Záhady vesmíru

Etika vědecké práce

Úvod

Vesmír je plný tajemství a záhad, které neustále fascinují až děsí lidstvo od samého počátku existenci. V této encyklopedické práci se zaměříme na některé z těchto záhad a pokusíme se je co nejpodrobněji popsat.

Temné látky a temná energie

Jedním z největších tajemství vesmíru je existence temné hmoty a temné energie. Tyto dvě formy hmoty a energie dokážou ovlivnit gravitaci a tedy i chování galaxií. Bohužel však stále nevíme, co je to za látku a energii a jaké jsou jejich vlastnosti. Vědci se snaží tuto záhadu odhalit, pomocí pozorování supernov a galaxií, ale zatím stále nevědíme, co je to temná hmota a temná energie.

Teorie strun

Teorie strun je jednou z nejambicióznějších teorií fyziky, která se snaží spojit obecnou teorii relativity a kvantovou mechaniku. Podle této teorie je základem všeho vzniku celého vesmíru malá vibrace, kterou nazýváme strunou. Struny mají několik rozměrů a jsou neuvěřitelně malé, zhruba v řádu 10^-35 metrů. Tato teorie se snaží vysvětlit i existence temné hmoty a temné energie, ale zatím stále není experimentálně ověřena.

Exoplanety a život v jiných hvězdných systémech

V posledních letech se Astronomové soustředí na objevování exoplanet, to jsou planety mimo naši sluneční soustavu, a zkoumají jestli je tam přítomen život. Vědci odhadují, že v naší galaxii Mléčné dráze je asi miliarda exoplanet podobných naší Zemi. Existuje tedy šance, že tam existuje život, a to dokonce v podobě inteligentního života. Ale zatímco jsou exoplanety objeveny i potvrzeny, život byl zatím nalezen pouze na Zemi.

Fermiho paradox

Jednou z největších záhad vesmíru je Fermiho paradox. Pokud existuje tolik exoplanet a předpokládáme, že některé z nich mohou být obývané inteligentním životem, proč s nimi ještě nekomunikujeme nebo nevíme o nich nic? Bylo předpokládáno, že telekomunikace by mohly být jedním z řešení, ale zatím nebyly zaznamenány žádné signály, které by ukazovaly na komunikaci s inteligentními civilizacemi.

Černé díry

Černé díry jsou zdrojem mnoha překvapení, ale také strachů. Patří mezi nejpodivnější a nejzáhadnější objekty vesmíru. Vznikají ze zhruba několikrát větších hvězd, které se nadchnou vlastní hmotou a gravitační silou. Toto jev vede ke kolapsu hvězdy, jež se poté stává černou dírou, z níž se nemůže žádná hmota dostat ven. Tyto objekty jsou zdrojem silného gravitačního pole, které dokáže ovlivnit i okolní vesmírné objekty.

Hawkingova radiace

Hawkingova radiace je pojmenována po britském fyzikovi Stephenu Hawkingovi. Podle této teorie se z černé díry může uvolňovat energie a částice, které by mohly být pozorovány. To samozřejmě znamená, že by černé díry měly zaniknout, což by narušilo mnoho předpokladů, které o nich máme. Tuto teorii se však zatím nepodařilo experimentálně potvrdit.

Závěr

Vesmír je plný záhad a tajemství, které vědci stále zkoumají a snaží se odhalit. Existuje mnoho dalších záhad, jako jsou třeba existující paralelní vesmíry, zatmění slunce, či tzv. Big Bang, ale tyto bychom si mohli osvětlit někdy příště.