Klimatické změny a jejich dopad na zemědělství

Etika vědecké práce

Klimatické změny a jejich dopad na zemědělství

Klimatické změny jsou v posledních letech intenzivně diskutovaným tématem. Změna klimatu má vliv na celou řadu oblastí a jednou z nich je i zemědělství. Účinky změny klimatu se nyní projevují různými způsoby, jako jsou nárůst teploty, změna srážkových režimů a častější výskyt extrémních výkyvů počasí. Tyto změny už mají vliv na zemědělství, a to tím způsobem, že ovlivňují dosud stabilní podmínky, na kterých se zemědělská praxe zakládala.

Změny v klimatu jsou důsledkem zvyšujícího se množství skleníkových plynů v atmosféře, které vznikají například při spalování fosilních paliv jako je uhlí nebo ropa. Tyto plyny způsobují efekt skleníkového plynu, který způsobuje zvýšení teploty na Zemi. Ovšem kromě teploty, která je výraznější na kontinentech než na oceánech, se dějí i další důsledky změny klimatu, které mají vliv na zemědělství a spojují se s vodními cykly.

Jednou z velkých oblastí zemědělství, kde se změna klimatu bude projevovat, je zavlažování. Zavlažování je jednou z největších překážek při výrobě potravin v suchých oblastech, kde srážky nejsou dostatečné pro udržení dobré úrody. V posledních letech se v některých oblastech dochází ke snížení dostupnosti vody, což živelně sucho těžce poškozuje zemědělské oblasti. V některých oblastech se tyto změny projevují i v podobě silnějších dešťů, které ale v krátké době vysychají a nejsou schopné udržet dostatečně vodu pro rostliny.

S nárůstem teploty se také zvyšuje pravděpodobnost výskytu extrémních teplot, které jsou pro rostliny neznámé. Mnoho druhů rostlin neprospívá v teplotách nad 35 °C a mnohé projdou procesem celkového uschnutí. Celkově je tedy potřeba přizpůsobit zemědělství změnám klimatu, které přicházejí, a to prostřednictvím výzkumu a efektivního využití dostupných zdrojů.

Důsledky změny klimatu mohou mít také vliv na pestování určitých druhů plodin. S tímto se můžeme setkat například u obilnin, kde mohou mít změny v klimatu dramatický vliv na objem sklizně. Podobně mohou být negativně ovlivněny plodiny s krátkou vegetační dobou, jako je řepka, rýže nebo brambory.

Vliv změny klimatu se nevyhýbá ani zemědělskému způsobu, a to zejména v oblastech kde se využívají monokulturách. Tyto oblasti jsou velmi náchylné k různým chorobám, a to zejména s ohledem na změnu klimatu. Na nedostatečné a nekvalitní zemědělské praktiky doplňuje i nadměrné využívání hnojiv a chemických prostředků.

Adaptace na změny klimatu se dá docílit využíváním nových technologií, výzkumem a genetickou modifikací rostlin. Díky novým technologiím je možné sledovat kvalitu zemědělské půdy, množství vody v půdě, a také vývoj a růst rostlin.

Nové technologie také umožňují lépe ověřit účinnost hnojení, a to prostřednictvím měření kvality listů a dalších částí rostlin. Tuto problematiku také řeší genetická modifikace rostlin. Zlepšením vlastností rostlin pomocí technologií založených na genetice můžeme zvýšit produktivitu rostlin a také zlepšit kvalitu půdy, na které rostliny rostou.

Vzhledem ke změně klimatu jsou také důležité některé další faktory, jako je ochrana půdy a zlepšení celkového klimatu v zemědělských oblastech. Ochrana půdy znamená vyhnout se erozi a ztrátě úrodnosti půdy, a to zejména pomocí správného pěstování plodin a celkovým minimalizováním vlivu zemědělské výroby na klima.

Zlepšení celkového klimatu můžeme docílit například použitím zelených střech, výsadbou zeleně v městských oblastech nebo využíváním systému uzavřeného cyklu vody, při němž se voda využívá například k zavlažování ve zemědělských oblastech.

Celkově tedy vidíme, že změna klimatu má svůj vliv na zemědělství, a to zejména v oblastech sucha a změnách srážkových režimů. Tato problematika bude pro zemědělství v budoucnu čím dál tím více významná, a proto se vědci intenzivně zabývají výzkumem a hledají způsoby, jak přizpůsobit zemědělství těmto novým výzvám.