Pozorování změn povrchu ledovce

Etika vědecké práce

Pozorování změn povrchu ledovce

Ledovce představují pro lidstvo fascinující oázu nedotčené přírody, ale současně také jeden z nejvíce ohrožených přírodních biotopů světa. Tyto obrovské ledovcové hmoty jsou citlivé na změny klimatu a mohou být ukazatelem celosvětových změn v atmosféře.

Od průmyslové revoluce se průměrná teplota na Zemi zvýšila o 1°C, což má zásadní dopad na ledovcové oblasti na celém světě. Tyto ledovce klesají nejen v oblastech, kde dochází k tání, ale také mají tendenci se stahovat, což znamená, že se jejich rozloha a objem snižují. Výzkumníci sledují změny v tom, jak ledovce reagují na nadcházející změny klimatu, a pokouší se předpovědět jejich budoucí osud.

Sledování změn povrchu a toku na ledovcích, pomocí bezpilotních prostředků (dronů), může poskytnout klíčové informace o "zdraví" celého ledovce. Abychom pochopili, jak tyto informace fungují, musíme se nejprve podívat na to, co se děje na povrchu ledovců.

Ledovce jsou rozděleny na tři základní vrstvy: sněhová vrstva, firnová vrstva a ledovcová vrstva. Tento systém vrstev se liší podle ledovce a jeho geografické polohy.

Sněhová vrstva na ledovci tvoří první vrstvu. Tato vrstva představuje celkovou šířku sněhu, který pokrývá ledovec. Jak se sněhová vrstva hloubí, tlak nahromaděného sněhu vytlačí zavlažovací vrstvu a deformuje ji.

Firnová vrstva se nachází pod sněhovou vrstvou. Firn je spíše silně zhutněný sníh a když se o něj opírá více váhy, postupně se přeměňuje na led. Firnová vrstva bývá relativně tenká, ale může být velmi důležitá, protože udržuje sníh a led podobně jako izolační vrstva.

Ledovcová vrstva na ledovci představuje hlavní objem a nachází se pod firnovou vrstvou. Tento led představuje primární tok zásobování vodou pro ledovce a odráží celkovou teplotu a tlak hluboko v ledovcové pokrývce. Tento led se pohybuje směrem k dnu, kde se mele a nakonec teče ven z ledovce jako řeka.

Pro sledování změn ledové pokrývky se často používají satelitní data. Satelity přinášejí velmi podrobné imagery, které umožňují vědcům přesné měření hmotnosti a povrchových deformací ledovců, což může být použito k odhadu ztráty hmoty nebo hloubky postižených oblastí. Drony potom umožňují přímé pozorování změn v terénu a poskytují mnohem detailnější informace o tom, jak se ledovce chovají v reálném čase.

Kvůli vysoké nadmořské výšce, zhoršeným podmínkám a změnám ve výšce potřebné pro práci, jsou tyto pozorování velmi těžké a nákladné. S rozvojem technologie a vývojem lehčích a více přenosných snímačů se však tato oblast výzkumu stala stále dostupnější.

Existují různé faktory, které ovlivňují změny ledovců. Kromě globálního oteplování mohou mít významné dopady i aktivity člověka. Například stavba nových silnic a vodovodů, turistické aktivity a geotermální výzkum mohou všechny tuto citlivou rovnováhu narušit.

Jednou z důležitých věcí, kterou lze sledovat pomocí těchto pozorování, jsou rychlosti ledových proudů. Tyto proudy jsou důležité pro celkovou stabilitu ledové pokrývky a pokud se rychlosti ledových proudů zvýší, může to vést ke zhoršení celkového stavu ledovce.

Tyto pozorování navíc umožňují vědcům získat informace o změnách v albedu ledovce. Albedo je míra odrazivosti povrchu a určuje, kolik sluneční energie se odrazí zpátky do prostoru a jaká se pohltí. Pokud se albedo sníží, znamená to, že se odrazivost snížila a ledovec je větším tepelným zdrojem, což může vést k rychlejšímu tání.

Pokud se albedo zlepší, tj. povrch ledovce se stane světlejším a odrazivějším, může to pomoct snížit celkovou rychlost tání. Pěstování řas na povrchu ledovce je jedním ze způsobů, jak lze pomoci zlepšit albedo. Tyto řasy mohou být živnou půdou pro hmyz, který poskytuje potravu pro ptáky a další zvířata.

Výzkum klíčových oblastí, jako jsou Antarktida a Grónsko, poskytuje vědcům užitečné informace o tom, jak jsou tyto ledovce ovlivněny klimatickými změnami. Data ukazují, že se ledovce na některých místech Grónska zmenšily o více než 40 km3 za rok.

Mořské hladiny rostou každoročně a tato kritická situace se každoročně zhoršuje. Sledování změn povrchu ledovce umožní lepší porozumění budoucímu zdraví těchto obřích hmot a pomůže vytvořit lepší ochranná opatření pro naší planetu.