Kdo je cílovou skupinou seznamné verze?

Etika vědecké práce

Kdo je cílovou skupinou seznamné verze?

Dnes se podíváme na to, kdo je cílovou skupinou seznamné verze. Seznamka je v současné době asi nejpoužívanějším prostředkem k seznámení nových lidí v České republice. Avšak vzniká otázka, kdo vlastně tuto seznamku používá a proč.

Nejsme schopni jednoznačně vyjádřit identitu typického uživatele. Seznamka totiž postrádá nějaké specifické znaky nebo prostředí, které by určovaly to, komu je určena. Přesto můžeme uvést několik faktorů, které ovlivňují uživatele seznamky.

Věková kategorie

Předpokládá se, že uživatelé seznamky jsou především mladší lidé, kteří ještě nemají rodinu a hledají nové přátele, případně partnera na vážno. Do seznamky vstupují především lidé věkové kategorie od 20 do 40 let.

Nicméně nelze opomenout situaci, že ve větší míře již seznamku používají i lidé středního věku, kteří už mají rodinu, ale chtějí si najít přátele, se kterými by si mohli užívat svůj volný čas a objevovat nové zájmy.

Osobnost

Každý uživatel seznamky má svou specifickou osobnost. Předpokládá se, že v seznamce se setkávají lidé s podobnými zájmy a úrovní inteligence.

Osobnost uživatele je však specifická v závislosti na jeho motivaci a snažení najít partnera podle určitých kritérií, ať už jsou to fyzické nebo psychické vlastnosti.

Pohlaví

Seznamka přitahuje více mužů než žen. Je to zřejmě dáno i tím, že muži obecně aktivněji hledají nové příležitosti na seznámení než ženy.

Navíc může hrát roli i fakt, že ženy jsou v mnoha případech opatrnější než muži a tedy méně ochotné se vystavit možným rizikům jen proto, aby se setkaly s novými lidmi.

Zaměstnání

Seznamky častěji navštěvují lidé s různými zaměstnáními. Mnoho uživatelů seznamky je nezaměstnaných nebo studentů, kteří mají více volného času k hledání než lidé s pravidelným pracovním vytížením.

Nicméně u seznamky se setkávají také lidé z různých oblastí pracovního života, ať už se jedná o programátory, lékaře, firmy nebo inženýry.

Důvody pro použití seznamky

Nejčastější důvody, proč lidé používají seznamky, zahrnují hledání nových přátel, hledání příležitosti pro flirts a snahu najít svého životního partnera.

Dalšími důvody mohou být například nemožnost seznámit se ve svém okolí, potřeba nových zkušeností, snaha najít si partnerky z jiných zemí nebo prostě jen potřeba překonat svou sociální plachost.

Závěr

V současném světě je seznamka stále populárnější, protože lidé mají stále méně času a spíše se snaží najít partnera přes internet, než trávit čas hledáním náhodnými setkáními.

Z toho je zřejmé, že seznamka je vhodná pro širokou škálu lidí a každý si může najít vhodnou platformu pro seznámení s novými lidmi.

Nicméně je důležité mít na paměti, že každý uživatel seznamky je individuální a má své vlastní specifické požadavky. Proto je důležité být opatrný a dbát na svou bezpečnost, když se setkáváte s novými lidmi na seznamce.