Uvedený pípadVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Uvedený pípad, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Uvedený pípad, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Uvedený pípad, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Uvedený pípad, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Uvedený pípad, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Uvedený pípad. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

V právu, je pípad uvedl je postup, kterým soud nebo tribunál me poádat jiný soud o svém stanovisku k Revision. Existují dva druhy: konzultaní pípad je uveden a odvolání je uvedeno v konkrétním pípad. Uvedený konzultaní pípad se uskutení podle uváení soudce díve, ne rozhodne pípad ped soudem. Odvolání v uvedeném pípad se podává na ádost úastníka ízení u soudce po uzavení pípadu.

Pi projednávání projednávaného pípadu se soud vyího stupn omezuje pouze na posouzení zákona a je povinen pijmout prohláení o skutenostech pedloené soudem niího stupn.

Je-li ádosti vyhovno, je vc postoupena soudu vyího stupn. Obvykle to má formu kdybychom / mli jsem pravdu ... a poté specifikovaný právní aspekt, kterého se odvolání týká. Pokud bude ádost o zahájení ízení zamítnuta, me mít adatel monost domáhat se nápravy soudním pezkumem . Vyí soud urí, zda byl zákon správn pouit. Je-li odvolání vyhovno, vrátí vyí soud vc pedkládajícímu soudu s pokyny k náprav jeho rozhodnutí. Jinak by bylo odvolání zamítnuto.

Viz také

  • Ovená otázka , podobný proces jako konzultaní pípad stanovený americkým právem.
  • ádost o rozhodnutí o pedbné otázce, obdobné ízení, ve kterém soudy v lenských státech Evropské unie mohou klást právní otázky k rozhodnutí Evropskému soudnímu dvoru.

Reference

  1. ^ Uveden pípad . CollinsDictionary.com . HarperCollins . Citováno 19. ledna 2013 . CS1 maint: discouraged parameter ( link )
  2. ^ UK Magistrates Courts Act, 1980, oddíl 111 . Vláda Spojeného království.


Opiniones de nuestros usuarios

Diana Macková

Stránka se mi líbí a článek o Uvedený pípad je ten, který jsem hledal.

Hana Němcová

Tento článek o Uvedený pípad mě zaujal, připadá mi zvláštní, jak dobře jsou slova změřena, je jako...elegantní.