Jak se změnila úroveň moří za posledních 100 let?

Jak se změnila úroveň moří za posledních 100 let?

Moře jsou klíčovým prvkem naší planetární biosféry. Pokrývají 71 % zeměkoule a mají obrovský vliv na klima, život a globální hospodářství. Nicméně, v posledních desetiletích se objevuje stále více varování o nárůstu hladiny moří a jeho vlivu na obyvatelstvo v některých částech světa. Následující článek se pokusí průzkumem tohoto tématu poskytnout více informací o tom, jak se v posledních staletích měnila úroveň moří a co to znamená pro naši planetu.

Jak se mění úroveň moří?

Nejprve je důležité pochopit, jak se mění úroveň moří. Hlavní příčinou nárůstu hladiny moří v posledních desetiletích je tzv. termální rozpínání. Dochází k němu při zahřívání vody, když sluneční záření ohřívá vodu na povrchu moře a způsobuje rozpínání molekul vody. Tento proces vede ke zvýšení objemu vody v oceánech a ovlivňuje celkovou úroveň moří.

Další faktory, které ovlivňují úroveň moří, jsou vliv ledovců, které se nacházejí hlavně v polárních oblastech. Když se ledovce tají, voda se uvolňuje a zvyšuje hladinu moří. Globální oteplování také vede k nárůstu hladiny moří, přesněji k roztávání ledovců na Antarktidě a Grónsku.

Jak se měnila úroveň moří v posledních 100 letech?

V posledních sta letech došlo k výraznému nárůstu hladiny moří. Podle zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) z roku 2019 se úroveň moří od roku 1900 zvyšuje o 1,8 mm ročně. Tento nárůst je způsoben především roztáváním ledovců a ledových šelfů a také oteplováním vody v oceánech. V současné době se očekává, že do roku 2100 by mohl nárůst hladiny moří dosáhnout téměř jednoho metru.

V posledních desetiletích dochází ke zrychlení tohoto procesu. V letech 1993 až 2018 měla moře tendenci stoupat o více než 3 mm ročně. V důsledku toho existuje reálné riziko, že některé oblasti budou zcela zaplaveny a že mnoho obyvatelstva bude muset opustit své domovy v důsledku stoupající úrovně moří.

Jaký bude vliv nárůstu hladiny moří?

Nárůst hladiny moří může mít velký vliv na klima a ekosystémy planety. Zvyšení teploty v oceánech může vést k narušení mořských ekosystémů a může způsobit hromadění kyslíku v oceánech. Tento jev může mít vliv na množství ryb a dalších druhů, které jsou velmi důležité pro ekosystémy.

Další problém spojený s nárůstem hladiny moří je záplavové riziko. V některých oblastech, zejména v těch, které jsou níže položené, může být riziko záplav velké. Například v roce 2012 byla nižší část Manhattanu zasažena bouří Sandy, která způsobila velké škody v důsledku vysoké úrovně moří.

Nárůst hladiny moří také ovlivňuje mnoho komunit, které žijí u moře. Tyto komunity jsou často závislé na rybolovu a turistickém průmyslu a mohou být velmi zranitelné v důsledku stoupající úrovně moří.

Co lze udělat k minimalizaci nárůstu hladiny moří?

Existuje několik způsobů, jak může být minimalizován nárůst hladiny moří. Prvním krokem je snížení emisí skleníkových plynů. Důležité jsou opatření pro snížení množství oxidu uhličitého a dalších emisí, které přispívají k oteplování planety.

Dalším krokem k ochraně našich oceánů a k minimalizaci nárůstu hladiny moří je ochrana mořských ekosystémů. Vědci se shodují, že jsou základem pro život v oceánech a že je třeba se jich co nejvíce bránit. Mnoho zemí již přijalo opatření na ochranu mořských oblastí, ale je třeba udělat více.

V rámci těchto opatření by měly být zdůrazněny inovace v oblasti obnovitelné energie a udržitelného hospodaření. Obnovitelná energie jako např. energie větru a slunce by mohla pomoci snížit množství skleníkových plynů, což by dále napomohlo snížení rizika nárůstu hladiny moří.

Závěr

Změna klimatu a nárůst hladiny moří jsou velké výzvy pro celou planetu. V posledních sta letech došlo k výraznému nárůstu hladiny moří a tento proces se v současnosti zrychluje.

Nárůst hladiny moří má vliv na ekosystémy a klima planety a může způsobit záplavy v ohrožených oblastech. Je proto důležité, aby byly přijímány opatření na minimalizaci rizika nárůstu hladiny moří, včetně snížení emisí skleníkových plynů a ochrany mořských ekosystémů. Inovace v oblasti obnovitelné energie by mohly také pomoci minimalizovat nárůst hladiny moří.