ada Casio FX-502PVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o ada Casio FX-502P, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o ada Casio FX-502P, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o ada Casio FX-502P, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o ada Casio FX-502P, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o ada Casio FX-502P, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o ada Casio FX-502P. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

CASIO FX-501P / FX-502P
41-year-old Casio FX-502P is still working..jpg
41letý FX-502P v provozuschopném stavu
Typ Programovatelné vdecké
Výrobce Casio
Pedstavený 1978
Kalkulaka
Vstupní reim Infix
Pesnost 12 íslic mantisa, exponent ± 99
Typ displeje Sedmisegmentový LCD displej
Velikost Displeje 10 + 3 íslice
Programování
Programovací jazyky) Klávesová zkratka (pln slouena, Turing dokonen )
Pamový registr 11 (FX-501P) , 22 (FX-502P)
Kroky programu 128 (FX-501P) , 256 (FX-502P)
Rozhraní
Pístavy jeden konkrétní prodejce
Pipojuje se k Kompaktní kazeta  prostednictvím :
jiný
Zdroj napájení 2 × G13 nebo 2 × LR44
Spoteba energie 0,0008 W.
Hmotnost 141 g, 5 oz
Rozmry 15,24 × 7,6 × 1,2 cm, 6 "× 3" × ½ "

FX-501P a FX-502P byly programovatelné kalkulaky , vyrobené Casio od 1978/1979. Byli pedchdci FX-601P a FX-602P .

Je pravdpodobné, e FX-501P / 502P byly první programovatelné kalkulaky LCD, které se vyrábly a do roku 1979 (a do zavedení HP-41C), ádný výrobce takové zaízení nezavedl.

Aritmetický

ada FX-502P pouívá algebraickou logiku, jak to bylo v té dob nejmodernjí.

Zobrazit

FX-501P a FX-502P vybavený 7-segmentovým displejem z tekutých krystal jeden ádek s 10 íslicemi jako hlavním displeji. Dalí 3místný 7segmentový displej pouívaný k zobrazení exponent a krok programu pi zadávání nebo ladní program a 10 indikátor stavu. Displej byl pokryt lutým filtrem, aby se zabránilo pokození ultrafialovým záením nestabilní (v té dob) sloueniny tekutých krystal.

Programování

Pouitým programovacím modelem bylo programování zdvihu kláves, pomocí kterého bylo kadé stisknuté tlaítko zaznamenáno a pozdji pehráno. Na záznamu bylo nkolik stisknutí kláves sloueno do jediného programovacího kroku. Vechny operace zapadají do jednoho programového kroku.

FX-501P mohl uloit 128 krok, s 11 pamových registr. FX-502P ml dvakrát tolik kapacitu 256 stup a 22 pamových registr.

Byly podporovány podmínné a bezpodmínené skoky i podprogramy. ada FX-502P podporovala 10 títk pro programy a podprogramy zvané P0 .. P9. Kadý program nebo podprogram me mít pro skoky a vtve a 10 místních títk zvaných LBL0 .. LBL9.

FX-501P a FX-502P podporované nepímé adresování a to jak pro pístup do pamti a skoky, a proto programovací model mohl být povaován za Turing kompletní .

Vzhledem k tomu, FX-501P a FX-502P pouze zamstnán sedmisegmentového displeje kadý krok programu byla reprezentována speciální 2-kódy íslice vytvoených z íslic 0 .. 9 a znak C , E , F a P . Kalkulaka byla dodávána se speciálním pekrytím, take si uivatel nemusel pamatovat mapování mezi kódem a skuteným píkazem.

Co se odliil FX-501  / FX-502P od svých konkurent bylo, e programování bylo udreno v pamti baterie pufrovaném kdy byl kalkulátor vypnut.

Píklad programování

Zde je ukázkový program, který poítá faktoriál celoíselného ísla od 2 do 69. Pro 5! By uivatel zadal 5 P0a získal výsledek 120. Celý program je dlouhý pouze 9 bajt.

Klíový kód Zobrazit kód Komentá
P0 P0 vyvolat program klávesou P0
Min0 C6-00 uloí hodnotu do registru 0
1 01 zaíná 1
LBL0 F0-00 títek pro smyku
* E1 násobit
MR0 C7-00 s M0
INV DSZ FF-01 Sniuje M0 a peskoí dalí píkaz, pokud M0 = nula
GOTO0 F1-00 Pejít na LBL0
= E5 konec smyky, stroj vypoítal

Rozhraní

Casio FA-1
Pipojuje se k FX-502P série a FX-602P série

Kompaktní kazeta  prostednictvím jednoho z:

Výrobce Casio
Pedstavený 1979
Typ Kompaktní kazetové rozhraní

FX-501P a FX-502P pouíval FA-1 pro uloení programu a dat na kompaktní kazety s vyuitím standardu Kansas City . FA-1 také umonila kalkulaky pro generování noty.

FX-501P byl pouit na písni Pocket Calculator z roku 1981 od elektronické hudební skupiny Kraftwerk .

Reference

externí odkazy

Opiniones de nuestros usuarios

Robert Mašková

Potěšilo mě, že jsem našel tento článek o ada Casio FX-502P.

Agata Toman

Tento záznam o ada Casio FX-502P bylo přesně to, co jsem chtěl najít.

Jana Mu.ller

Někdy, když na internetu hledáte informace o něčem, najdete příliš dlouhé články, které trvají na tom, abyste mluvili o věcech, které vás nezajímají. Tento článek o ada Casio FX-502P se mi líbil, protože jde k věci a mluví přesně o tom, co chci, aniž bych se ztrácel v neužitečných informacích.