CaspianeVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Caspiane, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Caspiane, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Caspiane, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Caspiane, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Caspiane, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Caspiane. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Caspiane nebo Kaspiane ( ecky : , arménsky : Kaspk ) byla zem osídlená kmenem Kaspian , podle nich dostala své jméno. Pvodn provincie Méd ve 3. a 2. století ped naím letopotem byla zem Kaspian dobyta Armény ve 2. století ped naím letopotem, poté pela do kavkazské Albánie pod perskou nadvládou Sassanid v 5. století a pozdji se stala samostatným státem . Ve 2. století naeho letopotu se stal známým jako Paytakaran a po roce 387 naeho letopotu se stal souástí vtí oblasti Balasakan . To zhruba odpovídalo moderní muganské pláni a regionm Qaradagh .

Vrate se na Sion

Nkteí biblití vdci navrhli, e Kasiphia z Knihy Ezra je Caspiane, kvli fonetické podobnosti. Ezra , který vidl, e pro obnovení hebrejského uctívání není mnoho Levit , se zeptal Idda , který vedl Izraelity (není uvedeno, zda pocházeli ze Severního izraelského království nebo z Judského království ) a kananejských sluebník, kteí byli vyhotni po jejich boku , pro vyztuení. Iddo mu poslal 38 levit a 220 kanaanských sluh (kteí byli potomky zotroeného krále Davida ), aby se pipojili k idm, kteí se vraceli na Sion .

Reference

Opiniones de nuestros usuarios

Monika Linhart

Zjistil jsem, že informace, které jsem našel o Caspiane, jsou velmi užitečné a příjemné. Kdybych měl dát "ale", možná by to bylo tak, že to není dostatečně inkluzivní ve svém znění, ale jinak je to skvělé.

Hana Mareš

Toto je dobrý článek o Caspiane. Poskytuje potřebné informace bez excesů.

Vojtech Pešek

Tento záznam o Caspiane je velmi zajímavý.