Nepál

Nepál
नेपाल (Nepál)
vlajka Nepálu vlajka znak Nepálu
znak
Hymna
Sajaun thúngá phúlká (Stovky květů)
Geografie

Poloha Nepálu
Poloha Nepálu

Hlavní městoKáthmándú
Rozloha147 516 km² (93. na světě)
z toho 3 % vodní plochy
Nejvyšší bodMount Everest (8 849 m n. m.)
Časové pásmo+5.45
Poloha
Geodata (OSM)OSM, WMF
Obyvatelstvo
Počet obyvatel30 666 598 (49. na světě, 2022)
Hustota zalidnění184 ob. / km² (56. na světě)
HDI▲ 0,602 (střední) (142. na světě, 2019)
Jazyknepálština (úřední; hovoří jím 90 % populace), maithirština, bhódžpurština, dále kolem 28 hlavních dialektů
Náboženstvíhinduisté 81,3 %, buddhisté 9 %, muslimové 4,4 %, šamanismus Kirant Mundhum 3,1 %, křesťané 1,4 %, ostatní 0,3 %
Státní útvar
Státní zřízeníFederativní demokratická republika
VznikKrálovství: 21. prosince 1768

Stát: 15. ledna 2007

Republika: 28. května 2008 (sjednocení Nepálu)
PrezidentRám Čandra Poudel
Předseda vládyPušpa Kamal Dahal
Měnanepálská rupie (NPR)
HDP/obyv. (PPP)4 677 USD (150. na světě, 2022)
Mezinárodní identifikace
ISO 3166-1524 NPL NP
MPZNEP
Telefonní předvolba+977
Národní TLD.np
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons

Nepál (nepálsky नेपाल ), dříve též Nepálská federativní demokratická republika (nepálsky: सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल), je vnitrozemský stát v jižní Asii na severním okraji Indického subkontinentu. Rozkládá se převážně v Himálaji, ale zahrnuje také části Indoganžské nížiny. Na severu sousedí s čínskou Tibetskou autonomní oblastí a na jihu, východě a západě s Indií, přičemž od Bangladéše je úzce oddělen Siligurským koridorem a od Bhútánu indickým státem Sikkim. Nepál má rozmanitou geografii, která zahrnuje úrodné nížiny, subalpínské zalesněné kopce a osm z deseti nejvyšších hor světa, včetně Mount Everestu, nejvyššího bodu Země. Nepál je mnohonárodnostní, mnohojazyčný, mnohonáboženský a multikulturní stát, jehož úředním jazykem je nepálština. Na ploše 148 000 km2 žije přibližně 31 milionů obyvatel, Káthmándú je hlavním a největším městem země.

Název Nepál se poprvé objevuje v textech z védského období, tedy z doby, kdy vznikl hinduismus, převládající náboženství v zemi. V polovině prvního tisíciletí před naším letopočtem se v Lumbiní na jihu Nepálu narodil Gautama Buddha, zakladatel buddhismu. Části severního Nepálu se stýkaly s kulturou Tibetu. Centrálně položené údolí Káthmándú bylo ovlivněno kulturou Indoárijců a bylo sídlem prosperující konfederace Névarců známé jako Nepál mandala. Himálajské větvi starověké Hedvábné stezky dominovali obchodníci z káthmándského údolí. V kosmopolitním regionu se vyvinulo svébytné tradiční umění a architektura. V 18. století Nepál sjednotilo království Gorkha. Dynastie Šáhů založila Nepálské království a později uzavřela spojenectví s Britským impériem pod vedením svých prvních ministrů z dynastie Ránů. Země nebyla nikdy kolonizována, ale byla nárazníkovým státem mezi Čínskou říší a Britskou Indií. Parlamentní demokracie byla zavedena v roce 1951, ale nepálští monarchové ji dvakrát pozastavili, a to v letech 1960 a 2005. Nepálská občanská válka v 90. letech 20. století a na počátku 21. století vyústila v roce 2008 v nastolení sekulární republiky, která ukončila existenci poslední hinduistické monarchie na světě.

Nepálská ústava přijatá v roce 2015 definuje zemi jako sekulární federativní parlamentní republiku rozdělenou do sedmi provincií. V roce 1955 byl Nepál přijat do Organizace spojených národů a v roce 1950 byla podepsána smlouva o přátelství s Indií a v roce 1960 s Čínou. Nepál hostí stálý sekretariát Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci, jehož je zakládajícím členem. Nepál je také členem Hnutí nezúčastněných zemí a Iniciativy pro Bengálský záliv. Nepálské ozbrojené síly jsou páté největší v jižní Asii a jsou pozoruhodné svou historií Gurkhů, zejména během světových válek, a významně přispívají k mírovým operacím OSN.

Etymologie

„Nepál“ v pozdním písmu bráhmí, na nápisu Allahabadově sloupu Samudragupta (350–375 n. l.)

Před sjednocením Nepálu se údolí Káthmándú nazývalo Nepál. Přesný původ termínu Nepál je nejistý. Objevuje se ve staroindických literárních textech datovaných až do 4. století př. n. l. Absolutní chronologii nelze stanovit, protože i nejstarší texty mohou obsahovat anonymní části až z raného novověku. Akademickým pokusům o věrohodnou teorii brání neúplná znalost historie a lingvistiky příslušných indoevropských a tibetsko-barmských jazyků.

Podle hinduistické mytologie Nepál odvozuje své jméno od staroindického mudrce jménem Ne, označovaného také jako Ne Muni nebo Nemi. Podle Pašupati Purány byla země v srdci Himálaje jako místo chráněné Neem známá jako Nepāl, podle Nepál Mahátmá byl Nemi pověřen Pašupatim ochranou země. Podle buddhistické mytologie Maňdžušrí Bódhisattva vypustil prapůvodní hadí jezero, aby vytvořil údolí Nepál, a prohlásil, že Ádi-buddha Ne se postará o společenství, které jej osídlí. Jako opatrovník Ne se údolí bude jmenovat Nepāl. Podle Gópálarádžvamšávali, genealogie starověké dynastie Gópálů sestavené asi v 80. letech 13. století, je Nepál pojmenován podle pastýře krav Nepa, zakladatele nepálského rodu Abhirů. V této zprávě se kráva, která vydávala mléko na místě, kde Nepa při průzkumu objevil Pashupatināthovu džyotirlingu, jmenovala také Ne.

Norský indolog Christian Lassen navrhl, že Nepāla je složeninou slov Nipa (úpatí hory) a -ala (krátká přípona pro alaja znamenající příbytek), a tak Nepāla znamená „příbytek na úpatí hory“. Považoval Ne Muni za výmysl. Indolog Sylvain Levi považoval Lassenovu teorii za neudržitelnou, ale neměl žádnou vlastní teorii, pouze navrhoval, že buď je slovo Nevára vulgarismem sanskrtského Nepala, nebo že je Nepala sanskrtizací místního etnika; jeho názor našel určitou podporu, i když neodpovídá na otázku etymologie. Bylo také navrženo, že Nepa tvoří tibetsko-barmský kmen složený z Ne (dobytek) a Pa (hlídač), což odráží skutečnost, že první obyvatelé údolí byli Gopalové (pasáci krav) a Mahispalové (pasáci buvolů). Suníti Kumár Čatterdží se domníval, že Nepál vznikl z tibetsko-burmanských kořenů – Ne, jehož význam je nejistý (neboť existuje více možností), a pala nebo bal, jehož význam se zcela ztratil.

Historie

Starověký Nepál

Před 55 000 lety přišli z Afriky, kde se dříve vyvíjeli, na indický subkontinent první moderní lidé. Nejstarší známé pozůstatky moderního člověka v jižní Asii pocházejí z doby před přibližně 30 000 lety. Přibližně ze stejné doby pocházejí i nejstarší objevené archeologické doklady o lidském osídlení v Nepálu.

Po roce 6500 př. n. l. se v Méhrgarhu a dalších lokalitách v dnešním Balúčistánu objevily doklady o domestikaci potravinářských plodin a zvířat, stavbě trvalých staveb a skladování zemědělských přebytků, které se postupně vyvinuly v kulturu poříčí Indu, první městskou kulturu v jižní Asii. V kopcích Siváliku v okrese Dang byla objevena prehistorická naleziště paleolitického, mezolitického a neolitického původu, za nejstarší obyvatele dnešního Nepálu a přilehlých oblastí jsou považováni lidé z kultury poříčí Indu. Je možné, že Drávidové, jejichž historie předchází nástupu doby bronzové na indickém subkontinentu (kolem roku 6300 př. n. l.), obývali tuto oblast před příchodem dalších etnických skupin, jako jsou Tibeto-Barmánci a Indoárijci z druhé strany hranice. Kolem roku 4000 př. n. l. se Tibeto-Barmánci dostali do Nepálu buď přímo přes Himálaj z Tibetu, nebo přes Myanmar (Barmu) a severovýchodní Indii, případně přes obojí. Stella Kramrischová (1964) se zmiňuje o tzv. substrátu předdravidské a drávidské rasy, kteří byli v Nepálu ještě před Néváry, kteří vytvořili většinu starověkých obyvatel údolí Káthmándú.

V pozdně védském období byl Nepál zmiňován v různých hinduistických textech, například v pozdně védské Atharvavedě Pariśiṣṭa a v postvédské Atharvaširša Upanišadě. Gopal Bansa byla nejstarší dynastií, která byla v různých textech zmiňována jako nejstarší vládci centrálního himálajského království známého pod názvem "Nepál". Po Gópalech následovali Kirátové, kteří podle některých údajů vládli více než 16 století. Podle Mahábháraty se tehdejší kirátský král vydal zúčastnit bitvy u Kurukšétry. V jihovýchodní oblasti byl Džanakpurdham hlavním městem prosperujícího království Videha neboli Mithila, které sahalo až ke Ganze a bylo domovem krále Džanaky a jeho dcery Síty.

Kolem roku 600 př. n. l. vznikla v jižních oblastech Nepálu malá království a konfederace klanů. Z jednoho z nich, z rodu Šákja, vzešel princ, který se později vzdal svého postavení a vedl asketický život, založil buddhismus a stal se známým jako Gautama Buddha (tradičně uváděný, že žil v letech 563-483 př. n. l.). Nepál se v následujících staletích prosadil jako země duchovnosti a útočiště, sehrál důležitou roli při předávání buddhismu do východní Asie přes Tibet a pomohl uchovat hinduistické a buddhistické rukopisy.

V roce 250 př. n. l. se jižní oblasti dostaly pod vliv Maurjovské říše. Král Ašóka vykonal pouť do Lumbiní a v místě Buddhova narození vztyčil sloup, jehož nápisy znamenají počátek řádně zaznamenané historie Nepálu. Ašóka také navštívil údolí Káthmándú a nechal zde postavit památníky připomínající návštěvu Gautamy Buddhy. Ve 4. století n. l. byla velká část Nepálu pod vlivem Guptovy říše.

V údolí Káthmándú byli Kiratové vytlačeni na východ Liččhavi a dynastie Liččhaviů se dostala k moci asi v roce 400 n. l. Liččhaviové stavěli památky a zanechali řadu nápisů; nepálské dějiny z tohoto období jsou poskládány téměř výhradně z nich. V roce 641 Songcän GampoTibetské říše posílá Narendradevu s armádou zpět k Liččaviům a podrobuje si Nepál. Části Nepálu a Liččhavi byly později pod přímým vlivem Tibetské říše. Koncem 8. století došlo k úpadku dynastie Liččhaviů a následovala vláda Thákurů. Thákurijští králové vládli zemi až do poloviny 11. století n. l.; o tomto období, které se často nazývá obdobím temna, není mnoho známo.

Středověký Nepál

V 11. století vznikla v západním Nepálu mocná říše Khasů, jejíž území v době největšího rozkvětu zahrnovalo velkou část západního Nepálu a také části západního Tibetu a indického Uttarákhandu. Do 14. století se říše rozpadla na volně spojené Baise rajyas, doslova 22 států, protože jich bylo tolik. Bohatá kultura a jazyk Khasů se v následujících staletích rozšířily po celém Nepálu a až do Indočíny; jejich jazyk, později přejmenovaný na nepálštinu, se stal lingua franca Nepálu i velké části severovýchodní Indie.

V jihovýchodním Nepálu Simraungarh kolem roku 1100 n. l. anektoval Mithilu a sjednocený Tirhut stál jako mocné království více než 200 let, dokonce po určitou dobu vládl nad Káthmándú. Po dalších 300 letech muslimské nadvlády se Tirhut dostal pod kontrolu Sens z Makawanpuru. Ve východních horách vládla oblasti mezi Káthmándú a Bengálskem konfederace kirátských knížectví.

V údolí Káthmándú se v polovině 14. století v Káthmándú a v Pátanu usadili Mallové, kteří se v nepálských dějinách objevují několikrát od starověku. Mallové vládli v údolí nejprve pod svrchovaností Tirhutu, ale koncem 14. století, kdy Tirhut upadal, si vytvořili samostatnou vládu. Na konci 14. století zavedl Džajasthiti Malla rozsáhlé socioekonomické reformy, z nichž hlavní byl kastovní systém. Rozdělením původního neárijského buddhistického obyvatelstva do kast podle vzoru hinduistického systému čtyř varen poskytl vlivný model pro sanskrtizaci a hinduizaci původního nehinduistického kmenového obyvatelstva ve všech knížectvích v Nepálu. V polovině 15. století se Káthmándú stalo mocnou říší, která se podle Kirkpatricka rozkládala od Digarči neboli Sigatse v Tibetu až po Tirhut a Gáju v Indii. Koncem 15. století rozdělila mallská knížata své království na čtyři části - Káthmándú, Pátan a Bhaktapúr v údolí a Banepa na východě. V rámci soupeření o prestiž mezi těmito bratrskými královstvími došlo v centrálním Nepálu k rozkvětu umění a architektury a k vybudování třech slavných náměstí, káthmándský, pátanský a bhaktapúrský Durbar; jejich rozdělení a nedůvěra vedly na konci 18. století k jejich pádu a nakonec ke sjednocení Nepálu v moderní stát.

Kromě jednoho ničivého vyplenění Káthmándú na počátku 13. století zůstal Nepál z velké části nedotčen muslimskou invazí do Indie, která začala v 11. století. Mughalské období znamenalo příliv hinduistů z Indie do Nepálu. Ti se brzy smísili s Khasy a v 16. století existovalo v Nepálu asi 50 knížectví ovládaných Rádžputy, včetně 22 (Bajsí) států a na východ od nich v západní části středního Nepálu a 24 států Čaubisi. Objevil se názor, že Nepál zůstává skutečnou baštou nefalšovaného hinduismu v době, kdy byla indická kultura ovlivněna staletími mughalské a následně britské nadvlády. Gorkha, jeden ze států Bajsí, se stal vlivným a ambiciózním královstvím s pověstí spravedlnosti poté, co v nepálských horách kodifikoval první na hinduismu založené zákony.

Sjednocení, expanze a konsolidace (1768–1951)

V polovině 18. století se gorkhský král Prithví Nárájan Šáh rozhodl dát dohromady území, které se stalo dnešním Nepálem. Svou misi zahájil zajištěním neutrality sousedních horských království. Po několika krvavých bitvách a obléhání, zejména po bitvě u Kirtipuru, se mu v roce 1769 podařilo dobýt údolí Káthmándú. Gorkhská kontrola dosáhla svého vrcholu, když se pod nepálskou kontrolu dostala království Kumaon a Garhvál na západě až po Sikkim na východě. Spor s Tibetem o kontrolu horských průsmyků a vnitřních údolí Tingri v Tibetu přiměl čínského císaře Čching k zahájení čínsko-nepálské války, která přinutila Nepálce stáhnout se k vlastním hranicím na severu. Soupeření mezi Nepálským královstvím a Východoindickou společností o kontrolu států sousedících s Nepálem nakonec vedlo k anglo-nepálské válce (1815–1816). Britové zpočátku Nepálce podcenili a byli tvrdě poraženi, až nakonec nasadili více vojenských prostředků, než předpokládali, že budou potřebovat. Gurkhové tak získali pověst divokých a nelítostných vojáků. Válka skončila smlouvou ze Sugauli, na jejímž základě se Nepál vzdal nedávno dobytých území.

Frakcionismus uvnitř královské rodiny vedl k období nestability. V roce 1846 bylo odhaleno spiknutí, které prozradilo, že vládnoucí královna plánovala svrhnout Džunga Bahádura Kunvára, rychle rostoucího vojenského vůdce. To vedlo ke Kotskému masakru; ozbrojené střety mezi vojenským personálem a správci věrnými královně vedly k popravě několika stovek knížat a náčelníků po celé zemi. Džang Bahádur vyšel z boje vítězně, založil dynastii Ránů a stal se známým jako Džang Bahádur Rána. Král se stal titulární osobou a funkce ministerského předsedy se stala mocnou a dědičnou. Ránové byli rozhodně probritští a pomáhali jim během indického povstání v roce 1857 (a později v obou světových válkách). V roce 1860 darovali Britové Nepálu některé části západní oblasti Teraj jako přátelské gesto kvůli její vojenské pomoci při udržení britské kontroly v Indii během povstání (tzv. Naya Muluk, nová země). V roce 1923 Spojené království a Nepál formálně podepsaly dohodu o přátelství, která nahradila smlouvu ze Sugauli z roku 1816.

V roce 1919 byl zakázán hinduistický obřad satí, při kterém se vdova obětovala na pohřební hranici svého manžela, a v roce 1924 bylo oficiálně zrušeno otroctví. Vláda Ránů se vyznačovala tyranií, zhýralostí, hospodářským vykořisťováním a náboženským pronásledováním.

Soudobé dějiny

Koncem 40. let 20. století se nově vznikající prodemokratická hnutí a politické strany v Nepálu stavěly k ranovské autokracii kriticky. Po úspěchu indického hnutí za nezávislost, kterého se nepálští aktivisté zúčastnili, se Nepálskému kongresu za podpory Indie a spolupráce krále Tribhuvana podařilo svrhnout ranovský režim a nastolit parlamentní demokracii. Po deseti letech mocenských tahanic mezi králem a vládou král Mahéndra (vládl v letech 1955–1972) v roce 1960 demokratický experiment zrušil a Nepálu začal vládnout „bezpartijní“ systém pančajátů. Politické strany byly zakázány a politici uvězněni nebo posláni do vyhnanství. Vláda pančajátů zemi modernizovala, zaváděla reformy a rozvíjela infrastrukturu, ale omezovala svobody a zaváděla tvrdou cenzuru. V roce 1990 donutilo Lidové hnutí krále Biréndru (vládl 1972–2001) přijmout ústavní reformy a zavést demokracii s více stranami.

V roce 1996 zahájila maoistická strana násilnou snahu o nahrazení královského parlamentního systému lidovou republikou, což vedlo k dlouhé nepálské občanské válce s více než 16 000 mrtvými. Po smrti krále i korunního prince při masakru v královském paláci zdědil v roce 2001 trůn bratr krále Biréndry Gjánéndra a následně převzal plnou výkonnou moc s cílem sám potlačit maoistické povstání.

Po úspěchu pokojné demokratické revoluce v roce 2006 se maoistická strana zapojila do hlavního politického proudu; Nepál se stal sekulárním státem a 28. května 2008 byl vyhlášen federativní republikou, čímž ukončil svůj letitý status jediného hinduistického království na světě. Po deseti letech nestability a vnitřních sporů, během nichž se konaly dvoje volby do ústavodárného shromáždění, byla 20. září 2015 vyhlášena nová ústava, podle níž se Nepál stal federativní demokratickou republikou rozdělenou na sedm provincií.

Státní symboly

Vlajka

Nepálská vlajka je tvarem naprosto výjimečná vlajka, která se skládá ze dvou nestejně vysokých karmínových, modře lemovaných pravoúhlých trojúhelníků položených nad sebou (částečně přes sebe). V horním trojúhelníku se nachází stylizovaná bílá silueta Měsíce s osmi paprsky, v dolním pak silueta Slunce s dvanácti paprsky. K poslední změně vlajky došlo v roce 1962, kdy byly vypuštěny kresby tváří ze symbolů Měsíce a Slunce.

Znak

Nepálský státní znak je tvořen bílou, mapovou siluetou státu, položenou na tmavě zelenou, kopcovitou krajinu, nad níž ční světle modrý, částečně zasněžený štít Mount Everestu, nejvyšší hory nejen Nepálu, ale celého světa. Pod kopci jsou dvě podané ruce (mužská a ženská). Výjev je orámován zelenými, červeně kvetoucími větvemi pěnišníku (rododendronu). V horní části je mezi konci ratolestí malá státní vlajka. Pod výjevem je zelená plocha, přes kterou jsou položeny dva odvrácené, tmavě žluté klasy pádí. V dolní části je červená, zvlněná stuha s bílým mottem जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपी गरीयसी (Jananī janmabhūmiśca svargādapi garīyasī) v písmu dévanágarí (česky Matka a vlast jsou důležitější než nebeská říše).

Hymna

Nepálská hymna je píseň Sajaun thúngá phúlká (česky Stovky květů). Text hymny napsal básník Pradeep Kumar Rai alias Bjakul Maila. Hudbu složil Amber Gurung.

Geografie

Topografická mapa Nepálu

Nepál má zhruba lichoběžníkový tvar, je přibližně 800 km dlouhý a 200 km široký, jeho rozloha je 147 516 km2. Leží mezi 26° a 31° severní šířky a 80° a 89° východní délky. Určující geologické procesy v Nepálu začaly před 75 miliony let, kdy indická deska, tehdy součást jižního superkontinentu Gondwany, se začala pohybovat k severovýchodu, což bylo způsobeno rozpínáním oceánského dna na jihozápadě a později na jih a jihovýchod, současně se pod euroasijskou deskou začala subdukovat rozsáhlá oceánská kůra Tethyn na severovýchodě. Tyto dvojí procesy, poháněné konvekcí v zemském plášti, jednak vytvořily Indický oceán, jednak způsobily, že se indická kontinentální kůra nakonec podsouvala pod Eurasii a vyzdvihla Himálaj. Vznikající bariéry zablokovaly cesty řekám a vytvořily velká jezera, která se prolomila až před 100 000 lety a vytvořila úrodná údolí ve vrchovinách, jako je údolí Káthmándú. V západní oblasti si řeky, které byly příliš silné na to, aby se nechaly zastavit, prořízly některé z nejhlubších soutěsek na světě. Bezprostředně na jih od vznikajícího Himálaje vytvořil pohyb desek rozsáhlé koryto, které se rychle zaplnilo sedimenty přenášenými řekami a dnes tvoří Indoganžskou nížinu. Nepál leží téměř celý v této kolizní zóně a zaujímá centrální sektor himálajského oblouku, téměř třetinu 2 400 km dlouhého Himálaje, přičemž malý pruh nejjižnějšího Nepálu zasahuje do Indoganžské nížiny a dva okresy na severozápadě se táhnou až k Tibetské náhorní plošině.

Nejvyšší hora světa Mount Everest leží na nepálsko-čínské hranici

Nepál se dělí na tři hlavní fyziografická pásma známá jako Himal-Pahad-Teraj. Himal je horská oblast obsahující sníh a nacházející se ve Velkém himálajském pohoří; tvoří severní část Nepálu. Nacházejí se zde místa s nejvyššími nadmořskými výškami na světě včetně 8 848,86 m vysokého Mount Everestu (nepálsky Sagarmáthá) na hranici s Čínou. Sedm dalších světových "osmitisícovek" leží v Nepálu nebo na jeho hranicích s Tibetem: Lhotse, Makalu, Čo Oyu, Kančendženga, Dhaulágirí, Annapurna a Manaslu. Pahad (Mahábhárat) je horská oblast, kde zpravidla neleží sníh. Nadmořská výška pohoří se pohybuje od 800 do 4 000 m n. m. s přechodem od subtropického podnebí pod 1 200 m n. m. do alpského podnebí nad 3 600 m n. m. Jižní hranici této oblasti tvoří Dolní himálajský hřbet, který dosahuje výšky 1 500 až 3 000 metrů, na sever od něj se střídají subtropická říční údolí a "kopce". Hustota zalidnění je vysoká v údolích, ale výrazně nižší nad 2 000 m n. m. a velmi nízká nad 2 500 m n. m., kde v zimě občas padá sníh. Jižní nížinné pláně neboli Teraj hraničící s Indií jsou součástí severního okraje Indoganžské nížiny. Teraj je nížinná oblast obsahující některá pohoří. Roviny byly vytvořeny a jsou napájeny třemi velkými himálajskými řekami: Kósí, Gandak a Ghághra (nepálsky zvané Karnali) a také menšími řekami pramenícími pod stálou sněhovou čárou. Tato oblast má subtropické až tropické podnebí. Nejvzdálenější pásmo podhůří zvané Siválik, jehož hřeben dosahuje výšky 700 až 1 000 metrů, vyznačuje hranice Gangské nížiny. Severně od těchto předhůří se na několika místech rozkládají široká, nízká údolí nazývaná Vnitřní terajská údolí (Bhitri Tarai Upatyaka).

Köppenova klasifikace podnebí pro Nepál

Indická zemská deska se vůči Asii stále posouvá na sever rychlostí přibližně 50 mm za rok. Nepál je tak náchylný k zemětřesením a pravidelná zemětřesení s ničivými následky jsou významnou překážkou rozvoje. Eroze Himálaje je velmi důležitým zdrojem sedimentů, které odtékají do Indického oceánu. Zejména řeka Saptakoshi odnáší z Nepálu obrovské množství bahna, nicméně v Biháru zaznamenává extrémní pokles spádu, což způsobuje vážné povodně a změny toku, a proto je známá jako Bihárská bolest. Silné záplavy a sesuvy půdy každoročně v monzunovém období způsobují úmrtí a nemoci, ničí zemědělskou půdu a ochromují dopravní infrastrukturu země.

Nepál má pět klimatických pásem, která zhruba odpovídají nadmořské výšce. Tropické a subtropické pásmo leží ve výšce pod 1 200 m, mírné pásmo ve výšce 1 200 až 2 400 m, chladné pásmo ve výšce 2 400 až 3 600 m, subarktické pásmo ve výšce 3 600 až 4 400 m a arktické pásmo ve výšce nad 4 400 m. V Nepálu je pět ročních období: léto, monzun, podzim, zima a jaro. Himálaj v zimě blokuje studené větry ze střední Asie a tvoří severní hranici monzunových větrů.

Biodiverzita

Tato mapa půdního pokryvu Nepálu s využitím dat Landsat 30 m (2010) ukazuje lesní porost jako dominantní typ půdního pokryvu v Nepálu

Nepál navzdory své rozloze vykazuje neúměrně velkou rozmanitost rostlin a živočichů. Nepál jako celek tvoří západní část východního himálajského horkého bodu biodiverzity s pozoruhodnou biokulturní rozmanitostí. Dramatické rozdíly v nadmořské výšce, které se v Nepálu vyskytují (60 m od hladiny moře na pláních Teraj až po 8 848 m na Mount Everestu), mají za následek rozmanitost biomů. Východní polovina Nepálu je na biodiverzitu bohatší, protože zde více prší, ve srovnání se západní částí, kde jsou ve vyšších nadmořských výškách běžnější podmínky arktického pouštního typu. V Nepálu žije 4 % všech druhů savců, 8,9 % druhů ptáků, 1 % druhů plazů, 2,5 % druhů obojživelníků, 1,9 % druhů ryb, 3,7 % druhů motýlů, 0,5 % druhů můr a 0,4 % druhů pavouků. V 35 typech lesů a 118 ekosystémech Nepálu se nalézá 2 % druhů kvetoucích rostlin, 3 % kapraďorostů a 6 % mechorostů.

Nosorožec indický se pohybuje na subtropických pastvinách na pláních Teraje

Rozloha nepálských lesů činí 59 624 km2, což je 40 % celkové rozlohy země, a dalších 4,38 % tvoří křoviny, takže celková zalesněná plocha činí 44,74 %, což představuje nárůst o 5 % od přelomu tisíciletí. Průměrné skóre indexu integrity lesní krajiny v roce 2019 bylo 7,23/10, což zemi řadí na 45. místo na světě ze 172 zemí. V jižních nížinách se v ekoregionu Teraj-Duar vyskytují savany a pastviny s jedněmi z nejvyšších travin na světě a také lesy šál, tropické stálezelené lesy a tropické říční opadavé lesy. V nižších polohách (700 m n. m. - 2000 m n. m.) jsou běžné subtropické a mírné opadavé smíšené lesy obsahující převážně šal (v nižších polohách), Chilaune a Katus a také subtropické borové lesy s převahou borovice čiré. Ve středních pahorkatinách (2 000-3 000 m n. m.) převládá dub a pěnišník. Subalpínské jehličnaté lesy pokrývají pásmo od 3 000 m do 3 500 m, kde dominuje dub (zejména na západě), jedle himálajská, borovice himálajská a jedlovec himalájský; častý je i výskyt pěnišníku. Ve výšce nad 3 500 m na západě a nad 4 000 m na východě ustupují jehličnaté stromy vysokohorským keřům a loukám s převahou pěníšníku.

Mezi pozoruhodné stromy patří trpká azadirachta indická neboli neem, která se hojně používá v tradiční bylinné medicíně, a bujně rostoucí fíkovník posvátný neboli peepal, který je zobrazen na starověkých pečetích z Mohendžodára a pod nímž podle záznamů v pálijském kánonu hledal osvícení Gautamo Buddha.

Monal lesklý (Danphe), národní pták Nepálu, hnízdí vysoko v Himálaji

Většina subtropických stálezelených listnatých lesů v nižších polohách Himálaje pochází z třetihorní flóry Tethysu. Při srážce indické deskyEurasií, která vytvořila a zvedla Himálaj, byla suchá a polosuchá středomořská flóra během následujících 40-50 milionů let vytlačena a přizpůsobena více alpínskému klimatu. Himálajské ohnisko biodiverzity bylo v neogénu místem masové výměny a mísení indických a euroasijských druhů. V Nepálu je endemický jeden druh savce (myšice nepálská), po dvou druzích ptáků a plazů, devět obojživelníků, osm druhů ryb a 29 druhů motýlů.

V Nepálu se vyskytuje 107 ohrožených druhů zařazených do červeného seznamu IUCN, z toho 88 druhů živočichů, 18 druhů rostlin a jeden druh ze skupiny "houby a protista". Patří mezi ně ohrožený tygr indický, panda červená, slon indický, kabar bělobřichý, divoký vodní buvol a jihoasijský říční delfín, dále kriticky ohrožený gaviál indický , drop bengálský,a sup bělohlavý, který téměř vyhynul v důsledku konzumace mršin dobytka ošetřeného diklofenakem. Všudypřítomný a ekologicky ničivý zásah člověka v posledních desetiletích kriticky ohrožuje nepálskou faunu a flóru. V reakci na to byl podstatně rozšířen systém národních parků a chráněných území, který poprvé vznikl v roce 1973 přijetím zákona o národních parcích a ochraně divoké přírody z roku 1973. Tzv. supí restaurace spolu se zákazem veterinárního používání diklofenaku vedly k nárůstu počtu supů bělohlavých. Komunitní lesnický program, v jehož rámci se třetina obyvatel země přímo podílí na obhospodařování čtvrtiny celkové zalesněné plochy, pomohl místním ekonomikám a zároveň snížil konflikty mezi lidmi a divokými zvířaty. Díky chovatelským programům spolu s vojenskými hlídkami za pomoci komunit a potíráním pytláctví a pašování se pytláctví kriticky ohrožených tygrů a slonů a mimo jiné i zranitelných nosorožců snížilo fakticky na nulu a jejich počet se neustále zvyšuje. Nepál má dvanáct národních parků, jednu přírodní rezervace, jednu loveckou rezervaci, šest chráněných území a devět nárazníkových zón o celkové rozloze 35 000 km2, což představuje 23 % celkové rozlohy země, přičemž deset mokřadů je chráněno podle Ramsarské úmluvy.

Otázky životního prostředí

Problémy životního prostředí v Nepálu zahrnují řadu otázek, jako je odlesňování, změna klimatu, energetika, odpady a ochrana druhů. Mnohé z těchto problémů byly vyvolány rychlou industrializací bez zásadní regulace životního prostředí.

Významnými zdroji znečištění vody jsou sedimentace a vypouštění průmyslových odpadních vod a významným zdrojem znečištění vnitřního ovzduší a příčina dýchacích potíží je spalování dřeva jako paliva. Ke znečištění ovzduší v městských oblastech stále více přispívají emise z dopravních prostředků a průmyslu.

Míra úmrtnosti na vnitřní i venkovní látky znečišťující ovzduší činila 133,3 na 100 000 obyvatel (2017), což je druhá nejvyšší míra úmrtnosti po úmrtnosti na srdečně-cévní onemocnění v Nepálu. Při spalování uhlí a paliv z biomasy nedochází k úplnému spalování. Zanechávají za sebou určité množství různých chemických látek a plynů, které jsou obvykle dýchatelné a mohou být spojeny s dlouhodobými chronickými obstrukčními plicními chorobami, kardiovaskulárními chorobami a nepříznivými reprodukčními účinky. Nejzranitelnějšími skupinami jsou při znečištění ovzduší v domácnostech ženy a děti.

Především ve venkovských a horských oblastech země, kde lidé často nemají v důsledku nízkých venkovních teplot možnost větrání v domácnostech, mají tendenci používat tuhá paliva a biomasu. Téměř 64 % domácností vaří v interiérech na palivovém dřevě a 10 % domácností spaluje kravský trus kvůli nedostatku lepších kamen, plynu na vaření a lepšího větrání. To je hlavní problém, který způsobuje environmentální zdravotní problémy, jako je zánět spojivek, podráždění horních cest dýchacích a akutní respirační infekce. V Káthmándú vede znečištění ovzduší – v důsledku stavebních projektů, vysokého počtu obyvatel, který má za následek zvýšený počet vozidel, a špatného stavu silnic – k nebezpečnému znečištění.

Zdá se, že odlesňování a degradace půdy postihují mnohem větší část populace a mají nejhorší důsledky pro hospodářský růst a živobytí jednotlivců. Úbytek lesů přispívá k záplavám, erozi půdy a stagnaci zemědělské produkce. Odhady naznačují, že od roku 1966 do roku 2000 se lesní porosty snížily ze 45 na 29 % celkové rozlohy země. Mezi často uváděné příčiny odlesňování patří růst populace, vysoká spotřeba palivového dřeva, infrastrukturní projekty a přeměna lesů na pastviny a ornou půdu. Podle vládních odhadů se ročně ztratí 1,5 milionu tun živin z půdy a v roce 2002 se přibližně 5 % zemědělských podniků stalo neobdělávatelnými v důsledku eroze půdy a záplav.

Degradace půd je připisována růstu populace, nesprávnému používání agrochemikálií a příliš intenzivnímu využívání půdy, která je příliš malá na to, aby většině domácností poskytla dostatek potravin. Od konce 80. let 20. století se vládní politiky snaží tyto četné a související problémy řešit. Politiky často brzdí nedostatek finančních prostředků, nedostatečné znalosti nepálských horských ekosystémů, byrokratická neefektivita a někdy i sporné vztahy mezi centrální vládou a místními komunitami (MFSC, 2000).

Nepál měl v roce 2018 průměrnou hodnotu indexu integrity lesní krajiny 7,23/10, což jej řadí na 45. místo na světě ze 172 hodnocených zemí.

Změna klimatu v Nepálu je pro Nepál velkým problémem, protože je jednou z nejzranitelnějších zemí vůči dopadům změny klimatu. Celosvětově je Nepál na čtvrtém místě, pokud jde o zranitelnost vůči změně klimatu. Záplavy se šíří po úpatí Himálaje a přinášejí sesuvy půdy, po nichž zůstávají desítky tisíc domů a zničené rozsáhlé plochy zemědělské půdy a silnic. Ve vydání indexu klimatických rizik organizace Germanwatch pro rok 2021 byl vyhodnocen jako desátá země nejvíce postižená klimatickými kalamitami v letech 2000 až 2019. Země má v indexu environmentální výkonnosti (EPI) velmi nízké výsledky a celkově se (v roce 2022) umístila na 162 místě ze 180 hodnocených zemí.

Politika a vláda

Politika

Rám Čandra Poudel prezident Pušpa Kamal Dahal předseda vlády

Nepál je parlamentní republikou se systémem více politických stran. Má tři politické strany zastoupené ve federálním parlamentu: Nepálská komunistická strana (NKS), Nepálský kongres (NK) a Nepálská strana Džanata Samajbadi (JSPN). Ze dvou hlavních stran, které se obě oficiálně hlásí k demokratickému socialismu, je Nepálská komunistická strana považována za levicovou, zatímco Nepálský kongres za centristický. Během většiny krátkých období uplatňování demokracie v 50. a 90. letech 20. století měl Nepálský kongres většinu křesel v parlamentu; v 90. letech 20. století byla jeho konkurentem Komunistické strany Nepálu (sjednocená marxisticko-leninská) KSN-ML. Po vstupu maoistů do politického procesu v roce 2006 se stali třetí největší stranou, po volbách v roce 2017, prvních podle nové ústavy, se NKS, vzniklá sloučením KSN-ML a Komunistické strany Nepálu (Maoistický střed), stala vládnoucí stranou na federální úrovni a v šesti ze sedmi provincií. Koalice Madhesi, složená ze stran Samajbadi a Rastriya Janata, které se později spojily do JSPN, vytvořila provinční vládu v provincii Madhesi (tehdejší provincie č. 2), ačkoli ve zbytku země má zanedbatelné zastoupení. Ačkoli má Nepálský kongres výrazně menší zastoupení, je jedinou významnou opozicí vůči vládnoucí komunistické straně na všech úrovních vlády. Šér Bahádur Deuba, vůdce Nepálského kongresu, byl v červenci 2021 opět jmenován premiérem.

Portrét B. P. KoiralyB. P. Koirála vedl revoluci v roce 1951, stal se prvním demokraticky zvoleným premiérem a po svém sesazení a uvěznění v roce 1961 strávil zbytek života bojem za demokracii

Ve 30. letech 20. století vzniklo v hlavním městě živé podzemní politické hnutí, z něhož se v roce 1936 zrodila organizace Nepal Praja Parišad, která byla po popravě čtyř velkých mučedníků o sedm let později rozpuštěna. Přibližně ve stejné době se Nepálci zapojení do indického hnutí za nezávislost začali organizovat do politických stran, což vedlo ke zrodu Nepálského kongresu a Komunistické strany Nepálu. V době, kdy se komunismus snažil najít svou oporu, se Nepálskému kongresu podařilo v roce 1951 svrhnout ránovský režim a těšil se drtivé podpoře voličů. V bezpartijním systému pančajátů, který v roce 1962 inicioval král Mahéndra, se ve vedení vlády střídali stoupenci monarchie; političtí vůdci zůstávali v ilegalitě, v exilu nebo ve vězení. Komunistické povstání bylo v 70. letech potlačeno v jeho kolébce, což nakonec vedlo ke spojení dosud rozptýlených komunistických frakcí do Sjednocené levicové fronty.

Po společném občanském odporu Sjednocené levicové fronty a Nepálského kongresu, který v roce 1990 svrhl pančaját, se fronta přejmenovala na Komunistické strany Nepálu (sjednocená marxisticko-leninská) , přijala vícestranickou demokracii a během krátkého období, kdy byla ve vládě, zavedla sociální programy, které jsou stále populární. Poté, co se maoistická strana zapojila do hlavního politického proudu po mírové revoluci v roce 2006, přijala také vícestranickou demokracii jako svou oficiální linii. V přechodném období mezi lety 2006 a 2015 docházelo k trvalým protestům nově vzniklých etnocentrických nacionalistických hnutí, mezi nimiž bylo hlavní Hnutí Madhéš. RJPN a SPN prosazující rovná práva a samosprávu pro Madhéš se staly hlavními politickými stranami v Terai, zejména v provincii Madhéš.

Vláda

Nepál se řídí nepálskou ústavou. Podle ní má Nepál multietnické, multilingvální, multináboženské a multikulturní charakteristiky se společnými aspiracemi lidí žijících v různých geografických oblastech, kteří jsou oddáni a sjednoceni poutem věrnosti národní nezávislosti, územní celistvosti, národním zájmům a prosperitě Nepálu.

Nepálská vláda má tři složky:

Správní rozdělení

Provincie Hl. město Guvernér Hlavní ministr Okresy Plocha
(km2)
Obyvatelstvo
sčítání
2011
Obyvatelstvo sčítání
2021
Hustota
(ob./km2)
2021
Index lidského rozvoje Mapa
Kóší Biratnagar Somnath Adhikari Rajendra Kumar Rai 14 25 905 4 534 943 4 972 021 192 0,553
Madhéš Janakpur Hari Shankar Mishra Lalbabu Raut 8 9 661 5 404 145 6 126 288 634 0,485
Bágmatí Hetauda Yadav Chandra Sharma Rajendra Prasad Pandey 13 20 300 5 529 452 6 084 042 300 0,560
Gandakí Pókhara Prithvi Man Gurung Krishna Chandra Nepali 11 21 856 2 403 757 2 479 745 113 0,567
Lumbiní Deukhuri Amik Sherchan Kul Prasad KC 12 19 707 4 499 272 5 124 225 260 0,519
Karnálí Birendranagar Govinda Prasad Kalauni Jeevan Bahadur Shahi 10 30 213 1 570 418 1 694 889 56 0,469
Sudurpaščim Godawari Ganga Prasad Yadav Trilochan Bhatta 9 19 539 2 552 517 2 711 270 139 0,478
Nepál Káthmándú Prezident
Rám Čandra Poudel
Předseda vlády
Pušpa Kamal Dahal
77 147 181 26 494 504 29 192 480 198 0,579

Nepál je federativní republika, která se skládá ze 7 provincií. Každá provincie se skládá z 8 až 14 okresů. Okresy se zase skládají z místních jednotek známých jako městské a venkovské obce. Celkem existuje 753 místních jednotek, které zahrnují 6 metropolitních obcí, 11 submetropolitních obcí a 276 obcí, celkem 293 městských obcí a 460 venkovských obcí. Každá místní jednotka se skládá z obvodů. Celkem je 6 743 obvodů.

Místní samosprávy mají ve své místní působnosti výkonnou a zákonodárnou i omezenou soudní moc. Provincie mají jednokomorový parlamentní westminsterský systém vlády. Místní a provinční vlády vykonávají některé absolutní pravomoci a některé pravomoci sdílené s provinční nebo federální vládou. Okresní koordinační výbor, výbor složený ze všech volených představitelů místních samospráv v okrese, má velmi omezenou úlohu.

Zákony a prosazování práva

Nepál v posledních letech dosáhl pokroku, pokud jde o práva menšin

Nepálská ústava je nejvyšším zákonem země a jakékoli jiné zákony, které jsou s ní v rozporu, jsou automaticky neplatné v mezích rozporu. Konkrétní právní předpisy jsou kodifikovány jako občanský zákoník a trestní zákoník, které doplňuje občanský soudní řád, respektive trestní řád. Nejvyšší soud je nejvyšší autoritou při výkladu zákonů a může nařídit parlamentu, aby podle potřeby změnil nebo přijal nové zákony. Nepálské zákony jsou obecně považovány za pokrokovější ve srovnání s jinými rozvojovými zeměmi a v některých případech i s mnoha vyspělými zeměmi. Byl zrušen trest smrti. Nepál také dosáhl pokroku v oblasti práv LGBT a rovnosti pohlaví. Uznává znásilnění v manželství a podporuje právo na potrat. Kvůli nárůstu potratů volených podle pohlaví však byla zavedena omezení. Nepál je signatářem Ženevské úmluvy, úmluv/dohod o zákazu biologických, chemických a jaderných zbraní, základních úmluv Mezinárodní organizace práce, Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a Pařížské dohody o klimatu. Některá právní ustanovení, která se řídí socioekonomickým, kulturním a náboženským cítěním, zůstávají diskriminační. Existuje diskriminace cizích státních příslušníků, kteří uzavřeli manželství s nepálskými občany, na základě pohlaví. Otcovský původ osoby je ceněn a vyžadován v právních dokumentech. Mnoho zákonů zůstává v praxi nevymahatelných.

Pracovníci dopravní policie ručně řídí dopravu i na nejvytíženějších silnicích a křižovatkách.

Pracovníci dopravní policie ručně řídí dopravu i na nejvytíženějších silnicích a křižovatkách

Nepálská policie je hlavním donucovacím orgánem. Je to nezávislá organizace pod vedením generálního inspektora, který je jmenován ministerstvem vnitra a jemuž podléhá. Kromě udržování veřejného pořádku je zodpovědná za řízení silničního provozu, které provádí nepálská dopravní policie. Nepálské ozbrojené policejní síly, samostatná polovojenská policejní organizace, spolupracují s nepálskou policií v běžných bezpečnostních záležitostech; jsou určeny pro zvládání davů, protipovstalecké a protiteroristické akce a další vnitřní záležitosti, kde může být nezbytné použití síly. Oddělení pro vyšetřování trestných činů nepálské policie se specializuje na vyšetřování trestných činů a forenzní analýzu. Komise pro vyšetřování zneužití pravomoci je nezávislý vyšetřovací orgán, který vyšetřuje a stíhá případy související s korupcí, úplatkářstvím a zneužitím pravomoci. Míra úmyslných vražd v Nepálu, která v roce 2016 činila 2,16 na 100 000 obyvatel, je mnohem nižší než průměr; policejní údaje naznačují, že v posledních letech se míra kriminality neustále zvyšuje. Nepál se v roce 2019 umístil na 76. místě ze 163 zemí v žebříčku Světového indexu míru.

Zahraniční vztahy

Památník Gurkhů v Londýně

Nepál je při obraně země závislý na diplomacii. Ve vztazích se svými sousedy zachovává politiku neutrality, s ostatními zeměmi v regionu má přátelské vztahy a v globálním měřítku se drží politiky nezařazování. Nepál je mimo jiné členem Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci, Organozace spojených národů (OSN), Světové obchodní organizace, BIMSTEC a ACD. Má dvoustranné diplomatické vztahy se 167 zeměmi a EU,velvyslanectví ve 30 zemích a také šest konzulátů, zatímco 25 zemí má v Nepálu velvyslanectví a více než 80 dalších zemí má nerezidenční diplomatické mise. Nepál je jedním z hlavních přispěvatelů do mírových misí OSN, od roku 1958 poskytl více než 119 000 pracovníků do 42 misí. Nepálci mají pověst čestných, věrných a statečných lidí, díky čemuž již 200 let slouží jako legendární Gurkhové v indické a britské armádě, sloužili v obou světových válkách, indicko-pákistánské válce i v Afghánistánu a Iráku, ačkoli Nepál se žádného z těchto konfliktů přímo neúčastnil, a získali nejvyšší vojenská vyznamenání, včetně britského Viktoriina kříže a indického řádu Param Vir Chakra.

Nepál je jedním z hlavních přispěvatelů do mírových misí OSN

Nepál uplatňuje politiku „vyvážených vztahů“ se dvěma obrovskými bezprostředními sousedy, Indií a Čínou; smlouva o míru a přátelství s Indií z roku 1950 stanoví mnohem užší vztahy. Nepál a Indie mají otevřenou hranici s volným pohybem osob, náboženskými, kulturními a manželskými vazbami. Indie je největším obchodním partnerem Nepálu, na němž je závislý v dodávkách veškeré ropy a plynu a řady základního zboží. Nepálci mohou v Indii vlastnit majetek, zatímco Indové mohou v Nepálu volně žít a pracovat. Vztahy mezi Indií a Nepálem, ačkoli jsou velmi blízké, se potýkají s problémy pramenícími z územních sporů, ekonomiky a problémů, které jsou vlastní vztahům mezi velkou a malou mocností. Nepál navázal diplomatické vztahy s Čínskou lidovou republikou 1. srpna 1955 a v roce 1960 podepsal smlouvu o míru a přátelství; od té doby jsou vztahy založeny na pěti zásadách mírového soužití (panča šíla). Nepál zachovává neutralitu v konfliktech mezi Čínou a Indií. Nadále se pevně drží politiky jedné Číny a je známo, že omezuje protičínské aktivity tibetských uprchlíků v Nepálu. Občané obou zemí mohou překračovat hranice a cestovat až do vzdálenosti 30 km bez víz. Čína je v Nepálu vnímána příznivě díky absenci jakýchkoli hraničních sporů nebo vážného zasahování do vnitřní politiky spolu s její pomocí při rozvoji infrastruktury a pomocí při mimořádných událostech; přízeň vzrostla poté, co Čína pomohla Nepálu během hospodářské blokády uvalené Indií v roce 2015. Následně Čína poskytla Nepálu přístup do svých přístavů pro obchod se třetími zeměmi a Nepál se připojil k čínské iniciativě Nová Hedvábná stezka.

Nepál klade důraz na větší spolupráci v jižní Asii a aktivně se zasazoval o založení Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci, jehož stálý sekretariát sídlí v Káthmándú. Nepál byl jednou z prvních zemí, které uznaly nezávislý Bangladéš, a obě země se snaží posílit spolupráci v oblasti obchodu a vodního hospodářství; námořní přístavy v Bangladéši, které jsou blíže, jsou považovány za životaschopnou alternativu k monopolu Indie na nepálský obchod s třetími zeměmi. Nepál byl první jihoasijskou zemí, která navázala diplomatické vztahy s Izraelem, a obě země mají silné vztahy; uznává práva Palestinců, hlasoval pro jejich uznání v OSN a proti uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele. Mezi země, s nimiž Nepál udržuje úzké vztahy, patří nejštědřejší dárci a rozvojoví partneři – mimo jiné Spojené státy americké, Velká Británie, Dánsko, Japonsko a Norsko.

Vojenské a zpravodajské služby

Víceúčelový nůž kukri (nahoře) je charakteristickou zbraní nepálských ozbrojených sil a používají ho Gurkhové, nepálská armáda, policie a dokonce i bezpečnostní stráže

Nejvyšším velitelem nepálské armády je prezident; její rutinní řízení zajišťuje ministerstvo obrany. Vojenské výdaje za rok 2018 činily v přepočtu 398,5 milionu dolarů, což je přibližně 1,4 % hrubého domácího produktu (HDP). Nepálská armáda, která je téměř pouze pozemní pěchota, čítá necelých sto tisíc vojáků; nábor je dobrovolný. Disponuje několika letadly, především vrtulníky, které slouží především k přepravě, hlídkování a pátrání a záchraně. Ředitelství vojenské rozvědky pod nepálskou armádou slouží jako vojenská zpravodajská agentura; Národní vyšetřovací oddělení, které má za úkol shromažďovat národní a mezinárodní zpravodajské informace, je nezávislé. Nepálská armáda je využívána především k rutinní ostraze kritických objektů, protipytláckému hlídkování v národních parcích, protipovstaleckému boji a pátrání a záchraně při přírodních katastrofách; provádí také velké stavební projekty. Neexistuje žádná diskriminační politika náboru do armády, ale převažují v ní muži z elitních kast válečníků Pahari.

Ekonomika

Poměrné zastoupení nepálského vývozu, 2019

Nepál je rozvojovou zemí, která se v nominálním HDP na obyvatele řadí na 165. místo na světě a v HDP na obyvatele v paritě kupní síly na 162. místo. Hrubý domácí produkt (HDP) Nepálu za rok 2019 činil 34,186 miliardy USD. S roční mírou růstu vypočtenou na 6,6 % v roce 2019 a očekávanou mírou růstu 2,89 % v roce 2021 je Nepál jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě. Nepál je od dubna 2004 členem Světové obchodní organizace.

Nepálská pracovní síla s 16,8 milionu pracovníků je 37. největší na světě. Primární sektor tvoří 28 % HDP, sekundární sektor 15 % a terciární sektor 58 %. Nepálské devizové remitence ve výši 8,1 miliardy USD v roce 2018, 19. největší na světě a tvořící 28 % HDP, přispěly do jeho ekonomiky miliony pracovníků především v Indii, na Středním východě a ve východní Asii, téměř všichni z nich jsou nekvalifikovaní dělníci. Mezi hlavní zemědělské produkty patří obiloviny (ječmen, kukuřice, proso, rýže a pšenice), olejniny, brambory, luštěniny, cukrová třtina, juta, tabák, mléko a maso buvolů domácích. Mezi hlavní průmyslová odvětví patří cestovní ruch, výroba koberců, textilu, cigaret, cementu, cihel a také malé mlýny na rýži, jutu, cukr a olejniny. Mezinárodní obchod Nepálu se výrazně rozšířil v roce 1951 se zavedením demokracie; liberalizace začala v roce 1985 a nabrala na obrátkách po roce 1990. Ve fiskálním roce 2016/17 činil zahraniční obchod Nepálu 1,06 bilionu rupií, což představuje třiadvacetinásobný nárůst oproti 45,6 miliardám rupií v roce 1990/91. Více než 60 % nepálského obchodu tvoří obchod s Indií. K hlavním vývozním artiklům patří konfekce, koberce, luštěniny, řemeslné výrobky, kůže, léčivé byliny a výrobky z papíru, které tvoří 90 % celkového vývozu. Mezi hlavní dovozní položky patří různé hotové výrobky a polotovary, suroviny, stroje a zařízení, chemická hnojiva, elektrická a elektronická zařízení, ropné produkty, zlato a konfekce. Inflation was at 4.5% in 2019. Inflace v roce 2019 činila 4,5 %. 193 Devizové rezervy v červenci 2019 činily 9,5 miliardy USD, což odpovídá 7,8 měsíčnímu dovozu.

Vývoj reálného HDP na obyvatele Nepálu

Nepál dosáhl významného pokroku ve snižování chudoby, díky čemuž se počet obyvatel žijících pod mezinárodní hranicí chudoby (1,90 USD na osobu a den) snížil z 15 % v roce 2010 na pouhých 9,3 % v roce 2018, ačkoli zranitelnost zůstává extrémně vysoká, neboť téměř 32 % obyvatel žije z částky mezi 1,90 a 3,20 USD na osobu a den. Nepál dosáhl zlepšení v odvětvích, jako je výživa, dětská úmrtnost, přístup k elektřině, kvalitnější podlahy a majetek. Při současném trendu se očekává, že Nepál vymýtí chudobu do 20 let. Zvláště zranitelný je zemědělský sektor, který je vysoce závislý na monzunových deštích, přičemž od roku 2014 je zavlažováno pouze 28 % orné půdy. Zemědělství zaměstnává 76 % pracovní síly, služby 18 % a zpracovatelský a řemeslný průmysl 6 %. K hospodářskému růstu přispívají především soukromé investice, spotřeba, cestovní ruch a zemědělství.

Vládní rozpočet činí v přepočtu přibližně 13,71 miliardy dolarů (fiskální rok 2019/20); výdaje rozpočtu na rozvoj infrastruktury, z nichž většina pochází ze zahraniční pomoci, se obvykle nedaří naplnit. Země dostává zahraniční pomoc od Spojeného království, Indie, Japonska, USA, EU, Číny, Švýcarska a skandinávských zemí. Nepálská rupie je již mnoho let vázána na indickou rupii kurzem 1,6. Příjem na hlavu činí 1 004 amerických dolarů. Rozdělení bohatství Nepálců odpovídá rozdělení bohatství v mnoha vyspělých i rozvojových zemích: 10 % domácností s nejvyšším příjmem kontroluje 39,1 % národního bohatství a 10 % domácností s nejnižším příjmem kontroluje pouze 2,6 %. Hlavními exportními partnery jsou Evropská unie (EU) (46,13 %), Spojené státy americké (17,4 %) a Německo (7,1 %), které nakupují především nepálské oděvní konfekce. Mezi dovozní partnery Nepálu patří Indie (47,5 %), Spojené arabské emiráty (11,2 %), Čína (10,7 %), Saúdská Arábie (4,9 %) a Singapur (4 %).

Kromě toho, že země má vnitrozemskou, členitou geografii, málo hmatatelných přírodních zdrojů a špatnou infrastrukturu, brzdí její hospodářský růst a rozvoj také neefektivní vláda po roce 1950 a dlouhotrvající občanská válka. Dluhové otroctví, které se týká i dětí dlužníků, je v západních kopcích a oblasti Teraj přetrvávajícím sociálním problémem, přičemž podle odhadů The Global Slavery Index z roku 2016 bylo za zotročené považováno 234 600 osob, tj. 0,82 % obyvatelstva.

V roce 2022 Nepál omezil dovoz nepotřebného zboží poté, co klesly jeho devizové rezervy. Pandemie covidu-19 způsobila pokles výdajů na cestovní ruch a peněz posílaných domů Nepálci pracujícími v zahraničí, což následně snížilo devizové rezervy země.

Cestovní ruch

Turisté si prohlížejí nosorožce jednorohého ze slona v národním parku Čitvan

Cestovní ruch je jedním z největších a nejrychleji rostoucích odvětví v Nepálu, zaměstnává více než milion lidí a podílí se z 8 % na celkovém HDP. Počet zahraničních návštěvníků v roce 2018 poprvé překročil hranici jednoho milionu (nepočítaje indické turisty přijíždějící po zemi). Podíl nepálských návštěvníků na návštěvnosti jižní Asie činí přibližně 6 % a v průměru utrácejí mnohem méně, přičemž Nepál se na výdělku podílí 1,7 % Mezi nejvýznamnější turistické cíle patří Pókhara, trekový okruh Annapurna a čtyři památky světového dědictví UNESCOLumbiní, národní park Sagarmatha (kde se nachází Mount Everest), sedm míst v údolí Káthmándú, která jsou souhrnně zapsána na Seznamu světového dědictví UNESCO, a národní park Čitvan. Většina nepálských horolezců vydělává na Mount Everestu, který je z nepálské strany lépe dostupný.

Nepál, oficiálně otevřený pro západní turisty v roce 1951, se stal oblíbenou destinací na konci tzv. pozemní cesty do Indie, v 60. a 70. letech 20. století. Odvětví, narušené občanskou válkou v 90. letech 20. století, se od té doby zotavilo, ale čelí výzvám růstu kvůli nedostatku vhodných zařízení pro špičkový cestovní ruch označovaných jako „úzké hrdlo infrastruktury“, vlajkovému dopravci v troskách a hrstce řádně rozvinutých a prodávaných destinací. Určitý úspěch zaznamenala domácí turistika, při níž kulturní a ekologičtí turisté pobývají jako platící hosté v domech domorodých obyvatel.

V dubnu 2023 vydaly nepálské autority kontroverzní nařízení, podle něhož by mělo být nově potřeba si na většinu oblíbených treků povinně najímat průvodce. Důvodem měla být mimo jiné větší bezpečnost a zvýšení příjmů z turistického ruchu. Toto nařízení nicméně dle dostupných zdrojů nebylo v průběhu následujícího roku vynucováno.

Zaměstnávání cizinců

Zatímco dospělí jsou v zahraničí zaměstnáváni v podmínkách podobných otroctví, statisíce dětí v zemi jsou zaměstnávány jako dětská pracovní síla (nepočítaje zemědělský sektor).

Zatímco dospělí jsou v zahraničí zaměstnáváni v podmínkách podobných otroctví, statisíce dětí v zemi jsou zaměstnávány jako dětská pracovní síla (nepočítaje zemědělský sektor)

Míra nezaměstnanosti a podzaměstnanosti přesahuje polovinu práceschopného obyvatelstva, což nutí miliony lidí hledat práci v zahraničí, především v Indii, Perském zálivu a východní Asii. Tito pracovníci, většinou nekvalifikovaní, nevzdělaní a zadlužení u lichvářů, jsou podváděni personálními společnostmi a posíláni k vykořisťovatelským zaměstnavatelům nebo do zemí zmítaných válkou na základě podvodných smluv. Jsou jim zabavovány pasy, které jim budou vráceny, až jim zaměstnavatel poskytne dovolenou nebo ukončí smlouvu. Většina z nich nedostává minimální mzdu a mnozí jsou nuceni se vzdát celé mzdy nebo její části. Mnoho Nepálců pracuje v extrémně nebezpečných podmínkách; každý den zemřou v průměru dva pracovníci. Kvůli omezením, která jsou kladena na ženy, je mnoho z nich závislých na obchodnících s lidmi, aby se dostaly ze země, a končí jako oběti násilí a zneužívání. Předpokládá se, že mnoho Nepálců pracuje v podmínkách podobných otroctví a Nepál vynakládá miliardy rupií na záchranu uvízlých dělníků, na odměny zadluženým rodinám mrtvých a na soudní výlohy pro ty, kteří byli zatčeni v cizích zemích. Ačkoli se miliony lidí vymanily z chudoby, kvůli nedostatku podnikatelských schopností se remitence z velké části utrácejí za nemovitosti a spotřebu.

Infrastruktura

Energie

Střední Marsyangdi vodní elektrárna. Nepál má významný potenciál pro výrobu vodní energie, kterou plánuje vyvážet do celé jižní Asie

Většina energie v Nepálu pochází z biomasy (80 %) a dovážených fosilních paliv (16 %). Většina konečné spotřeby energie připadá na sektor bydlení (84 %), následuje doprava (7 %) a průmysl (6 %); sektor dopravy a průmyslu se v posledních letech rychle rozvíjí. S výjimkou některých ložisek hnědého uhlí nemá Nepál žádná známá ložiska ropy, zemního plynu nebo uhlí. Veškerá komerční fosilní paliva (především ropa, zkapalněný zemní plyn a uhlí) se dovážejí, na což se vynakládá 129 % celkových příjmů země z vývozu. Pouze asi 1 % energetické potřeby je uspokojováno elektřinou. Trvalý charakter nepálských řek a strmý sklon topografie země poskytují ideální podmínky pro rozvoj hydroelektrických projektů. Podle odhadů činí ekonomicky využitelný potenciál vodní energie v Nepálu přibližně 42 000 MW, Nepál však doposud dokázal využít pouze asi 1 100 MW. Vzhledem k tomu, že většina z něj je vyráběna v elektrárnách na tekoucí vodě (run-of-river - ROR), je skutečný vyrobený výkon mnohem nižší v suchých zimních měsících, kdy může špičková poptávka dosáhnout až 1 200 MW, a Nepál musí k uspokojení poptávky dovážet až 650 MW z Indie. Velké hydroenergetické projekty trpí zpožděním a neúspěchy. Míra elektrifikace Nepálu (76 %) je srovnatelná s ostatními zeměmi v regionu, ale existují značné rozdíly mezi venkovskými (72 %) a městskými (97 %) oblastmi. Postavení energetického sektoru zůstává neuspokojivé kvůli vysokým tarifům, vysokým systémovým ztrátám, vysokým výrobním nákladům, vysokým režijním nákladům, nadměrnému počtu zaměstnanců a nižší domácí poptávce.

Doprava

Nepál zůstává izolován od hlavních světových pozemních, leteckých a námořních dopravních tras, ačkoli uvnitř země je letecká doprava v lepším stavu, má 47 letišť, z toho 11 se zpevněnými dráhami; lety jsou časté a zajišťují rozsáhlý provoz. Kopcovitý a hornatý terén v severních dvou třetinách země ztěžuje a prodražuje výstavbu silnic a další infrastruktury. K roku 2016 bylo na jihu země něco přes 11 890 km zpevněných silnic, 16 100 km nezpevněných cest a jen 59 km železničních tratí, k roku 2018 byla všechna okresní sídla (kromě Simikotu) napojena na silniční síť. Většina venkovských silnic je v období dešťů neprovozuschopná, pravidelně jsou nefunkční i státní silnice. Nepál je při výstavbě, údržbě a rozšiřování silniční sítě téměř výhradně závislý na pomoci zemí, jako je Čína, Indie a Japonsko. Jediným praktickým námořním přístavem pro zboží směřující do Káthmándú je Kalkata v Indii. Národní letecký dopravce Nepal Airlines je ve špatném stavu kvůli špatnému řízení a korupci a EU ho zařadila na černou listinu. Vnitrostátně je kvůli špatnému stavu silniční sítě obtížný přístup k obchodům, školám a zdravotním klinikám.

Komunikace

Podle zprávy Nepálského telekomunikačního úřadu MIS ze srpna 2019 činila míra předplatného hlasové telefonie 3 % celkové populace u pevných telefonů a 139 % u mobilních telefonů; 98 % veškerého hlasového telefonování probíhalo prostřednictvím mobilních telefonů. Podobně, zatímco odhadem 15 % mělo přístup k pevnému vysokorychlostnímu připojení, dalších 53 % přistupovalo k internetu prostřednictvím předplacených mobilních datových služeb; téměř 15 milionů z nich s 3G nebo lepším připojením. Trh s mobilní hlasovou telefonií a širokopásmovým připojením ovládaly dvě telekomunikační společnosti, státní Nepal Telecom (55 %) a soukromá nadnárodní společnost Ncell (40 %). Z 21% podílu na trhu s pevným širokopásmovým připojením si přibližně 25 % opět rozdělil Nepal Telecom, zbytek připadl soukromým poskytovatelům internetových služeb. Přestože existuje velký rozdíl v míře rozšíření mezi venkovskými a městskými oblastmi, mobilní služby dosáhly 75 okresů země pokrývajících 90 % rozlohy a očekávalo se, že do roku 2020 bude širokopásmový přístup dostupný 90 % obyvatelstva.

Média

Od roku 2019 provozuje stát tři televizní stanice a celostátní a regionální rozhlasové stanice. Licenci k provozu má 117 soukromých televizních kanálů a 736 rozhlasových stanic v pásmu FM, z toho nejméně 314 komunitních rozhlasových stanic. Podle sčítání lidu z roku 2011 činil podíl domácností vlastnících rozhlas 51 %, televizi 36 %, kabelovou televizi 19 % a počítač 7 %. Podle klasifikace Tiskové rady Nepálu bylo v roce 2017 z 833 publikací produkujících původní obsah deset celostátních deníků a týdeníků hodnoceno třídou A+. V roce 2019 zařadila organizace Reportéři bez hranic Nepál na 106. místo na světě z hlediska svobody tisku.

Demografie

Občané Nepálu jsou známí jako Nepálci. Nepálci jsou potomci tří hlavních migračních proudů z Indie, Tibetu a severní Barmy a čínské provincie Jün-nan přes Ásám. Mezi nejstarší obyvatele patřili Kiratové z východní oblasti, Névárciúdolí Káthmándú, domorodí Tharové z planin Teraj a Khas Pahariové z odlehlého západu. Navzdory migraci značné části obyvatelstva do Teraj v posledních letech žije většina Nepálců stále v centrální vysočině, zatímco severní hory jsou řídce osídlené.

Nepál je multikulturní a multietnická země, kde žije 125 různých etnických skupin, které hovoří 123 různými mateřskými jazyky a vyznávají kromě hinduismu, buddhismu, islámu a křesťanství také řadu domorodých a lidových náboženství. Podle sčítání lidu z roku 2011 žilo v Nepálu 26,5 milionu obyvatel, což je téměř trojnásobný nárůst oproti devíti milionům v roce 1950. Od roku 2001 do roku 2011 se průměrná velikost rodiny snížila z 5,44 na 4,9 členů. Sčítání také zaznamenalo přibližně 1,9 milionu nepřítomných osob, což je o více než milion více než v roce 2001; většinu z nich tvoří muži pracující v zahraničí. To souvisí s poklesem poměru pohlaví na 94,2 z 99,8 v roce 2001. Roční míra růstu populace v letech 2001 až 2011 činila 1,35 %, zatímco v letech 1961 až 2001 to bylo v průměru 2,25 %; což se rovněž přičítá absentérům.

Nepál patří mezi deset nejméně urbanizovaných a deset nejrychleji urbanizovaných zemí světa. V roce 2014 žilo ve městech odhadem 18,3 % obyvatel. Míra urbanizace je vysoká v Teraji, doonských údolích vnitřního Teraje a údolích středohor, ale nízká ve vysokém Himálaji. Stejně tak je míra urbanizace vyšší ve středním a východním Nepálu ve srovnání s oblastí dále na západě. Hlavní město Káthmándú, přezdívané „město chrámů“, je největším městem v zemi a kulturním a jejím ekonomickým srdcem. Mezi další velká města v Nepálu patří Pókhara, Birátnagar, Lalitpur (Pátan), Bharatpur, Birgunj, Dharan, Hetauda a Nepalgunj. Mezi hlavní problémy rychle rostoucích měst, především údolí Káthmándú, patří dopravní zácpy, znečištění a nedostatek pitné vody.

Největší města

Největší města Nepálu (sčítání 2021)


Káthmándú

Pókhara

# Město Provincie Populace


Bharatpur

Pátan

1 Káthmándú Bágmatí 845 767
2 Pókhara Gandakí 518 452
3 Bharatpur Bágmatí 369 377
4 Pátan Bágmati 299 843
5 Birgunj Madhéš 268 273
6 Birátnagar Kóší 244 750
7 Dhangadhi Sudurpaščim 204 788
8 Ghorahi Lumbiní 201 079
9 Itahari Kóší 198 098
10 Hetauda Bágmati 195 951

Jazyk

Rozmanité jazykové dědictví Nepálu pochází ze tří hlavních jazykových skupin: Nepál je tvořen třemi jazykovými skupinami: indoárijskou, tibetobarmskou a různými domorodými jazykovými izoláty. Hlavními nepálskými jazyky (procento, kterým se mluví jako mateřským jazykem) jsou podle sčítání lidu z roku 2011 nepálština (44,6 %), maithilština (11,7 %), bhódžpurština (6,0 %), tharuština (5,8 %), tamangština (5,1 %), nepálská bhása (3,2 %), bádžijština (3 %) a magarština (3,0 %), dotelština (3,0 %), urdština (2,6 %), awadhi (1,89 %) a sunwarština. Nepál je domovem nejméně čtyř domorodých znakových jazyků.

Nepálština je potomkem sanskrtu a píše se písmem dévanágarí. Je úředním jazykem a slouží jako lingua franca mezi Nepálci různých etnolingvistických skupin. V jižní oblasti Teraj se mluví regionálními jazyky maithili, awadhi a bhojpuri; urdština je běžná mezi nepálskými muslimy. Variantami tibetštiny se mluví v oblasti vyššího Himálaje a severně od ní, kde se standardní spisovnou tibetštinou dorozumívají lidé s náboženským vzděláním. Místní dialekty v Teraj a v horách jsou většinou nepsané, přičemž probíhají snahy o vytvoření systémů pro zápis mnoha z nich v dévanágarí nebo v římské abecedě.

Náboženství

Sádhuové v chrámu Pašupatináth

Nepál je sekulární zemí, jak deklaruje nepálská ústava z roku 2012 (část 1, článek 4), kde sekularismus „znamená náboženskou, kulturní svobodu spolu s ochranou náboženství, kultury předávané od nepaměti (सनातन).“ Podle sčítání lidu z roku 2011 je náboženstvím s největším počtem stoupenců v Nepálu hinduismus (81,3 % obyvatel), následuje buddhismus (9 %); zbývajícími náboženstvími jsou islám (4,4 %), kirant (3,1 %), křesťanství (1,4 %) a prákriti neboli uctívání přírody (0,5 %). Podle procenta obyvatelstva má Nepál největší počet hinduistů na světě. Nepál byl donedávna oficiálně hinduistickým královstvím a Šiva byl považován za strážní božstvo země. Ačkoli mnoho vládních politik v průběhu historie přehlíželo nebo marginalizovalo menšinová náboženství, nepálská společnost se obecně těší náboženské toleranci a harmonii mezi všemi náboženstvími, přičemž došlo pouze k ojedinělým případům nábožensky motivovaného násilí. Nepálská ústava nedává nikomu právo obracet kohokoli na jiné náboženství. Nepál také v roce 2017 přijal přísnější zákon proti těmto konverzím. Nepál má po Indii druhý největší počet hinduistů na světě.

Vzdělávání

Nepál vstoupil do moderního světa v roce 1951 s 5% gramotností a přibližně 10 000 studenty zapsanými do 300 škol, v roce 2017 bylo zapsáno více než sedm milionů studentů v asi 36 000 školách, celková míra gramotnosti (pro populaci ve věku 5 let a více) se zvýšila z 54 na 66 % v roce 2011. Čistá míra zápisu na základní školy dosáhla do roku 2017 97 %, avšak na středoškolské úrovni (9.-12. třída) byla míra zápisu nižší než 60 % a na terciární úrovni přibližně 12 %. Ačkoli v celkové míře gramotnosti existují značné rozdíly mezi pohlavími, dívky předstihly chlapce v počtu zapsaných na všechny úrovně vzdělávání. Nepál má jedenáct univerzit a čtyři nezávislé akademie věd. Nepál se v roce 2021 umístil na 111. místě globálního inovačního indexu, přičemž v roce 2019 byl na 109. místě.

Překážkou pokroku je nedostatek řádné infrastruktury a výukových materiálů a vysoký poměr počtu studentů k počtu učitelů, jakož i politizace školských řídících výborů a stranická odborová organizovanost studentů i učitelů. Bezplatné základní vzdělání je zaručeno ústavou, ale pro efektivní realizaci programu chybí finanční prostředky. Vláda má stipendijní programy pro dívky a zdravotně postižené studenty, stejně jako pro děti mučedníků, marginalizovaných komunit a chudých. Desetitisíce nepálských studentů každoročně opouštějí zemi za lepším vzděláním a prací, přičemž polovina z nich se již nikdy nevrátí.

Zdravotnictví

Historický vývoj průměrné délky života v Nepálu

Zdravotní služby v Nepálu poskytuje jak veřejný, tak soukromý sektor. Střední délka života při narození se v roce 2017 odhadovala na 71 let, což je 153. nejvyšší hodnota na světě, oproti 54 letům v 90. letech 20. století a 35 letům v roce 1950. Dvě třetiny všech úmrtí jsou způsobeny nepřenosnými nemocemi; hlavní příčinou úmrtí jsou srdeční choroby. Zatímco sedavý způsob života, nevyvážená strava a konzumace tabáku a alkoholu přispěly k nárůstu nepřenosných nemocí, mnoho lidí přichází o život kvůli přenosným a léčitelným nemocem způsobeným špatnými hygienickými podmínkami a podvýživou v důsledku nedostatečného vzdělání, informovanosti a nedostatečného přístupu ke zdravotnickým službám.

Nepál dosáhl velkého pokroku v oblasti zdraví matek a dětí. Celkem 95 % dětí má přístup k jodidované soli a 86 % dětí ve věku 6-59 měsíců dostává profylaxi vitamínem A. Podařilo se výrazně omezit zakrňování, podváhu a chřadnutí; ale podvýživa, která u dětí do pěti let dosahuje 43 %, je extrémně vysoká. Chudokrevnost u žen a dětí se mezi lety 2011 a 2016 zvýšila a dosáhla 41 %, resp. 53 %. Nízká porodní váha je na úrovni 27 %, zatímco kojení dosahuje 65 %. Nepál snížil mateřskou úmrtnost na 229, oproti 901 v roce 1990; kojenecká úmrtnost klesla na 32 na tisíc živě narozených dětí oproti 140 v roce 1990. Míra prevalence antikoncepce je 53 %, ale míra rozdílů mezi venkovskými a městskými oblastmi je vysoká kvůli nedostatečné informovanosti a snadné dostupnosti.

Pokrok ve zdravotnictví je dán silnou vládní iniciativou ve spolupráci s nevládními a mezinárodními nevládními organizacemi. Veřejná zdravotnická střediska poskytují 72 základních léků zdarma. Kromě toho zaznamenal určitý úspěch plán veřejného zdravotního pojištění zahájený v roce 2016, který pokrývá zdravotní ošetření až do výše 50 000 rupií pro pět členů rodiny za pojistné 2 500 rupií ročně, a očekává se jeho rozšíření. Vyplácením stipendií za čtyři předporodní návštěvy zdravotnických center a hospitalizovaný porod Nepál snížil počet domácích porodů z 81 % v roce 2006 na 41 % v roce 2016. Programy školního stravování zlepšily vzdělání i ukazatele výživy dětí. Díky dotacím na výstavbu toalet v rámci ambiciózního programu "jedna domácnost - jedna toaleta" dosáhla v roce 2019 míra rozšíření toalet 99 %, přičemž v roce 1990 to bylo pouhých 6 %.

Imigranti a uprchlíci

Nepál má dlouhou tradici v přijímání přistěhovalců a uprchlíků. V moderní době tvořili většinu uprchlíků v Nepálu Tibeťané a Bhútánci. Tibetští uprchlíci začali přicházet v roce 1959 a každoročně jich do Nepálu mnoho přichází. Bhútánští uprchlíci z kmene Lhotsampa začali přicházet v 80. letech 20. století a do roku 2000 jich bylo více než 110 tisíc. Většina z nich byla přesídlena do třetích zemí. Koncem roku 2018 měl Nepál celkem 20 800 potvrzených uprchlíků, z toho 64 % Tibeťanů a 31 % Bhútánců. Ekonomičtí imigranti a uprchlíci prchající před pronásledováním nebo válkou ze sousedních zemí, Afriky a Blízkého východu, označovaní jako "městští uprchlíci", protože žijí v bytech ve městech místo v uprchlických táborech, nemají oficiální uznání; vláda jim usnadňuje přesídlení do třetích zemí.

V roce 2018/19 požádalo o pracovní povolení přibližně 2 000 přistěhovalců, z nichž polovina jsou Číňané. Vláda nemá k dispozici údaje o indických přistěhovalcích, protože ti k pobytu a práci v Nepálu nepotřebují povolení; indická vláda uvádí počet nerezidentních Indů v zemi na 600 000.

Kultura

Magarský pár ve svém etnickém oděvu

Společnost

Tradiční nepálská společnost se někdy vyznačuje společenskou hierarchií. Nepálský kastovní systém ztělesňuje velkou část společenského rozvrstvení a mnohá společenská omezení, která se vyskytují v jižní Asii. Společenské třídy jsou vymezeny více než stovkou endogamních dědičných skupin, často označovaných jako džátí neboli kasty. Nepál prohlásil nedotknutelnost za nezákonnou v roce 1963 a od té doby přijal další antidiskriminační zákony a iniciativy v oblasti sociální péče. Na pracovištích a ve vzdělávacích institucích v nepálských městech identifikace podle kasty do značné míry ztratila na významu.

Rodinné hodnoty jsou v nepálské tradici důležité a vícegenerační patriarchální společné rodiny jsou v Nepálu normou, i když v městských oblastech se stávají běžnými nukleární rodiny. Převážná většina Nepálců má sňatek, ať už se svým souhlasem, nebo bez něj, domluvený rodiči nebo jinými staršími členy rodiny. Manželství je považováno za celoživotní a rozvodovost je velmi nízká – méně než jedno z tisíce manželství končí rozvodem. Časté jsou sňatky dětí, zejména ve venkovských oblastech; mnoho žen se vdává před dosažením 18 let.

Mnoho nepálských svátků má náboženský původ. Mezi nejznámější patří například: Nepálské náboženské svátky: Dašain, Tihar, Teej, Čhath, Maghi, Sakela, Hólí, Svátek přerušení půstu, Vánoce a nepálský nový rok.

Prezident je symbolem národní jednoty. Mučedníci jsou symbolem vlastenectví. Za válečné hrdiny jsou považováni velitelé anglo-nepálské války Amar Singh Thapa, Bhakti Thapa a Balbhadra Kunwar. Zvláštní označení „národní hrdina“ bylo uděleno 16 osobnostem nepálské historie za jejich mimořádný přínos k prestiži Nepálu. Prithvi Narajan Šah, zakladatel moderního Nepálu, je vysoce ceněn a mnohými považován za „Otce národa“.

Umění a architektura

Nejstaršími známými příklady architektury v Nepálu jsou stúpy raně buddhistických staveb v Kapilvastu a jeho okolí v jihozápadním Nepálu a stúpy postavené Ašókou v údolí Káthmándú asi 250 let př. n. l.. Charakteristická architektura spojovaná výhradně s Nepálem byla vyvinuta a zdokonalena névárskými řemeslníky v údolí Káthmándú nejpozději od období Liččhaviů. Čínský cestopis z dynastie Tchang, který pravděpodobně vychází ze záznamů z doby kolem roku 650 n. l., popisuje soudobou nepálskou architekturu, převážně postavenou ze dřeva, jako bohatou na umělecká díla, stejně jako dřevěné a kovové sochařství. Popisuje velkolepou sedmipatrovou pagodu uprostřed paláce, jejíž střechy jsou pokryty měděnými taškami, balustráda, mříže, sloupy a trámy jsou osázeny jemnými a drahými kameny a čtyři zlaté sochy Makarů ve čtyřech rozích základny chrlí z úst vodu jako fontána, kterou přivádějí měděné trubky napojené na zteče na vrcholu věže. Pozdější čínské kroniky popisují nepálský královský palác jako obrovskou stavbu s mnoha střechami, což naznačuje, že Číňané ještě neznali architekturu pagod, která se dnes stala jednou z hlavních charakteristik čínské architektury.

Typický pagodový chrám je postaven ze dřeva, přičemž každý jeho kus je jemně vyřezán geometrickými vzory nebo obrazy bohů, bohyň, mytických bytostí a zvířat. Střechy obvykle pokryté hliněnými taškami, někdy pozlacené, se postupně zmenšují, až dosáhnou nejvyšší střechy, která je sama o sobě opatřena zlatým zakončením. Základnu obvykle tvoří obdélníkové terasy z jemně tesaného kamene; vchod obvykle střeží kamenné sochy konvenčních postav. Stejně velkolepé je i řemeslné zpracování bronzu a mědi, které lze pozorovat na sochách božstev a zvířat, na výzdobě dveří a oken a na zakončeních budov, jakož i na předmětech každodenní potřeby. Nejrozvinutější z nepálských malířských tradic je tradice malby thangka nebo paubha tibetského buddhismu, kterou v Nepálu praktikují buddhističtí mniši a nepálští řemeslníci. Chrám Čangu Narajan, postavený asi ve 4. století n. l., je pravděpodobně nejlepším dílem nepálského dřevařského řemesla; Káthmándské, Pátanské a Bhaktapurské náměstí Durbar je vrcholem nepálského umění a architektury a je ukázkou nepálského řemeslného zpracování dřeva, kovu a kamene, zdokonalovaného po dvě tisíciletí.

Okno „ankhi jhyal“, které umožňuje jednosměrný výhled do okolního světa, je příkladem jedinečného nepálského dřevařského umění, které se vyskytuje ve stavbách, domácích i veřejných, starobylých i moderních. Mnohé kultury malují stěny svých obydlí pravidelnými vzory, postavami bohů a zvířat a náboženskými symboly; jiné malují stěny obyčejně, často hlínou nebo černozemí v kontrastu se žlutou půdou nebo vápencem. Střechy náboženských i obytných staveb výrazně vystupují, pravděpodobně proto, aby poskytovaly ochranu před sluncem a deštěm. Dřevo domácích staveb je stejně jako u jejich náboženských protějšků jemně vyřezávané.

Literatura a scénické umění

Bhanubhakta Ačárja, nepálský spisovatel, který přeložil staroindický epos Rámájana do nepálštiny

Nepálská literatura byla až do sjednocení Nepálu v moderní království úzce spjata s literaturou zbytku jižní Asie. Literární díla, která psali v sanskrtu bráhmanští kněží vzdělaní a někdy také působící ve Váránasí, zahrnovala náboženské texty a další fantazie zabývající se králi, bohy a démony. Nejstarší dochovaný text v nepálštině je datován do 13. století, ale kromě epigrafického materiálu nebyla nepálská literatura starší než ze 17. století nalezena. Nepálská literatura je stará téměř 500 let. Moderní dějiny nepálské literatury začínají Bhanubhakta Ačárjou (1814–1868), který poprvé vytvořil významná a vlivná díla v nepálštině, jazyce přístupném masám, především Bhanubhakta Rámájanu, překlad staroindického eposu. Koncem devatenáctého století vydal Motiram Bhatta tištěná vydání Ačárjových děl a svým úsilím sám zpopularizoval a posunul nepálskou jazykovou literaturu do moderny. V polovině dvacátého století se nepálská literatura již neomezovala na hinduistické literární tradice. Pod vlivem západních literárních tradic začali spisovatelé v tomto období vytvářet literární díla zabývající se soudobými společenskými problémy, zatímco mnozí další pokračovali v obohacování nepálských básnických tradic o autentickou nepálskou poezii. Nevárská literatura se také stala přední literární tradicí. Po nástupu demokracie v roce 1951 došlo k rozkvětu nepálské literatury. Začala vznikat literární díla v mnoha dalších jazycích. Nepálská literatura se nadále modernizovala a v posledních letech byla silně ovlivněna poválečnou nepálskou zkušeností i světovými literárními tradicemi.

Maruni, Lakhey, Sakela, Kauda a Tamang Selo jsou některé příklady tradiční nepálské hudby a tance v horských oblastech Nepálu.

Nepálský filmový průmysl je známý jako „Kollywood“.

Nepálská akademie je přední institucí na podporu umění a kultury v Nepálu, byla založena v roce 1957.

Oblékání

Nepálský muž v daura-suruwalu, kabátu a dháckém topi ukazuje bhoto během festivalu Bhoto Jatra

Nejrozšířenějším tradičním oděvem v Nepálu, a to jak pro ženy, tak pro muže, byl od starověku až do příchodu moderní doby oděv se závojem. U žen nakonec nabyl podoby sárí, jednoho dlouhého kusu látky, proslulého délkou necelých šesti metrů a šířkou přesahující spodní část těla. Sárí se uvázalo kolem pasu a na jednom konci se zauzlovalo, ovinulo se kolem dolní části těla a pak přes ramena. V modernější podobě se používalo k zakrytí hlavy a někdy i obličeje jako závoj, zejména v oblasti Teraj. Byl kombinován se spodní sukní neboli spodničkou a zastrčen do pasu pro bezpečnější upevnění. Nosí se s blůzou nebo s čolo, která slouží jako hlavní oděv horní části těla, přičemž konec sárí, přecházející přes rameno, nyní slouží k zakrytí obrysů horní části těla a k zakrytí středu těla. Čolo-sárí se stalo oděvem pro slavnostní příležitosti, oficiální prostředí a slavnostní setkání. Ve své tradičnější podobě, jako součást tradičního oděvu a nošené v každodenním životě při domácích pracích nebo při práci, má podobu farija nebo gunyu, obvykle kratšího než sárí na délku i na šířku, a celé je ovinuté kolem spodní části těla.

U mužů slouží jako oděv pro spodní část těla podobná, ale kratší délka látky, dhóti, která se také zavazuje kolem pasu a ovíjí se.Árjů se také ovíjí jednou kolem každé nohy, než se přes nohy vyvede nahoru, aby se vzadu zastrčila. Dhóti nebo jeho varianty, obvykle nošené přes langauti, tvoří oděv spodní části těla v tradičním oděvu Tharusů, Gurungů a Magarů a také Madhesiů a dalších. Dalšími formami tradičního oděvu, které nevyžadují žádné šití ani krejčovské úpravy, jsou patukky (délka látky pevně ovinutá přes pas u obou pohlaví jako pásek, součást většiny tradičních nepálských krojů, obvykle s khukuri zastrčeným do něj, pokud jej nosí muži), šátky jako pachhjauras a majetros a šály jako nevárský ga a tibetský khata, ghumtos (svatební závoje) a různé druhy turbanů (šátky nošené kolem hlavy jako součást tradice nebo jako ochrana před sluncem či chladem, nazývané pheta, pagri nebo sirpau).

Až do počátku prvního tisíciletí n. l. byl běžný oděv obyvatel jižní Asie zcela nešitý. Příchod Kušánů ze Střední Asie kolem roku 48 n. l. zpopularizoval střihy a šití oděvů ve středoasijském stylu. Nejjednodušší forma šitého oděvu, bhoto (primitivní vesta), je univerzálním jednopohlavním oděvem pro děti a tradičně jediným oděvem, který děti nosí, dokud nedosáhnou plnoletosti a nedostanou oděv pro dospělé, někdy při obřadním rituálu přechodu, jako je například obřad gunyu-choli pro hinduistické dívky. Muži nosí bhoto i v dospělosti. Horní část mužského oděvu je obvykle vesta, jako je bhoto, nebo košile podobná kurtě, jako je daura, dvouřadová dlouhá košile s uzavřeným výstřihem, pěti záhyby a osmi šňůrkami, které slouží k jejímu obepnutí kolem těla. Suruval, jednoduše přeložená jako kalhoty, jsou alternativou a v poslední době i náhradou za dhoti, kachhad (Magarové) nebo lungi (Tharové); nad koleny jsou tradičně mnohem širší, ale dole se zužují, aby těsně přiléhaly ke kotníkům, a v pase se zavazují šňůrkou. Moderní cholos, které se nosí se sárí, mají obvykle poloviční rukávy a jednořadové zapínání a nezakrývají střed těla. Tradiční cholo zvané chaubandi je stejně jako daura s plnými rukávy, dvouřadové se záhyby a šňůrkami a sahá až k patce, takže zakrývá střed těla.

Daura-suruval a gunyu-cholo byly národním oděvem pro muže, respektive ženy až do roku 2011, kdy byly zrušeny, aby se odstranilo zvýhodňování. Tradiční oděv mnoha paharijských etnik je daura-suruval nebo podobný, s patukou, dhaka topi a kabátcem pro muže, a gunyu-cholo nebo podobný, s patukou a někdy šátkem pro ženy. U mnoha dalších skupin se tradiční mužský oděv skládá z košile nebo vesty, kombinované s dhoti, kachhad nebo lungi. Ve vysoko položených oblastech Himálaje jsou tradiční oděvy do značné míry ovlivněny tibetskou kulturou. Šerpské ženy nosí čubu se zástěrou pangi, zatímco šerpští muži nosí pod čubou košile s tuhým vysokým límcem a dlouhými rukávy zvané tetung. Mezi výraznější pokrývky hlavy patří tibetské klobouky šerpů Xamo Gyaise, mužské klobouky pahari dhaka topi a kulaté čepice tamang.

Vdané hinduistické ženy nosí tika, sindur, pote a červené náramky. Běžné jsou zlaté a stříbrné šperky a někdy i drahé kameny. Mezi zlaté šperky patří mangalsutry a tilaharis, které hinduisté nosí spolu s pote, samjafung (obrovský zlatý květ nošený na hlavě) a nessej (obrovské zploštělé zlaté náušnice), které nosí Limbové, a sirphuli, sirbandhi a chandra, které nosí Magarové. Ženy z kmene Tharu mohou nosit až šest kilogramů stříbra ve špercích, mezi něž patří mangija nošená na hlavě, tikuli na čele a kanseri a tikahamala kolem krku.

Za posledních 50 let se móda v Nepálu velmi změnila. V městském prostředí se sárí stále častěji přestává používat jako oděv pro každodenní nošení a mění se na oděv pro slavnostní příležitosti. Tradiční kurtu suruval nosí mladší ženy jen zřídka a stále častěji dávají přednost džínám. Dhoti se z velké části omezilo na liturgický oděv šamanů a hinduistických kněží.

Kuchyně

Dál bhat thali s vařenou rýží, čočkovou polévkou (omáčkou), smaženou listovou zeleninou, zeleninovým kari, jogurtem, papadem a zeleninovým salátem.

Nepálská kuchyně se skládá ze široké škály regionálních a tradičních jídel. Vzhledem k různorodosti půdních typů, podnebí, kultury, etnických skupin a zaměstnání se tyto kuchyně od sebe značně liší a používají místně dostupné koření, bylinky, zeleninu a ovoce. Kolumbovská výměna přinesla do jižní Asie brambory, rajčata, kukuřici, arašídy, kešu oříšky, ananas, guavu a chilli papričky. Všechny se staly základními užitkovými produkty. Obiloviny pěstované v Nepálu, jejich výběr, doba a regiony pěstování silně korespondují s časovým průběhem nepálských monzunů a s rozdíly v nadmořské výšce. Rýže a pšenice se pěstují hlavně v rovinách teraj a v dobře zavlažovaných údolích, kukuřice, proso, ječmen a pohanka v méně úrodných a sušších vrchovinách.

Základem typického nepálského jídla jsou obiloviny připravené na obyčejný způsob a doplněné chuťově výraznými slanými pokrmy. Ty zahrnují čočku, luštěniny a zeleninu kořeněnou běžně zázvorem a česnekem, ale také výrazněji kombinací koření, které může zahrnovat koriandr, kmín, kurkumu, skořici, kardamon, jimbu a další podle kulinářských zvyklostí. Při skutečném jídle má tato mentální reprezentace podobu talíře nebo talíře thali, na němž je ústřední místo pro vařené obiloviny, okrajová místa, často v malých miskách, pro aromatické přílohy a jejich současné, nikoliv dílčí požití při každém aktu jídla, ať už skutečným smícháním – například rýže a čočky – nebo skládáním jednoho – například chleba – kolem druhého, například vařené zeleniny. Nejčastějším a nejvýznamnějším příkladem je dál bhat, jehož základem je rýže vařená v páře, stejně jako mléčné výrobky a někdy i maso. Nekvašený plochý chléb z pšeničné mouky zvaný čapatí občas nahrazuje dušenou rýži, zejména v Teraj, zatímco dhindo, připravované vařením kukuřičné, prosné nebo pohankové mouky ve vodě za stálého míchání a přidávání mouky, dokud se nedosáhne husté, téměř pevné konzistence, je hlavní náhražkou v kopcích a horách. Campa, mouka z praženého nebo nahého ječmene, je hlavní surovinou ve vysoko položených oblastech Himálaje. V celém Nepálu je fermentovaná a následně na slunci sušená listová zelenina zvaná gundruk pochoutkou a zároveň důležitou náhradou čerstvé zeleniny v zimě.

Knedlíčky momo s čatní

Pozoruhodným rysem nepálské kuchyně je existence řady odlišných vegetariánských kuchyní, z nichž každá je charakteristická zeměpisnou a kulturní historií svých vyznavačů. Předpokládá se, že výskyt ahinsy neboli vyhýbání se násilí vůči všem formám života v mnoha náboženských řádech na počátku jihoasijských dějin, zejména v upanišadském hinduismu, buddhismu a džinismu, byl významným faktorem rozšíření vegetariánství mezi částí nepálské hinduistické a buddhistické populace a také mezi džinisty. Mezi těmito skupinami je při myšlenkách na konzumaci masa pociťována silná nelibost. Ačkoli je spotřeba masa na obyvatele v Nepálu nízká, podíl vegetariánství není tak vysoký jako v Indii, a to v důsledku převládajícího šaktismu, jehož významným rysem jsou zvířecí oběti.

Samajabádží („nevárská kuchyně“)

Nepálská kuchyně má své vlastní charakteristické vlastnosti, které tuto hybridní kuchyni odlišují od severních i jižních sousedů. Nepálská kuchyně s obvykle rajčatovým, chudším kari je lehčí než její indické protějšky na smetaně a nepálské knedlíčky momo jsou ve srovnání se severními protějšky silně kořeněné. Nevárská kuchyně, jedna z nejbohatších a nejvlivnějších v Nepálu, je propracovanější a rozmanitější než většina ostatních, protože nevárská kultura se vyvinula ve velmi úrodném a prosperujícím údolí Káthmándú. Typická nevárská kuchyně může obsahovat více než tucet pokrmů z obilovin, masa, zeleninových kari, čatní a nakládané zeleniny. Kwanti (polévka z naklíčených fazolí), chhwela (mleté hovězí maso), chatamari (palačinka z rýžové mouky), bara (smažený čočkový koláč), kachila (marinované syrové mleté hovězí maso), samaybaji (soustředěná kolem zploštělé rýže), lakhaamari a yomuri patří k nejuznávanějším. Známý je také džu dhau, sladký jogurt pocházející z Bhaktapuru. Další známou potravinářskou tradicí je thakalijská kuchyně, v níž se plynule prolíná tibetská a indická kuchyně s rozmanitostí ingrediencí, zejména bylinek a koření. V Teraji je oblíbený knedlík z rýžové mouky se sladkostmi uvnitř, oblíbený u Tharuů a Maithilů. Různé komunity v Teraji připravují sidhara (na slunci sušené malé ryby smíchané s listy taro) a birija (čočková pasta smíchaná s listy taro) do zásoby pro případ monzunových záplav. Selroti, kasaar, fini a chaku patří mezi sladké pochoutky. Rýžový pilaf nebo sladká rýžová kaše zvaná khír jsou obvykle hlavním jídlem při hostinách. Čaj a podmáslí (zkvašené mléko, které zbylo po stloukání másla z jogurtu) jsou běžné nealkoholické nápoje. Téměř všechny džanádžatské komunity mají své vlastní tradiční metody vaření alkoholu. Nejznámější jsou raksi (tradiční destilovaný alkohol), jaand (rýžové pivo), tongba (pivo z prosa) a čang.

Sport a rekreace

Nepálské děti hrající variantu astragaly s oblázky

Nepálské původní sporty, jako je dandi bijo a kabadi, které byly donedávna považovány za neoficiální národní sporty, jsou stále populární ve venkovských oblastech. Navzdory snahám se nepodařilo dosáhnout standardizace a rozvoje dandi bijo, přičemž i kabadi, jakožto profesionální sport, je v Nepálu stále v plenkách. Bághčal, starobylá desková hra, o níž se předpokládá, že pochází z Nepálu, se dá hrát na křídou kreslených deskách, s kamínky, a je populární dodnes. Oblíbenou zábavou jsou hry ludo, hadi a žebříky a karrom. Hrají se také šachy. Volejbal byl v roce 2017 vyhlášen národním sportem Nepálu. Mezi oblíbené dětské hry patří verze na babu, astragaly, skákání panáka, chodí pešek okolo a lagori, mezi chlapci jsou oblíbené kuličky, káča, válení obručí a gully kriket. Víceúčelovým sportovním náčiním nepálských dětí jsou gumičky nebo rangerské pásky nastříhané z duší pneumatik jízdních kol, které se mohou spojovat do svazků nebo řetězů a používat k hraní vybíjené, přebírání provázku, jianzi a různých her se švihadlem.

Nepálští fanoušci kriketu jsou proslulí mimořádně nadšenou podporou svého národního týmu

Oblíbenými profesionálními sporty jsou fotbal a kriket. Nepál je konkurenceschopný ve fotbale v jihoasijském regionu, ale nikdy nevyhrál regionální šampionát Jihoasijské fotbalové federace. Ve světovém žebříčku FIFA se obvykle umisťuje ve spodní čtvrtině. Nepál zaznamenal úspěchy v kriketu a má status elitní ODI, v žebříčcích ICC ODI a T20I se trvale umisťuje v první dvacítce, Nepál zaznamenal úspěchy v atletice a bojových uměních, získal mnoho medailí na Jihoasijských hrách a některé na Asijských hrách. Nepál nikdy nezískal olympijskou medaili. Na popularitě získávají také sporty jako basketbal, volejbal, futsal, zápas, soutěžní kulturistika a badminton. Určité úspěchy zaznamenaly ženy ve fotbale, kriketu, atletice, bojových uměních, badmintonu a plavání. Nepál také nasazuje hráče a národní týmy na několika turnajích pro zdravotně postižené, především v kriketu mužů i žen nevidomých.

Jediným mezinárodním stadionem v zemi je víceúčelový stadion Dasarath, na kterém hrají své domácí zápasy mužská a ženská fotbalová reprezentace. Od vzniku národního týmu hraje Nepál své domácí zápasy kriketu na Tribhuvan University International Cricket Ground. Nepálská policie, ozbrojené policejní síly a nepálská armáda jsou nejplodnějšími producenty reprezentačních hráčů a je známo, že začínající hráči vstupují do ozbrojených složek kvůli lepším sportovním příležitostem, které jim mohou poskytnout. Nepálský sport brzdí nedostatek infrastruktury, financování, korupce, nepotismus a politické zásahy. Jen velmi málo hráčů se dokáže uživit jako profesionální sportovci.

Odkazy

Poznámky

 1. Celé území, které v daném okamžiku kontroluje panovník sídlící v Káthmándú, se také nazývalo Nepál. Někdy se tedy za Nepál považovalo pouze údolí Káthmándú, zatímco jindy Nepál zahrnoval území srovnatelné s dnešním Nepálem a do značné míry se s ním překrýval.
 2. Slovo pala v jazyce páli znamená chránit. Nepala tedy znamená "chráněný pomocí Ne".
 3. Nepálamahátmja, čítající 30 kapitol o nepálské Tirthě (poutní oblasti), je regionální text, který se prohlašuje za součást Skanda Purány, největší Mahāpurány.
 4. Na Samudraguptově Allahabadském sloupu je Nepál zmíněn jako hraniční země.
 5. Tato trojjedinost je výrazným rysem nepálského diskurzu a je znázorněna na nepálském znaku, kde modré a bílé vrcholky označují Himal, zelené kopce pod nimi Pahad a žlutý pruh ve spodní části pásmo Teraj.
 6. V roce 1976 bylo poprvé navrženo 198 ekologických typů, které byly dále revidovány a zredukovány na 118, které byly v roce 1998 IUCN dále zredukovány na 59, které byly v roce 2002 dále zredukovány na 36. Vzhledem k tomu, že tato otázka dosud nebyla vyřešena, dává se obecně přednost klasifikaci 35 lesních typů před ekologickou kategorizací.
 7. Podle červeného seznamu IUCN z roku 2019 jsou v Nepálu endemické dva druhy savců, jeden druh ptáků a tři druhy obojživelníků.
 8. Nicméně stejnopohlavní manželství s cizími státními příslušníky uzavřené v jurisdikci, která uznává stejnopohlavní manželství, je nyní v Nepálu uznáno, aby bylo možné získat "neturistické vízum" jako závislý nepálský občan, a to na základě rozsudku Nejvyššího soudu z roku 2017, jelikož zákony v ustanoveních týkajících se práv cizích státních příslušníků, kteří uzavřeli manželství s nepálskými občany, nerozlišují podle pohlaví.
 9. Aktualizace MMF z října 2019, nezahrnuje Somálsko a Sýrii.
 10. Aktualizace MMF z října 2019; neobsahuje Somálsko, Sýrii a Venezuelu.

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Nepal na anglické Wikipedii.

 1. Nepal - The World Factbook . Central Intelligence Agency (CIA) . Dostupné online. (anglicky) 
 2. GDP per capita, PPP (current international $) . Světová banka . Dostupné online
 3. Vyhláška o územních obvodech zastupitelských úřadů. www.mzv.cz . . Dostupné online. (cz) 
 4. FLEET, John Faithfull. Corpus Inscriptionum Indicarum Vol. 3. : , 1888. Dostupné online. S. 6–10. 
 5. SINGH, Upinder. A history of ancient and early medieval India: from the Stone Age to the 12th century. New Delhi: Pearson Longman, 2008. ISBN 9788131716779. S. 477. 
 6. a b c d MALLA, Kamal P. Nepāla: Archaeology of the Word. In: Kathmandu: , 1983. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 22. 3. 2012. S. 33–39. Archivováno 22. 3. 2012 na Wayback Machine.
 7. PRASAD, Ishwari. The Life and Times of Maharaja Juddha Shumsher Jung Bahadur Rana of Nepal. New Delhi: Ashish Publishing House, 1996. Dostupné online. ISBN 817024756X
 8. HASRAT, Bikram Jit. History of Nepal: As told by its own and contemporary chroniclers. Hoshiarpur: , 1970. S. 7. 
 9. LASSEN, Christian. Indische Alterthumskunde. : Bonn, H.B. Koenig; , 1847–1861. Dostupné online
 10. LEVI, Sylvain. Le Nepal : Etude Historique d'Un Royaume Hindou. Paris: Ernest Leroux, 1905. S. 222–223. 
 11. MAJUPURIA, Trilok Chandra; MAJUPURIA, Indra. Glimpses of Nepal. : Maha Devi, 1979. Dostupné online. S. 8. 
 12. TURNER, Ralph L. A Comparative and Etymological Dictionary of the Nepali Language. : London: Routledge and Kegan Paul, 1931. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 14. 7. 2012. 
 13. HODGSON, Brian H. Essays on the Languages, Literature and Religion of Nepal and Tibet. : London: Trübner & Co, 1874. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 11. 11. 2012.  s. 51.
 14. CHATTERJI, Suniti Kumar. Kirata-Jana-Krti: The Indo-Mongoloids: Their Contribution to the History and Culture of India. Calcutta: The Asiatic Society, 1974. S. 64. 
 15. DYSON, Tim. A Population History of India: From the First Modern People to the Present Day. : Oxford University Press, 2018. Dostupné online. ISBN 978-0-19-882905-8. S. 1.  Quote: "Modern human beings—Homo sapiens—originated in Africa. Then, intermittently, sometime between 60,000 and 80,000 years ago, tiny groups of them began to enter the north-west of the Indian subcontinent. It seems likely that initially, they came by way of the coast. ... it is virtually certain that there were Homo sapiens in the subcontinent 55,000 years ago, even though the earliest fossils that have been found of them date to only about 30,000 years before the present. (page 1)"
 16. Michael D. Petraglia; Bridget Allchin. The Evolution and History of Human Populations in South Asia: Inter-disciplinary Studies in Archaeology, Biological Anthropology, Linguistics and Genetics. : Springer Science + Business Media, 22 May 2007. Dostupné online. ISBN 978-1-4020-5562-1. S. 6.  Quote: "Y-Chromosome and Mt-DNA data support the colonization of South Asia by modern humans originating in Africa. ... Coalescence dates for most non-European populations average to between 73–55 ka."
 17. FISHER, Michael H. An Environmental History of India: From Earliest Times to the Twenty-First Century. : Cambridge University Press, 2018. Dostupné online. ISBN 978-1-107-11162-2. S. 23.  Quote: "Scholars estimate that the first successful expansion of the Homo sapiens range beyond Africa and across the Arabian Peninsula occurred from as early as 80,000 years ago to as late as 40,000 years ago, although there may have been prior unsuccessful emigrations. Some of their descendants extended the human range ever further in each generation, spreading into each habitable land they encountered. One human channel was along with the warm and productive coastal lands of the Persian Gulf and the northern Indian Ocean. Eventually, various bands entered India between 75,000 years ago and 35,000 years ago (page 23)"
 18. PETRAGLIA, Michael D.; ALLCHIN, Bridget. The Evolution and History of Human Populations in South Asia: Inter-disciplinary Studies in Archaeology, Biological Anthropology, Linguistics and Genetics. : Springer Publishing, 2007. ISBN 978-1-4020-5562-1. Kapitola Human evolution and culture change in the Indian subcontinent, s. 6. 
 19. CORVINUS, Gudrun. The Prehistory of Nepal (A summary of the results of 10 years research). Ancient Nepal. Kathmandu: Department of Archaeology, March 2004. Dostupné online . (anglicky) 
 20. a b CONINGHAM, Robin; YOUNG, Ruth. The Archaeology of South Asia: From the Indus to Asoka, c. 6500 BC – 200 AD. : Cambridge University Press, 2015. Dostupné online. ISBN 978-0-521-84697-4. S. 104–5. 
 21. KULKE, H.; ROTHERMUND, D. A History of India. : Routledge, 1 August 2004. Dostupné online. ISBN 978-0-415-32920-0. S. 21–3. 
 22. SINGH, U. A History of Ancient and Medieval India: From the Stone Age to the 12th Century. Delhi: Longman, 2009. Dostupné online. ISBN 978-81-317-1677-9. S. 181. 
 23. The Prehistory of Nepal . Dostupné online. (anglicky) 
 24. Krishna P. Bhattarai. Nepal. : Infobase publishing, 2009. Dostupné online. ISBN 9781438105239
 25. WANG, Hua-Wei; LI, Yu-Chun; SUN, Fei; ZHAO, Mian. Revisiting the role of the Himalayas in peopling Nepal: insights from mitochondrial genomes. Journal of Human Genetics. April 2012, roč. 57, čís. 4, s. 228–234. ISSN 1435-232X. DOI 10.1038/jhg.2012.8. PMID 22437208. (anglicky) 
 26. Susi Dunsmore British Museum Press, 1993 – Crafts & Hobbies – 204 pages
 27. P. 17 Looking to the Future: Indo-Nepal Relations in Perspective By Lok Raj Baral
 28. Sudarshan Raj Tiwari. The Ancient Settlements of the Kathmandu Valley. : Centre for Nepal and Asian Studies, Tribhuvan University, 2001. ISBN 978-99933-52-07-5. S. 17. 
 29. Nepal Antiquary. : Office of the Nepal Antiquary., 1978. S. 7. 
 30. Klaus K. Klostermaier. A Survey of Hinduism: Second Edition. : SUNY Press, 2007. Dostupné online. ISBN 978-1-4384-0933-7. S. 482. 
 31. a b c d e f ROSE, Leo E.; SCHOLZ, John T. Nepal: profile of a Himalayan kingdom. : Westview Press, 1980. Dostupné online. ISBN 978-0-89158-651-7. (anglicky) 
 32. Kunal Chakrabarti; Shubhra Chakrabarti. Historical Dictionary of the Bengalis. : Scarecrow Press, 2013. Dostupné online. ISBN 978-0-8108-8024-5. S. 9. 
 33. Landon 1928, s. 19.
 34. BECKWITH, Christopher I. The Tibetan Empire in Central Asia: A History of the Struggle for Great Power among Tibetans, Turks, Arabs, and Chinese during the Early Middle Ages. : Princeton University Press, 1987. Dostupné online
 35. Nepal Monarchy: Thakuri Dynasty . . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 30 December 2014. (anglicky) 
 36. a b DARNAL, Prakash. A Review of Simarongarh's History on Its Nexus Areas with References of Archaeological Evidences. Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology. 31 December 2018, roč. 12, s. 18–26. ISSN 1994-2672. DOI 10.3126/dsaj.v12i0.22176. (anglicky) 
 37. Landon 1928, s. 32–33.
 38. Landon 1928, s. 39.
 39. Landon 1928, s. 52–61.
 40. Kumárí, živé bohyně. Plus . 2011-05-14 . Dostupné online
 41. GIUSEPPE, Father. Account of the Kingdom of Nepal. : Londýn: Vernor and Hood, 1799. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 16. 10. 2015. S. 308. 
 42. Landon 1928, s. 68–69.
 43. Landon 1928, s. 75–80.
 44. SAVADA, andrea matles; HARRIS, george lawrence. Nepal and Bhutan: country studies. : Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 30. 6. 2016. 
 45. Hutt 2004, s. 22.
 46. DIETRICH, Angela. Buddhist Monks and Rana Rulers: A History of Persecution. Buddhist Himalaya: A Journal of Nagarjuna Institute of Exact Methods. 1996. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 1. 10. 2013. (anglicky) 
 47. LAL, C.K. The Rana resonance. Nepali Times. 16. 2. 2001. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 28. 9. 2013. (anglicky) 
 48. a b c d Hutt 2004, s. 3–7.
 49. Nepal profile – Timeline. BBC News. 19 February 2018. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 3 March 2007. (anglicky) 
 50. Nepal raises conflict death toll. BBC News. 22. 9. 2009. Dostupné online . (anglicky) 
 51. HUTT, Michael. King Gyanendra's Coup and its Implications for Nepal's Future. The Brown Journal of World Affairs. 2005, roč. 12, čís. 1, s. 111–123. ISSN 1080-0786. JSTOR 24590670. (anglicky) 
 52. a b c Nepal votes to abolish monarchy. BBC News. 28. 5. 2008. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 7 January 2017. (anglicky) 
 53. CROSSETTE, Barbara. Birenda, 55, Ruler of Nepal's Hindu Kingdom. The New York Times. 3 June 2001. Dostupné online . (anglicky) 
 54. The evolution of Nepal\'s constitution. The Kathmandu Post. 20. 9. 2015. Dostupné online . (English) 
 55. Constitution of Nepal 2015 Promulgated. The Kathmandu Post. 20. 9. 2015. Dostupné online . (English) 
 56. a b c ALI, J. R.; AITCHISON, J. C. Greater India. Earth-Science Reviews. 2005, roč. 72, čís. 3–4, s. 170–173. DOI 10.1016/j.earscirev.2005.07.005. Bibcode 2005ESRv...72..169A. (anglicky) 
 57. a b WHELPTON, John. A History of Nepal. : Cambridge University Press, 2005. Dostupné online. ISBN 978-0-521-80470-7
 58. DIKSHIT, K. R.; SCHWARTZBERG, Joseph E. Encyclopædia Britannica. India: Land. : Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 8 May 2015. S. 1–29. Je zde použita šablona {{Cite encyclopedia}} označená jako k „pouze dočasnému použití“.
 59. PRAKASH, B.; KUMAR, S.; RAO, M. S.; GIRI, S. C. Holocene Tectonic Movements and Stress Field in the Western Gangetic Plains. Current Science. 2000, roč. 79, čís. 4, s. 438–449. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 4 May 2011. (anglicky) 
 60. VAN DER BEEK, Peter; ROBERT, Xavier; MUGNIER, Jean-Louis; BERNET, Matthias. Late Miocene- Recent Exhumation of the Central Himalaya and Recycling in the Foreland Basin Assessed by Apatite Fission-Track Thermochronology of Siwalik Sediments, Nepal. Basin Research. 2006, roč. 18, čís. 4, s. 413–434. Dostupné online. DOI 10.1111/j.1365-2117.2006.00305.x. S2CID 10446424. Bibcode 2006BasR...18..413V. (anglicky) 
 61. BERGER, Antoine; JOUANNE, Francois; HASSANI, Riad; MUGNIER, Jean Louis. Modelling the Spatial Distribution of Present day Deformation in Nepal: how cylindrical is the Main Himalayan Thrust in Nepal?. Geophys. J. Int.. 2004, roč. 156, čís. 1, s. 94–114. DOI 10.1111/j.1365-246X.2004.02038.x. Bibcode 2004GeoJI.156...94B. (anglicky) 
 62. JACKSON, Michael; BILHAM, Roger. Constraints on Himalayan Deformation inferred from Vertical Velocity Fields in Nepal and Tibet. Journal of Geophysical Research. 1994, roč. 99, čís. B7, s. 897–912. DOI 10.1029/94JB00714. Bibcode 1994JGR....9913897J. (anglicky) 
 63. CHAMLAGAIN, Deepak; HAYASHI, Daigoro. Neotectonic Fault Analysis by 2D Finite Element Modeling for Studying the Himalayan Fold and Thrust belt in Nepal. Journal of Asian Earth Sciences. 2007, roč. 29, čís. 2–3, s. 473–489. DOI 10.1016/j.jseaes.2005.10.016. Bibcode 2007JAESc..29..473C. (anglicky) 
 64. JOUANNE, F.; MUGNIER, J. L.; GAMOND, J. F.; LE FORT, P. Current Shortening Across the Himalayas of Nepal. Geophys. J. Int.. 2004, roč. 157, čís. 1, s. 1–14. DOI 10.1111/j.1365-246X.2004.02180.x. Bibcode 2004GeoJI.157....1J. (anglicky) 
 65. PANDEY, M. R.; TANDUKAR, R. P.; AVOUAC, J. P.; VERGNE, J. Seismotectonics of the Nepal Himalaya from a Local Seismic Network. Journal of Asian Earth Sciences. 1999, roč. 17, čís. 5–6, s. 703–712. DOI 10.1016/S1367-9120(99)00034-6. Bibcode 1999JAESc..17..703P. (anglicky) 
 66. Bilham et al., 1998; Pandey et al., 1995.
 67. National Earthquake Monitoring & Research Center . Nepal Department of Mines and Geology . Dostupné online. (anglicky) 
 68. Summerfield & Hulton, 1994; Hay, 1998.
 69. UDDIN, Kabir; SHRESTHA, Him Lal; MURTHY, M. S. R.; BAJRACHARYA, Birendra. Development of 2010 national land cover database for the Nepal. Journal of Environmental Management. 15 January 2015, roč. 148, s. 82–90. DOI 10.1016/j.jenvman.2014.07.047. PMID 25181944. (anglicky) 
 70. a b c d The Status of Nepal's Mammals: The National Red List Series . WWF Nepal . Dostupné online. (anglicky) 
 71. a b c d e f g h PAUDEL, Prakash Kumar; BHATTARAI, Bishnu Prasad; KINDLMANN, Pavel. Himalayan Biodiversity in the Changing World. : , 2012. ISBN 978-94-007-1801-2. DOI 10.1007/978-94-007-1802-9_1. Kapitola An Overview of the Biodiversity in Nepal, s. 1–40. 
 72. O'NEILL, A. R.; BADOLA, H.K.; DHYANI, P. P.; RANA, S. K. Integrating ethnobiological knowledge into biodiversity conservation in the Eastern Himalayas. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine. 2017, roč. 13, čís. 1, s. 21. DOI 10.1186/s13002-017-0148-9. PMID 28356115. (anglicky) 
 73. JHA, Sasinath. Status and Conservation of Lowland Terai Wetlands in Nepal. Our Nature. 2008, roč. 6, čís. 1, s. 67–77. ISSN 2091-2781. DOI 10.3126/on.v6i1.1657. (anglicky) 
 74. Forest cover has increased in Nepal of late. The Himalayan Times. 13 May 2016. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 24 August 2019. (anglicky) 
 75. a b GRANTHAM, H. S.; DUNCAN, A.; EVANS, T. D.; JONES, K. R. Anthropogenic modification of forests means only 40% of remaining forests have high ecosystem integrity – Supplementary Material. Nature Communications. 2020, roč. 11, čís. 1, s. 5978. ISSN 2041-1723. DOI 10.1038/s41467-020-19493-3. PMID 33293507. Bibcode 2020NatCo..11.5978G. (anglicky) 
 76. STAINTON, J. D. A. Forests of Nepal. : Hafner Publishing Company, 1972. Dostupné online. ISBN 9780028527000. (anglicky) 
 77. GOYAL, Anupam. The WTO and International Environmental Law: Towards Conciliation. : Oxford University Press, 2006. Dostupné online. ISBN 978-0-19-567710-2. S. 295.  Quote: "The Indian government successfully argued that the medicinal neem tree is part of traditional Indian knowledge. (page 295)"
 78. HUGHES, Julie E. Animal Kingdoms. : Harvard University Press, 2013. Dostupné online. ISBN 978-0-674-07480-4. S. 106. 
 79. AMERI, Marta; COSTELLO, Sarah Kielt; JAMISON, Gregg; Scott, Sarah Jarmer. Seals and Sealing in the Ancient World: Case Studies from the Near East, Egypt, the Aegean, and South Asia. : Cambridge University Press, 2018. Dostupné online. ISBN 978-1-108-17351-3. S. 156–7.  Quote: "The last of the centaurs has the long, wavy, horizontal horns of a markhor, a human face, a heavy-set body that appears bovine, and a goat tail ... This figure is often depicted by itself, but it is also consistently represented in scenes that seem to reflect the adoration of a figure in a pipal tree or arbor and which may be termed ritual. These include fully detailed scenes like that visible in the large 'divine adoration' seal from Mohenjo-daro."
 80. Paul Gwynne. World Religions in Practice: A Comparative Introduction. : John Wiley & Sons, 2011. Dostupné online. ISBN 978-1-4443-6005-9. S. 358. 
 81. National bird on verge of disappearance. The Himalayan Times. 16 April 2016. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 26 August 2019. (anglicky) 
 82. a b SUN, Hang. Tethys retreat and Himalayas-Hengduanshan Mountains uplift and their significance on the origin and development of the sino-himalayan elements and alpine flora. Acta Botanica Yunnanica. 2002, roč. 24, čís. 3, s. 273–288. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 26 August 2019. ISSN 0253-2700. (anglicky) 
 83. USGS. The Himalayas: Two continents collide . 5 May 1999 . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 17 November 2017. (anglicky) 
 84. KARANTH, K. P. Out-of-India Gondwanan Origin of Some Tropical Asian Biota. Current Science. 25 March 2006, roč. 90, čís. 6, s. 789–792. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 11 April 2019. (anglicky)  Archivováno 11. 4. 2019 na Wayback Machine.
 85. IUCN. IUCN Red List version 2019–21. : Kapitola Table 8a: Total endemic and threatened endemic species in each country (totals by taxonomic group): VERTEBRATES. 
 86. IUCN Red List version 2019-2. : Kapitola Table 5: Threatened species in each country (totals by taxonomic group). 
 87. IUCN Nepal. Red List of Mammal Species of Nepal . . Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-08. (anglicky) 
 88. Department of National Parks and Wildlife Conservation, Nepal. Bengal Florican Conservation Action Plan . . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 19 August 2019. (anglicky) 
 89. a b Conservation of white-rumped vultures in progress in Nepal. The Himalayan Times. 16 March 2018. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 26 August 2019. (anglicky) 
 90. Chitwan National Park . UNESCO World Heritage Centre . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 26 August 2019. (anglicky) 
 91. Mahottari declared 58th diclofenac-free district. The Himalayan Times. 8 August 2017. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 26 August 2019. (anglicky) 
 92. Community forest value untapped . 26 September 2012 . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 18 July 2019. (anglicky) 
 93. OJHA, Hemant; PERSHA, Lauren; CHHATRE, Ashwini. Community Forestry in Nepal: A Policy Innovation for Local Livelihoods . International food policy research institute, November 2009 . Dostupné online. (anglicky) 
 94. The Terai Arc Landscape Project (TAL) – Gharial Breeding Centre . WWF Nepal . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 26 August 2019. (anglicky) 
 95. 'Joint Patrol' for wildlife conservation in CNP. The Himalayan Times. 22 March 2018. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 26 August 2019. (anglicky) 
 96. Nepal celebrates 'zero poaching year' for rhino, tiger and elephant . IUCN, 14 March 2014 . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 22 November 2017. (anglicky) 
 97. DNPWC. Department of National Parks and Wildlife Conservation . . Dostupné online
 98. Protected Planet | Nepal. Protected Planet . . Dostupné online
 99. Nepal . Ramsar . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 8 July 2019. (anglicky) 
 100. GAUTAM, R.; HERAT, S. Environmental issues in Nepal and solving them using the cleaner production approach. Journal of Cleaner Production. 2000-06-01, s. 225–232. Dostupné online. ISSN 0959-6526. DOI 10.1016/S0959-6526(00)00006-8. (anglicky) Je zde použita šablona {{Cite journal}} označená jako k „pouze dočasnému použití“.
 101. Sly, Peter D., Brittany Trottier, David Carpenter, Ubon Cha’on, Stephania Cormier, Betsy Galluzzo, Samayita Ghosh et al. „Children’s environmental health in South and Southeast Asia: networking for better child health outcomes.“ Annals of global health 85, no. 1 (2019).
 102. Skolnik, Richard. Global health 101. Jones & Bartlett Publishers, 2011.
 103. GLOBAL CLIMATE RISK INDEX 2019 . Germanwatch . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-11-29. Je zde použita šablona {{Cite web}} označená jako k „pouze dočasnému použití“.
 104. Global Climate Risk Index 2021 . Germanwatch, 2021-01-25 . Dostupné online
 105. 2022 EPI Results. epi.yale.edu . . Dostupné online
 106. a b Nepal elections explained. www.aljazeera.com. Al Jazeera. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 14 August 2019. (anglicky) 
 107. Is Nepal headed towards a communist state?. www.aljazeera.com. Al Jazeera. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 26 July 2019. (anglicky) 
 108. a b KHADKA, Narayan. Democracy and Development in Nepal: Prospects and Challenges. Pacific Affairs. 1993, roč. 66, čís. 1, s. 44–71. Dostupné online. ISSN 0030-851X. DOI 10.2307/2760015. JSTOR 2760015. (anglicky) 
 109. a b KAPHLE, Anup. Long stalemate after Maoist victory disrupts life in Nepal. The Washington Post. 7 July 2010. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 4 November 2016. (anglicky) 
 110. NCP to announce party department chiefs today. The Himalayan Times. 21 July 2019. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 18 August 2019. (anglicky) 
 111. UML wins mayor, deputy mayor in Pokhara Lekhnath metropolis. The Kathmandu Post. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 18 April 2018. (anglicky) 
 112. Nepali Communists win landslide, but face big obstacles to win change . 5 January 2018 . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 26 July 2019. (anglicky) 
 113. UML to get 4 chief ministers, Maoist Centre 2. The Kathmandu Post. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 18 April 2018. (anglicky)  Archivováno 18. 4. 2018 na Wayback Machine.
 114. Nepali Congress in the Opposition. The Rising Nepal. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 18 August 2019. (anglicky)  Archivováno 18. 8. 2019 na Wayback Machine.
 115. Nepal's new PM Sher Bahadur Deuba wins confidence vote . Al Jazeera, 19 July 2021 . Dostupné online. (anglicky) 
 116. a b Hutt 2004, s. 3-7.
 117. BROWN, T. Louise. The Challenge to Democracy in Nepal. : Routledge, 1 November 2002. Dostupné online. ISBN 978-1-134-88532-9. (anglicky) 
 118. a b RAMACHANDRAN, Shastri; RAMACHANDARAN, Shastri. Nepal as Seen from India. India International Centre Quarterly. 2003, roč. 30, čís. 2, s. 81–98. ISSN 0376-9771. JSTOR 23006108. (anglicky) 
 119. Rawal, Bhim Bahadur. Nepalma samyabadi andolan: udbhab ra vikas. Kathmandu: Pairavi Prakashan. p. 83-84.
 120. Nepal's election The Maoists triumph. The Economist. 17 April 2008. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 14 February 2009. (anglicky) 
 121. Baburam Bhattarai elected prime minister of Nepal. BBC News. 28 August 2011. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 10 October 2011. (anglicky) 
 122. Nepal PM calls new elections after constitution failure. www.cbc.ca. CBC News, 28 May 2012. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 28 May 2012. (anglicky) 
 123. a b c d e नेपालको संविधान २०७२ . 20 September 2015 . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 8 August 2019. (anglicky) 
 124. CA approves ceremonial prez, bicameral legislature. The Kathmandu Post. 16 September 2015. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 9 December 2017. (anglicky)  Archivováno 9. 12. 2017 na Wayback Machine.
 125. a b Australian Government-The Asia Foundation Partnership on Subnational Governance in Nepal. Diagnostic Study of Local Governance in Federal Nepal 2017 . The Asia Foundation . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 20 July 2019. (anglicky) 
 126. Govt registers amendment bill to review 56 laws in bulk. Republica. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2 September 2019. (anglicky) 
 127. The Modified Criminal And Civil Codes. The Rising Nepal. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2 September 2019. (anglicky)  Archivováno 21. 2. 2020 na Wayback Machine.
 128. International Views on the Death Penalty . Death Penalty Focus . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 6 November 2012. (anglicky) 
 129. Treaties, States parties, and Commentaries – Nepal . International Committee of the Red Cross . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2 September 2019. (anglicky) 
 130. निर्णय नं. ९९२१ – उत्प्रेषण / परमादेश . Government of Nepal. Dostupné online. (anglicky) 
 131. NEWMAN, Graeme. Crime and Punishment around the World. : ABC-CLIO, 2010. Dostupné online. ISBN 978-0-313-35134-1. S. 171. 
 132. NEPAL: Corruption in Nepal – Curse or Crime? . Asian Human Rights Commission . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 15 August 2013. (anglicky) 
 133. INTERPOL – Kathmandu . . Dostupné online. (anglicky) 
 134. The Impact of Organized Crime on Governance in Developing Countries: A Case Study of Nepal . Center on International Cooperation . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 23 February 2014. (anglicky) 
 135. Organizational Structure and Role of NID in Nepal's Federal Set up . Nepal Institute for Strategic Studies . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2 September 2019. (anglicky) 
 136. Crime rate in Nepal rose by 40 percent in past five fiscal years, police data reveals . . Dostupné online. (anglicky) 
 137. Global Peace Index 2019 . Institute for Economics & Peace . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 19 June 2019. (anglicky) 
 138. Bilateral Relations – Ministry of Foreign Affairs Nepal MOFA . Government of Nepal . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 25 September 2019. (anglicky) 
 139. Embassy of Nepal – Ministry of Foreign Affairs Nepal MOFA . Government of Nepal . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 17 July 2019. (anglicky) 
 140. Consulates General of Nepal – Ministry of Foreign Affairs Nepal MOFA . . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 24 July 2019. (anglicky) 
 141. NON-RESIDENTIAL DIPLOMATIC MISSIONS – Ministry of Foreign Affairs Nepal MOFA . Government of Nepal . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 17 July 2019. (anglicky) 
 142. Nepalese Peacekeepers receive UN Medal . United Nations . Dostupné online. (anglicky) 
 143. GILL, Peter. The Nepalis Fighting America's Wars. The Diplomat. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 19 September 2018. (anglicky) 
 144. The Big Question: Who are the Gurkhas and what is their contribution. The Independent. 30 April 2009. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 3 June 2019. (anglicky) 
 145. Nepal's Ties With India, China. The Rising Nepal. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 22 December 2018. (anglicky)  Archivováno 6. 8. 2020 na Wayback Machine.
 146. DAHAL, Girdhari. Foreign Relation of Nepal with China and India. Journal of Political Science. 2018, roč. XVIII, s. 46–61. DOI 10.3126/jps.v18i0.20439. (anglicky) 
 147. Reviewing The Treaty Of 1950. The Rising Nepal. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 3 March 2018. (anglicky)  Archivováno 28. 9. 2020 na Wayback Machine.
 148. Is it the end of India's special relationship with Nepal? . 8 March 2018 . Dostupné online. (anglicky) 
 149. ANAB, Mohammad; PUNETHA, Prem. India Nepal news: Nepal depicts Indian areas as its own in book . September 18, 2020. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne April 18, 2022. (anglicky) 
 150. Balakrishnan 2010, s. 196.
 151. Tibet's Road Ahead: Tibetans lose a haven in Nepal under Chinese pressure. Los Angeles Times. 6 August 2015. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 23 October 2019. (anglicky) 
 152. HAVILAND, Charles. Nepal Arrests Tibetan Protesters. BBC News. 17 April 2008. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 30 September 2009. (anglicky) 
 153. China urged to let Nepalis work in Taklakot. The Himalayan Times. 7 June 2019. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 7 June 2019. (anglicky) 
 154. RAJGOPALAN, Rajeswari Pillai. Why Nepal's Access to China Ports Matters. The Diplomat. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 31 October 2019. (anglicky) 
 155. Belt and Road Initiative: Nepal's concern and commitment. The Himalayan Times. 23 April 2019. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 24 April 2019. (anglicky) 
 156. IQBAL, Muhammad Jamshed. SAARC: Origin, Growth, Potential and Achievements. Pakistan Journal of History & Culture. 2006, roč. XXVII, s. 127–40. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 11 November 2013. (anglicky) 
 157. Nepal, Bangladesh Can Become Better Trade Partners. The Rising Nepal. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 11 November 2018. (anglicky)  Archivováno 21. 9. 2019 na Wayback Machine.
 158. Marking the diplomatic ties between Nepal and Israel. Republica. Dostupné online . (anglicky) 
 159. UNGA vote 'consistent with Nepal's position on Israel, Palestine'. The Kathmandu Post. Dostupné online . (anglicky) 
 160. KHADKA, Narayan. Foreign Aid to Nepal: Donor Motivations in the Post-Cold War Period. Asian Survey. 1997, roč. 37, čís. 11, s. 1044–1061. Dostupné online. ISSN 0004-4687. DOI 10.2307/2645740. JSTOR 2645740. (anglicky) 
 161. Military expenditure (current USD) | Data . World Bank . Dostupné online. (anglicky) 
 162. Military expenditure (% of GDP) | Data . World Bank . Dostupné online. (anglicky) 
 163. a b RAGHAVAN, V. R. Nepal as a Federal State: Lessons from Indian Experience. : Vij Books India, 2013. Dostupné online. ISBN 9789382652014. (anglicky) 
 164. New chief faces daunting task rebuilding Nepal Army's image. The Kathmandu Post. Dostupné online . (anglicky) 
 165. Thapa to take charge of Nepali Army as acting CoAS. The Himalayan Times. 9 August 2018. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 17 September 2018. (anglicky) 
 166. South Asia :: Nepal – The World Factbook – Central Intelligence Agency . Central Intelligence Agency . Dostupné online. (anglicky) 
 167. Nepali Army launches new helicopters. The Himalayan Times. 23 June 2015. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 23 July 2016. (anglicky) 
 168. ADHIKARI, Indra. Military and Democracy in Nepal. : Routledge, 2015. Dostupné online. ISBN 9781317589068. (anglicky) 
 169. Army to rescue. Republica. Dostupné online . (anglicky) 
 170. a b Dolpa HQ connected to national road network. The Himalayan Times. 18 November 2018. Dostupné online . (anglicky) 
 171. PARIYAR, Kamal. Women promoted to major for first time in NA infantry. Republica. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 1 June 2018. (anglicky) 
 172. Bhakti Shah – the fight for gay and transgender rights in Nepal . Saferworld . Dostupné online. (anglicky) 
 173. Report for Selected Countries and Subjects . IMF . Dostupné online. (anglicky) 
 174. Report for Selected Countries and Subjects . IMF . Dostupné online. (anglicky) 
 175. GDP (current US$) | Data . World Bank . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 12 March 2019. (anglicky) 
 176. Nepal | Data . World Bank . Dostupné online. (anglicky) 
 177. GDP growth (annual %) | Data . World Bank . Dostupné online. (anglicky) 
 178. Nepal – Gross domestic product (GDP) growth rate 2026 . . Dostupné online. (anglicky) 
 179. Accessions: Nepal . WTO . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 15 November 2019. (anglicky) 
 180. The World Factbook . Central Intelligence Agency . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 30 May 2016. (anglicky) 
 181. National Accounts of Nepal 2018/19 . Central Bureau of Statistics Nepal, 2019 . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 5 May 2019. (anglicky) 
 182. Nepal is 19th largest receiver of remittances with $8.1 billion . . Dostupné online. (anglicky) 
 183. Unskilled workers dominate Nepali labour force abroad . . Dostupné online. (anglicky) 
 184. More Nepalis going abroad for employment . . Dostupné online. (anglicky) 
 185. a b South Asia :: Nepal – The World Factbook . Central Intelligence Agency . Dostupné online. (anglicky) 
 186. CHAUDHARY, Deepak. Agricultural Policies and Rural Development in Nepal: An Overview. Research Nepal Journal of Development Studies. 1 November 2018, roč. 1, čís. 2, s. 34–46. ISSN 2631-2131. DOI 10.3126/rnjds.v1i2.22425. (anglicky) 
 187. ACHARYA, Khubi Ram. Nepalese Foreign Trade: Growth, Composition, and Direction. NCC Journal. 5 July 2019, roč. 4, čís. 1, s. 91–96. ISSN 2505-0788. DOI 10.3126/nccj.v4i1.24741. (anglicky) 
 188. a b c d Overview . World Bank . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 21 June 2019. (anglicky) 
 189. Bangladesh, Nepal, Rwanda top India in reducing poverty – study. in.reuters.com. 19 March 2013. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 21 March 2013. (anglicky)  Archivováno 7. 6. 2019 na Wayback Machine.
 190. MCVEIGH, Tracy. World poverty is shrinking rapidly, new index reveals. The Guardian. 17 March 2013. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 16 February 2014. (anglicky) 
 191. Nepal: Irrigation and Water Resource Management . World Bank . Dostupné online. (anglicky) 
 192. World Bank: Nepal- Country Overview 2012 . World Bank, 2012 . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 22 August 2012. (anglicky) 
 193. Nepali gov't presents 13.71 bln USD budget for next fiscal year. www.xinhuanet.com. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 30 May 2019. (anglicky) 
 194. Finance Minister Khatiwada worried as ministries fail to spend development budget . . Dostupné online. (anglicky) 
 195. DFID's bilateral programme in Nepal . The International Development Committee of the House of Commons, 27 March 2015 . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 9 June 2015. (anglicky) 
 196. UK should cut aid to Nepal if "endemic" corruption persists: report. Reuters. 27 March 2015. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 18 May 2015. (anglicky) 
 197. Per capita income to reach $1,400 by 2023–24 . 4 April 2019 . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 5 April 2019. (anglicky) 
 198. EU as Nepal's largest exporter . ktm2day, 11 October 2011 . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 13 October 2011. (anglicky) 
 199. a b Nepal: Economy. : Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 28 October 2009. S. 3. Je zde použita šablona {{Cite encyclopedia}} označená jako k „pouze dočasnému použití“.
 200. Development Failure: A Critical Review of Three Analyses of Development in Nepal . . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 17 August 2014. (anglicky) 
 201. A Development Failure: The Development-Conflict Nexus . . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 20 July 2012. (anglicky) 
 202. KEVIN BALES. Nepal . The Minderoo Foundation Pty Ltd . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 13 March 2018. (anglicky) 
 203. Nepal limits imports as foreign currency reserves slide . BBC News . Dostupné online. (anglicky) 
 204. a b Nepal tourism generated Rs 240b and supported 1m jobs last year: Report . . Dostupné online. (anglicky) 
 205. Nepal Tourism Statistics 2017 . Government of Nepal, Ministry of Culture, Tourism & Civil Aviation, Planning & Evaluation Division, Research & Statistical Section, May 2018 . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 24 January 2019. (anglicky) 
 206. Nepal has enough opportunities to tap tourists who visit other South Asian nations . 6 November 2016 . Dostupné online. (anglicky) 
 207. SUNUWAR, Muna. Homestay registration on the rise . . Dostupné online. (anglicky) 
 208. NEPAL TOURISM BOARD. Revised Provision for Trekking in Nepal . . Dostupné online. (anglicky) 
 209. Nepál: Praktické informace a tipy na cestování. zahorami.cz . 2019-08-02 . Dostupné online
 210. Nepal's unemployment rate estimated at 11.4 percent . . Dostupné online. (anglicky) 
 211. TAVERNISE, Sabrina. 12 Hostages From Nepal Are Executed in Iraq, a Militant Group Claims. The New York Times. 1 September 2004. Dostupné online . (anglicky) 
 212. SHARMA, Bhadra. He narrowly escaped the 2004 Iraq massacre of 12 Nepalis . . Dostupné online. (anglicky) 
 213. Basic minimum wage eludes Nepali migrant workers . 9 May 2019 . Dostupné online. (anglicky) 
 214. Nepali migrant workers returning home from labour destination countries without wages . . Dostupné online. (anglicky) 
 215. Nepal receiving two dead migrant workers every day for past seven years: Report . 24 August 2018 . Dostupné online. (anglicky) 
 216. Nepalese Labor Migration—A Status Report . The Asia Foundation, 6 June 2018 . Dostupné online. (anglicky) 
 217. The plight of Nepal's migrant workers . Al Jazeera . Dostupné online. (anglicky) 
 218. a b Labour migration in Nepal (ILO in Nepal) . ILO . Dostupné online. (anglicky) 
 219. MISHRA, Surya Nath. Sorrows of Nepali migrant workers . . Dostupné online. (anglicky) 
 220. a b c d e f NEPAL ENERGY SECTOR ASSESSMENT, STRATEGY, AND ROAD MAP . ADB, March 2017 . Dostupné online
 221. RAI, Om Astha. From a fossil past to an electric future . . Dostupné online. (anglicky) 
 222. TIMES, Nepali. More than half of Nepal's electricity imported from India . . Dostupné online. (anglicky) 
 223. NEA to build 10 new hydropower projects . 26 August 2019 . Dostupné online. (anglicky) 
 224. Power generation to increase by 750 MW . . Dostupné online. (anglicky) 
 225. Nepal fails to meet energy sector targets in the current fiscal . . Dostupné online. (anglicky) 
 226. Energy sector in Nepal . . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 25 April 2012. (anglicky) 
 227. a b c d South Asia :: Nepal – The World Factbook . Central Intelligence Agency . Dostupné online. (anglicky) 
 228. Connecting Nepal's Rural Poor to Markets . . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 22 April 2013. (anglicky) 
 229. The rise and fall of Nepal Airlines . . Dostupné online. (anglicky) 
 230. a b c d Nepal Telecommunications Authority MIS Report Shrawan, 2076 . Nepal Telecommunications Authority, August 2019 . Dostupné v archivu pořízeném dne 2022-11-15. 
 231. 2011 National Census, s. 2, 32.
 232. Press Council Nepal classifies 833 newspapers, magazines . 15 January 2017 . Dostupné online. (anglicky) 
 233. Nepal retains its position in press freedom rankings, states RSF report . 19 April 2019 . Dostupné online. (anglicky) 
 234. a b c 2011 National Census, s. 4.
 235. 2011 National Census, s. 3.
 236. Population situation analysis of Nepal . UNFPA, 2017 . Dostupné online. (anglicky) 
 237. BAKRANIA, S. Urbanisation and urban growth in Nepal (GSDRC Helpdesk Research Report 1294) . University of Birmingham, Birmingham: UK:GSDRC, 2015. 
 238. https://web.archive.org/web/20220206104652/https://cbs.gov.np/wp-content/upLoads/2022/01/Final%20Preliminary%20Report%20of%20Census%202021%20Newfinal.pdf
 239. The Constitution of Nepal . 20 September 2015 . Dostupné online. (anglicky) 
 240. Constitution of Napal (in Nepali) . . Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-02. (anglicky) 
 241. 2011 National Census, s. 4, 184.
 242. Hindu Demographics & Denominations (Part One) . 28 November 2012 . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 21 August 2019. (anglicky) 
 243. Anthologia anthropologica. The native races of Asia and Europe; by James George Frazer, Sir; Robert Angus Downie
 244. KHADKA, UPENDRA LAMICHHANE and BASANT. Eid highlights Nepal's religious tolerance . . Dostupné online. (anglicky) 
 245. NEPAL-2018-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT . US Embassy Nepal . Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-07-21. (anglicky) 
 246. Nepal: Nepal: Bill criminalises religious conversion . . Dostupné online. (anglicky) 
 247. The Global Religious Landscape . Pew Research Center, December 2012 . Dostupné online. (anglicky) 
 248. a b Education in figures 2017 . Ministry of Education, Nepal, 2017 . Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-12-11. (anglicky) 
 249. Human Development Report 2010 – Nepal . Hdrstats.undp.org . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 15 April 2012. (anglicky) 
 250. Education . UNICEF . Dostupné online. (anglicky) 
 251. a b c Nepal . UNESCO, 27 November 2016 . Dostupné online. (anglicky) 
 252. Global Innovation Index 2021 . United Nations . Dostupné online. (anglicky) 
 253. Global Innovation Index 2019 . . Dostupné online. (anglicky) 
 254. RTD – Item . European Commission . Dostupné online. (anglicky) 
 255. Global Innovation Index . 28 October 2013 . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2 September 2021. (anglicky) 
 256. Community-based School Management The Role Politics Plays . . Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-12-04. (anglicky) 
 257. Minister Pokhrel urges teachers to be loyal to their schools . 15 September 2019 . Dostupné online. (anglicky) 
 258. Free education to cost threefold . . Dostupné online. (anglicky) 
 259. Types of scholarships provided to Nepalese students by government of Nepal . . Dostupné online. (anglicky) 
 260. Medical colleges charging extra fees even from govt scholarship holders . 7 April 2019 . Dostupné online. (anglicky) 
 261. SHARMA, Nirjana. More students seeking 'no objection' to study abroad. Republica. 3 July 2015. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 20 October 2016. (anglicky)  Archivováno 20. 10. 2016 na Wayback Machine.
 262. TSERING, Dolker. Losing our young. Nepali Times. 17 July 2015. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 20 October 2016. (anglicky) 
 263. The World Factbook . Central Intelligence Agency . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 29 December 2018. (anglicky) 
 264. Nepal ranks second in lung ailment deaths . 12 August 2019 . Dostupné online. (anglicky) 
 265. Life expectancy . . Dostupné online. (anglicky) 
 266. a b Nepal Health Research Council (NHRC), Ministry of Health and Population (MoHP) and Monitoring Evaluation and Operational Research (MEOR). Nepal Burden of Disease 2017: A Country Report based on the Global Burden of Disease 2017 Study . Kathmandu, Nepal: NHRC, MoHP, and MEOR, 2019 . Dostupné online. (anglicky) 
 267. Study reveals high prevalence of non-communicable diseases in Nepal . 5 August 2019 . Dostupné online. (anglicky) 
 268. a b Nutrition . . Dostupné online. (anglicky) 
 269. a b c AWALE, Sonia. Nearly half of Nepali children still malnourished . . Dostupné online. (anglicky) 
 270. a b Maternal mortality reduction target hard to meet for Nepal: Officials . . Dostupné online. (anglicky) 
 271. a b WHO | Reaching Nepal's mothers in time . WHO . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 19 July 2016. (anglicky) 
 272. Mortality rate, under-5 (per 1,000 live births) – Nepal | Data . World Bank . Dostupné online. (anglicky) 
 273. BHATTARAI, Sewa. Nepal far from hitting contraceptive target . . Dostupné online. (anglicky) 
 274. Health insurance plan yet to cover 38 districts in Nepal . . Dostupné online. (anglicky) 
 275. The Current State of Maternal Health in Nepal . Maternal Health Task Force, 29 December 2017 . Dostupné online. (anglicky) 
 276. USDA, WFP to provide school meals . 4 February 2018 . Dostupné online. (anglicky) 
 277. Government has been trying to eliminate open defecation for over a decade. Here's why it hasn't worked. . . Dostupné online. (anglicky) 
 278. REFUGEES, United Nations High Commissioner for. Nepal . United Nations High Commission for Refugees . Dostupné online. (anglicky) 
 279. A State Within a State: Tibetans in Nepal . . Dostupné online. (anglicky) 
 280. Tibet's Road Ahead: Tibetans lose a haven in Nepal under Chinese pressure . 6 August 2015 . Dostupné online. (anglicky) 
 281. UNHCR | Refworld | Nepal: Bhutanese refugees find new life beyond the camps . 8 October 2012 . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 8 October 2012. (anglicky) 
 282. Nepal | Global Focus . United Nations High Commission for Refugees . Dostupné online. (anglicky) 
 283. 700 illegals set for 3rd-country resettlement . 6 March 2019 . Dostupné online. (anglicky) 
 284. Bleak outlook for Nepal's urban refugees . Al Jazeera . Dostupné online. (anglicky) 
 285. HANSEN, Jan Møller. State of statelessness | Nepali Times . . Dostupné online. (anglicky) 
 286. Nepal's government has been quietly facilitating urban refugee resettlement for years . . Dostupné online. (anglicky) 
 287. नेपालमा अमेरिकादेखि उत्तरकोरियासम्मका कामदार . . Dostupné online. (anglicky) 
 288. Population of Overseas Indians . Ministry of External Affairs (India), 31 December 2018 . Dostupné online. (anglicky) 
 289. BISTA, Dor Bahadur. Fatalism and Development: Nepal's Struggle for Modernization. : Orient Blackswan, 1991. Dostupné online. ISBN 978-81-250-0188-1. S. 44. (anglicky) 
 290. ACHARYA, Bala Ram. Sociological Analysis of Divorce: A Case Study from Pokhara, Nepal. Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology. 2005, roč. 1, s. 129–145. Dostupné online. ISSN 1994-2672. DOI 10.3126/dsaj.v1i0.284. (anglicky) 
 291. Child Marriage . 30. 12. 2015 . Dostupné v archivu pořízeném dne 2023-08-30. (anglicky) 
 292. ११ वर्षपछि राष्ट्रिय एकता दिवस. www.bbc.com. 11 January 2018. Dostupné online . (anglicky) 
 293. a b c d e HUTT, Michael J. Himalayan Voices: An Introduction to Modern Nepali Literature. : University of California Press, 29 July 1991. Dostupné online. ISBN 978-0-520-07048-6. (anglicky) 
 294. Dayananda Bajracharya; Dinesh Raj Bhuju; Jiba Raj Pokhrel. Science, Research and Technology in Nepal . UNESCO, 2006 . S. 3–6. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 3 March 2016. (anglicky) 
 295. a b LANDON PERCEVAL. Nepal Vol II. : , 1928. Dostupné online
 296. a b MAITRA, Kiran Shankar. The First Poet of Nepali Literature. Indian Literature. 1982, roč. 25, čís. 5, s. 63–71. ISSN 0019-5804. JSTOR 23331113. (anglicky) 
 297. SHARMA, V. B. P. Koirala: A Major Figure in Modern Nepali Literature. Journal of South Asian Literature. 1992, roč. 27, čís. 2, s. 209–218. ISSN 0091-5637. JSTOR 40874126. (anglicky) 
 298. Nepali literature . . Dostupné online. (anglicky) 
 299. Conflict-period Nepali literature holds importance for awareness . . Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-12-11. (anglicky) 
 300. RICCARDI, Theodore. Review of Himalayan Voices: An Introduction to Modern Nepali Literature. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London. 1993, roč. 56, čís. 1, s. 157–158. ISSN 0041-977X. DOI 10.1017/S0041977X00002007. JSTOR 620321. S2CID 162890099. (anglicky) 
 301. Changing winds in Kollywood . . Dostupné online. (anglicky) 
 302. a b c d e TARLO, Emma. Clothing Matters: Dress and Identity in India. Chicago and London: University of Chicago Press, 1996. Dostupné online. ISBN 978-0-226-78976-7. S. 26. 
 303. a b TARLO, Emma. Clothing Matters: Dress and Identity in India. Chicago and London: University of Chicago Press, 1996. Dostupné online. ISBN 978-0-226-78976-7. S. 26–28. 
 304. a b ALKAZI, Roshen. India's Interaction with China, Central and West Asia. : Oxford University Press, 2002. ISBN 978-0-19-565789-0. Kapitola Evolution of Indian Costume as a result of the links between Central Asia and India in ancient and medieval times, s. 464–484. 
 305. . Dostupné online. (nepálsky) 
 306. Last of Tharu jewellry? . 11 August 2006 . Dostupné online. (anglicky) 
 307. a b c d e Defining our food culture . . Dostupné online. (anglicky) 
 308. D Balasubramanian. Potato: historically important vegetable. The Hindu. Chennai, India: 16. 10. 2008. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 12. 7. 2012. (anglicky) 
 309. SEN, Colleen Taylor. Feasts and Fasts: A History of Food in India. : Reaktion Books, 2014. Dostupné online. ISBN 978-1-78023-391-8. S. 164–165. 
 310. a b c PATHAK, Jyoti. Taste of Nepal. : Hippocrene Books, 2007. Dostupné online. ISBN 978-0-7818-1121-7. (anglicky) 
 311. a b c DAVIDSON, Alan. The Oxford Companion to Food. : Oxford University Press, 2014. Dostupné online. ISBN 978-0-19-967733-7. S. 409. 
 312. a b c d e MARSH, jenni. Momos to Thali: What to eat in Kathmandu. www.cnn.com. CNN Travel, 16 December 2016. Dostupné online . (anglicky) 
 313. a b DAVIDSON, Alan. The Oxford Companion to Food. : Oxford University Press, 2014. Dostupné online. ISBN 978-0-19-967733-7. S. 410. 
 314. SAHAKIAN, Marlyne; SALOMA, Czarina; ERKMAN, Suren. Food Consumption in the City: Practices and patterns in urban Asia and the Pacific. : Taylor & Francis, 2016. Dostupné online. ISBN 978-1-317-31050-1. S. 50. 
 315. MAJUPURIA, Indra. Joys of Nepalese Cooking: A Most Comprehensive and Practical Book on Nepalese Cookery : 371 Easy-to-make, Kitchen-tested Recipes. : S. Devi, 1990. Dostupné online. (anglicky) 
 316. HEATON, Thomas. Could Nepali cuisine go global? . . Dostupné online. (anglicky) 
 317. RAI, Jay. Curry Cookbook – Nepal Cuisine. : Springwood emedia Dostupné online. ISBN 978-1-4760-4069-1. (anglicky) 
 318. a b It's official: Volleyball is the national sport of Nepal. Online Khabar. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 22 July 2019. (anglicky) 
 319. a b c d More than just child's play. The Himalayan Times. 25 February 2018. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 21 July 2019. (anglicky)  Archivováno 21. 7. 2019 na Wayback Machine.
 320. Nepal's' 'national sport' we never had: Five things you didn't know about dandi-biyo. Online Khabar. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 21 July 2019. (anglicky) 
 321. REPUBLICA. Dandi Biyo Championship in Dhading. Republica. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 21 July 2019. (anglicky) 
 322. Nepal announces 12-member men's kabaddi squad for Asian Games 2018. www.sportskeeda.com. 6 August 2018. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 21 July 2019. (anglicky) 
 323. JIN, L.Y.; NIEVERGELT, J. Tiger and goats is a draw. Games of No Chance. MSRI Publications, 2009, roč. 56, s. 163–176. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 21 July 2019. ISBN 9780511807251. DOI 10.1017/CBO9780511807251.008. (anglicky) 
 324. IIDA, Hiroyuki; AGARWAL, Sakshi. Analyzing Thousand Years Old Game Tigers and Goats is Still Alive. Asia-Pacific Journal of Information Technology and Multimedia. 1 October 2018, roč. 7, čís. 2. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 21 July 2019. (anglicky) 
 325. KUNA : Carrom... Traditional game widely loved in Gulf region – Society – 16/08/2018. www.kuna.net.kw. Dostupné online . (anglicky) 
 326. Fans, frolic, frenzy await Nepal's Lord's visit . ESPNcricinfo, 29 July 2018 . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 21 July 2019. (anglicky) 
 327. Cricket-mad Nepal faces infrastructure challenges . ESPNcricinfo, 18 March 2014 . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 21 July 2019. (anglicky) 
 328. Football at the heart of the Himalayas . FIFA, 5 March 2009 . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 3 September 2014. (anglicky) 
 329. Saff Championship: Nepal eye historic final. The Kathmandu Post. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 22 July 2019. (anglicky) 
 330. Nepal crash out of SAFF C'ship after 3–0 defeat to Maldives. The Himalayan Times. 12 September 2018. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 22 July 2019. (anglicky) 
 331. The FIFA/Coca-Cola World Ranking – Ranking Table . FIFA . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 7 September 2019. (anglicky) 
 332. Nepal make cricket history after securing ODI status. The Week (UK). Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 27 June 2018. (anglicky) 
 333. 'Biggest day in Nepal cricket history' – Khadka . ESPNcricinfo, 15 March 2018 . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 16 March 2018. (anglicky) 
 334. ICC Ranking for ODI teams International Cricket Council . ICC . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 24 March 2019. (anglicky) 
 335. ICC Ranking for T20 teams International Cricket Council . ICC . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 24 March 2019. (anglicky) 
 336. a b Current priorities of sports: Hosting SAG, winning medals. The Rising Nepal. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 22 July 2019. (anglicky)  Archivováno 22. 7. 2019 na Wayback Machine.
 337. a b c SHAH, Rajan. Will she quench Nepal's thirst for Olympic medals?. Republica. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 22 July 2019. (anglicky) 
 338. Malik overall winner, Afghanistan bag team c'ship. The Himalayan Times. 21 July 2019. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 22 July 2019. (anglicky) 
 339. Cricket, football dominate nominations. The Himalayan Times. 26 June 2019. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 22 July 2019. (anglicky) 
 340. a b Blind cricketers' horrible journey to WC. The Himalayan Times. 22 January 2018. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 21 July 2019. (anglicky) 
 341. Nepal defeat Pakistan, seal women's blind cricket series. The Himalayan Times. 4 February 2019. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 21 July 2019. (anglicky) 
 342. a b KATWAL, Prabin Bikram. Renovation of Dasharath Stadium takes forever, hurts nation's football. Republica. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 22 July 2019. (anglicky) 
 343. Grounds in Nepal . Cricket Archive . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 16 January 2013. (anglicky) 
 344. ADHIKARI, Bipulendra. Khawas passes second lieutenant test. Republica. Dostupné online. (anglicky) 
 345. APF athletes Parki, Koju win 5,000m races. The Himalayan Times. 26 December 2016. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 22 July 2019. (anglicky) 
 346. National Games conclude with concerns over maintenance and upgradation of infrastructure. The Kathmandu Post. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 22 July 2019. (anglicky) 
 347. ICC suspends Cricket Association of Nepal . ESPNcricinfo, 26 April 2016 . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 18 July 2019. (anglicky) 
 348. ICC's suspension of CAN continues. Republica. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 22 July 2019. (anglicky) 
 349. Athletes spend the best years of their lives playing sports, but are often left with little to retire on. The Kathmandu Post. Dostupné online . (anglicky) 

Literatura

Další čtení

Externí odkazy

Portály: Geografie