Využití virtuální reality v architektuře a designu

Etika vědecké práce

Využití virtuální reality v architektuře a designu

V posledních letech zažívá využití virtuální reality (VR) ve světě architektury a designu obrovský boom. Stává se neodmyslitelnou součástí tvoření nových projektů projektanty a architekty. Díky virtuální realitě mohou architekti a designéři navrhovat, testovat a prezentovat své nápady a návrhy ještě před tím, než se vůbec začne fyzicky stavět.

Využití virtuální reality umožňuje lepší představivost a porozumění projektu. Architekti a designéři si mohou vytvořit vlastní virtuální svět a tam si vyzkoušet, jak jejich návrh bude vypadat a fungovat. Tímto způsobem mohou prověřit a upravit vznikající projekt ještě dříve, než začne být finální. Výsledky využití VR v rámci projektování jsou tak mnohem rychlejší a efektivnější než je tomu při tradičním projektování, když se potřebují fyzický vzorky a modely.

Designéři i architekti si tak mohou rychle ověřit, jak bude jejich návrh vypadat nejen staticky, ale i při pohybu osoby. A to znamená, že mohou testovat, jak postavy budou chodit a jak bude probíhat orientace v prostoru. Výhodou využití VR při projektování je tedy také to, že mohou být zohledněny nejen vizuální, ale i ergonomické faktory.

Ale VR má potenciál využívat se při projektování řady projektů, například zahrnující nejen design staveb, ale také design interiéru a exteriéru, urbanistický design a krajinářský design.

Stavby a interiéry

V oblasti stavebnictví VR umožňuje architektům a projektantům vytvořit virtuální model stavby. Tento model lze použít pro simulování způsobu, jakým bude stavba fungovat jak ze statického, tak dynamického hlediska. Architekti mohou testovat, jaké budou druhé a třetí patro, jak bude probíhat chodba, jak se budou schody otevírat a zavírat. Vše je tak jednodušší a model může být mnohem detailnější.

V oblasti interiérového designu se virtuální realita používá pro testování různých interiérových úprav a provedení. Virtuální model lze vytvořit tak, aby bylo možné si představit stěhování nábytku nebo jiných doplňků v prostoru. Interiéry modelované v prostředí virtuální reality umožňují tedy zábavné, interaktivní a účinné zkoušení nových designových nápadů.

Urbanistický design

V oblasti urbanistického designu lze virtuální realitu využít k testování dopravních toků, inovací dopravní infrastruktury a dalších řešení spojených se zmenšováním dopravních kongescí či zvyšováním bezpečnosti ontogenetického prostředí. Virtuální realita umožňuje simulovat pohled do budoucnosti, když se zvažuje různé scénáře vývoje a změn.

Krajinářský design

V oblasti krajinářského designu mohou architekti použít virtuální realitu k simulacím různých scénářů, přírodních podmínek a dalších faktorů ovlivňujících reálné prostředí. Realistický model krajinářského designu umožňuje navrhovat zahrady, parky, ale také projekty se závazkem k ochraně přírody.

Využití virtuální reality má tak v oblasti architektury a designu obrovský potenciál. Pomáhá designérům a architektům vidět výsledky své práce ještě před tím, než se práce na projektu začne fyzicky realizovat. Jestliže se virtuální realita smlouvou potvrzuje jako jedna z předních technologií projektování v architektonickém designu, tak lze očekávat, že bude bude mít velký vliv na budoucí vývoj v této oblasti.