe epizoda je vyprávna z pohledu dané postavy.

Význam a kontinuita oblouku

Cassieho domácí ivot

 • Otec umlkyn Cassie asto sexuje s matkou a maluje ji nahou.
 • Cassie pomáhá starat se o svého malého bratra, zatímco její rodie mají sex.
 • Cassie se vyhýbá jídlu krájením jídla, nepetritým povídáním a ruením rodi nebo pátel.
 • Její rodie jsou asto píli zaneprázdnni, ne aby jí vnovali náleitou pozornost.

Relevance série

 • To je ukázal, e Abigail matka je psychiatr pracující v soukromé nemocnici a e Abigail bere práky na její zmny nálad .
 • Divákm je pedstavena Michelleina matka Anna a její nový manel Malcolm.
 • Michelle matka a nevlastní otec jsou pedstaveni, i kdy nejsou vyvinuty a do její ústední epizody . Malcolmv postoj se vak vyjasuje, vysmívá se mu z poruchy píjmu potravy Cassie a Sid íká, e kdy ho pijel dom , Tony ho musel j-jitsu .
 • Cassie si na konci této epizody objedná hamburger a dá si jedno sousto; není vak jasné, kolik toho sní nebo zda to dokoní.
 • Mad Twatter získá Sidv studentský prkaz a zlobí se kvli nezaplacení podle úvrových podmínek v pedchozí epizod .
 • Angie je potena Chrisovou pitalivostí k ní.
 • Toto je první epizoda s amatérským umlcem píny a DJem Poshem Kennethem, který skrývá svj pízvuk pijatou výslovností pomocí erného pízvuku.

Soundtrack

Reference

externí odkazy

Opiniones de nuestros usuarios

Iva Brožová

Někdy, když na internetu hledáte informace o něčem, najdete příliš dlouhé články, které trvají na tom, abyste mluvili o věcech, které vás nezajímají. Tento článek o Cassie ( Skins série 1) se mi líbil, protože jde k věci a mluví přesně o tom, co chci, aniž bych se ztrácel v neužitečných informacích.

Oto Mašek

Myslel jsem, že už o Cassie ( Skins série 1) vím všechno, ale v tomto článku jsem si ověřil, že určité detaily, které jsem považoval za dobré, tak dobré nejsou. Děkuji za informaci.

Magda Matoušek

Pěkný článek z Cassie ( Skins série 1).