Skupina hotovostiVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Skupina hotovosti, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Skupina hotovosti, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Skupina hotovosti, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Skupina hotovosti, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Skupina hotovosti, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Skupina hotovosti. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Skupina hotovosti
Cash Group logo.jpg
Operaní oblast Nmecko
lenové 15
Bankomaty > 7 000
Zaloený 1998
webová stránka Oficiální webové stránky

Cash Group je spolupráce ty nejvtích nmeckých soukromých bank ( Deutsche Bank , Commerzbank , HypoVereinsbank a Postbank ) a jejich dceiných spoleností, ve kterých se vzájemn vzdávají poplatk za pouívání bankomat pro své zákazníky. Nejedná se o mezibankovní sí, ale vyuívá ji existující sí girocard . S více ne 7 000 bankomaty tvoí sít bankomat spolupracujících bank tetí nejvtí sí bankomat v Nmecku.

Spolupráce byla zaloena v roce 1998 a obecn není otevená ostatním lenm. Jeho hlavním konkurentem v Nmecku je CashPool .

Pozadí

Vtina bank v Nmecku, i kdy je pipojena prostednictvím sít girocard , útuje poplatky za pouívání bankomat zákazníkm jiných bank.

Ped rokem 1998 byl poplatek stanoven na 4,00 DM (2,05 EUR ) nebo 1%, podle toho, která hodnota byla vyí. Tuto dohodu vak ukonili Sparkassen (veejné banky), kteí spolen provozují nejvtí nmeckou sí bankomat, s argumentem, e náklady na provoz bankomat byly pi vstupu virtuálních bank na trh nespravedliv stanoveny .

V dsledku toho se banky nyní musely vypoádat s rznými poplatky za pouívání bankomat od jiných bank, ale byly ze zákona povinny poskytovat svým klientm definitivní nabídky. Vtina z nich jednodue útovala svým zákazníkm odhadovaný maximální poplatek a do kapsy zastrila rozdíl, co dramaticky zvýilo poplatky za bankomaty pro bankovní zákazníky.

A konen, v roce 1998, pt velkých nmeckých soukromých bank vytvoilo Cash Group, aby elilo patnému tisku vyplývajícímu ze zvýení poplatk za bankomaty, vzdání se poplatk za pouívání bankomat v rámci skupiny, a tedy pro zákazníky lenských bank skupiny.

Po jejím vzniku se dalí nmecké banky pokouely stát leny skupiny Cash Group, ale ádná jiná banka nebyla pijata stávajícími leny, krom nových dceiných spoleností takzvané velké ptky. V roce 2000 proto nkolik meních nmeckých bank zaloilo CashPool jako odpov na Cash Group. Dnes je CashPool primárním konkurentem skupiny Cash Group v Nmecku. S více ne 2 500 bankomaty a 29 lenskými institucemi je vak výrazn mení. Norisbank GmbH , jeden ze souasných len skupiny Cash Group, byla pvodn lenem skupiny CashPool. Opustila CashPool a stala se lenem skupiny Cash Group po akvizici Deutsche Bank v roce 2006.

lenové skupiny Cash Group

Ti nejvtí nmecké soukromé banky

Jejich dceiné spolenosti

Reference

externí odkazy


Opiniones de nuestros usuarios

Milada Němec

Potěšilo mě, že jsem našel tento článek o Skupina hotovosti.

Zlata Kratochvilová

Informace poskytnuté o proměnné Skupina hotovosti jsou pravdivé a velmi užitečné. Dobrý.

Mario Moravcová

Zjistil jsem, že informace, které jsem našel o Skupina hotovosti, jsou velmi užitečné a příjemné. Kdybych měl dát "ale", možná by to bylo tak, že to není dostatečně inkluzivní ve svém znění, ale jinak je to skvělé.

Leopold Matoušková

Konečně! V dnešní době se zdá, že pokud nepíší články o deseti tisících slovech, nejsou šťastní. Redaktoři obsahu, toto ANO je dobrý článek o Skupina hotovosti.