Aplikační software

Vzhled přesunout do postranního panelu skrýt Textový editor Writer
z kancelářského balíku LibreOffice

Aplikační software (zkráceně aplikace, slangově apka nebo appka) je v informatice programové vybavení počítače (tj. software), které umožňuje provádět nějakou užitečnou činnost (řešení konkrétního problému, interaktivní tvorbu uživatele – např. textový procesor apod.). Aplikace využívají pro interakci s uživatelem grafické nebo textové rozhraní, případně příkazový řádek. Aplikace se může skládat z několika počítačových programů. Mezi aplikace neřadíme systémový software (tj. jádro a další součásti operačního systému, např. služba Windows, démon).

Charakteristika

Aplikace se může skládat z několika programů, případně je několik aplikací spojeno do skupiny, kterou označujeme jako aplikační balíky (anglicky application suite), mezi které patří například kancelářské balíky LibreOffice a Microsoft Office.

Nebo naopak může být aplikace i jen jednoúčelovým programem.

Rozdělení podle platformy

Podle počtu platforem, na kterých je lze používat, můžeme aplikace rozdělit na nativní a multiplatformní.

Nativní aplikace

Nativní aplikace jsou programy napsané pro určitý operační systém. Spouští se v daném zařízení:

Podle typu zařízení je můžeme dělit na:

Multiplatformní aplikace

Multiplatformní aplikace je možné používat na zařízeních s různými operačními systémy.

Rozdělení podle účelu

Aplikační software můžeme rozdělit do různých skupin. Některé aplikace mohou patřit i do více skupin a skupiny se mohou překrývat, protože rozdělení nemusí být jednoznačné (seřazeno podle abecedy):

Reference

  1. apka. Čeština 2.0 . . Dostupné online
  2. KOLÁŘ, Petr. Operační systémy . Liberec: 2005-02-01 . S. 2. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-07-14. 

Související články

Externí odkazy